Geplaatst op 18 1 2017

Op 23 januari praten de landbouwministers in Brussel over de gevolgen van diverse vrijhandelsverdragen voor de Europese landbouw- en veehouderijsector.  En 14 februari wordt er in Straatsburg zeer waarschijnlijk gestemd over het CETA verdrag tussen de EU en Canada. Als dat doorgaat is de kans groot dat het nog veel schadelijkere TTIP verdrag er ook komt. Daarom laten ...

lees verder

Geplaatst op 17 1 2017

Op de Nationale Voedseltop van 26 januari wil het kabinet ‘met alle betrokken partijen afspraken maken over de Voedselagenda, in het bijzonder over de rol die ieder daarin kan en wil spelen’. Het zag er niet naar uit dat Platform Aarde Boer Consument daar aan mee mocht doen. Daarom hebben we een schriftelijke bijdrage geleverd: Inbreng van Platform ABC ...

lees verder

Geplaatst op 16 1 2017

Wij schreven al eerder over het EBA project van de Wereldbank en haar 5 sponsoren, waaronder Nederland. EBA = Enabling the Business of Agriculture, met de nadruk op ‘business’: landen die bedrijven het best faciliteren komen bovenaan de ranglijst van de Wereldbank. Nu blijkt dat ook ‘toegang tot zaden’ tot de ‘good practices’ behoort. Als landen de ...

lees verder

Geplaatst op 14 1 2017

Uit het voorwoord Door Sandra van Kampen: Het boek ‘Volle Oogst’ gaat over alternatieven voor ons landbouw- en voedselsysteem dat kraakt in zijn voegen. ….. er is een echte transitie nodig naar een andere manier van anders denken en anders doen. Heel veel voedselproducenten en consumenten zijn al hard met deze transitie aan de slag. Zij werken aan nieuwe verbindingen: ...

lees verder

Geplaatst op 12 1 2017

‘Het mag niet van de ACM (Autoriteit Consument en Markt).’ Dwars tegen de publieke opinie in dwarsboomt de Autoriteit Consument en Markt afspraken voor meer dierenwelzijn, minder vervuiling, eerlijke lonen of minder bureaucratie. Wie is die oppermachtige, maar onbekende toezichthouder? Dit staat onder de kop ‘Doodsbang voor de marktmeester’, nog zo’n goed artikel in  ‘de Groene’ ...

lees verder

Geplaatst op 2 12 2016

  Donderdagavond 21 november ondersteunde NMV een principeakkoord om in 2017 de fosfaatproductie in en door de melkveesector terug te brengen. Het akkoord omvat drie sporen: reductie via het voer, de melkproductie en via een stoppersregeling. Voor NMV is dit een akkoord met een dubbel gevoel. In het verleden heeft NMV al gewaarschuwd voor de gevolgen ...

lees verder

Geplaatst op 25 11 2016

De werkgroep klimaat van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond  boog zich i.s.m. Alterra over de mogelijkheden van opvang en uitstoot van koolstof in de bodem. Landbouw veroorzaakt wereldwijd circa 15% van de totale broeikasgasuitstoot. In Nederland zijn de veehouderij, de oxidatie van het veengebied en de uitstoot van CO2 in de glastuinbouw grote bronnen. Juist de plantaardige sectoren ...

lees verder

Geplaatst op 18 11 2016

Om ontwikkelingshulp te krijgen moet Tanzania internationale bedrijven sluitende bescherming bieden voor gepatenteerde zaden. Boeren riskeren nu een gevangenisstraf van minstens 12 jaar of een boete van meer dan 205.300 euro of beide als ze zaden ruilen of verkopen die niet gecertificeerd zijn. Tanzania heeft zijn wetgeving aangepast om agro-economische bedrijven bescherming te bieden op het vlak ...

lees verder

Geplaatst op 15 11 2016

Op het eerste gezicht vullen Europa en West Afrika elkaar mooi aan wat betreft de zuivelsector. Europa produceert teveel, vooral nu het melkquotum is afgeschaft; in West Afrika neemt de vraag sterk toe en wordt er lokaal niet genoeg geproduceerd. De grootste zuivelproducenten breiden hun gebied al uit,via de EPA verdragen (Economic Partnership Agreements) die ...

lees verder

Geplaatst op 14 11 2016

Elske Hageraats (Boerengroep Wageningen) bracht tijdens de Nyeleni conferentie in Roemenië een bezoek aan het dorpje Aluniş, waar de bezoekers werd verteld dat Friesland Campina de Roemeense zuivelproducent ‘Napolact’ kocht in 2004. Vervolgens werd de melkfabriek in Cluj gesloten en sinds 2009 had Friesland Campina geen interesse meer om de melk van de lokale bevolking af te nemen ...

lees verder

Geplaatst op 9 11 2016

‘Nyéléni’ is het Europese platform voor voedselsoevereiniteit. 4 Mensen van Platform ABC zijn eind oktober een week of meer naar Roemenië geweest voor de tweede Europese ‘Nyéléni Europe’ conferentie. In 2007 was de eerste (wereldwijde) conferentie in Mali en die werd toen genoemd naar een soort oermoeder die in Afrikaanse verhalen voor de aarde en ...

lees verder

Geplaatst op 7 11 2016

‘Oases’ is het zesde boek van Luc Vankrunkelsven over Brazilië, en dit boek focust op het Braziliaanse savanne-gebied genaamd de Cerrado. ‘Een ecosysteem van miljoenen jaren oud – ouder dan het Amazonegebied – wordt in enkele decennia van de kaart geveegd’, aldus Luc Vankrunkelsven. 40% van de Cerrado is al ontbost. Maar de titel is ‘Oases’: overal ...

lees verder

Geplaatst op 18 10 2016

De demo op 22 oktober start om 13.00 uur op het Museumplein, zie de websites  www.ttipalarm.nl of www.milieudefensie.nl voor meer info.  ‘Onze’ boeren doen ook mee, met trekkers en spandoeken. Referendum: ook op onze website kun je in de linker kantlijn je handtekening kwijt voor een (Nederlands)  referendum tegen TTIP/CETA. We zijn  al over de helft van de 300.000 benodigde handtekeningen. Het ...

lees verder

Geplaatst op 17 10 2016

Eerst legt mevr. Tulkens als voorzitter van de rechters in het Monsanto Tribunaal uit wat de status* is van deze ‘rechtbank’. Daarna krijgen de getuigen het woord. Er staan al een aantal verfilmde getuigenissen op  de Monsanto Tribunal website. Hier een samenvatting van enkele getuigenissen: Sabine Grataloup, francaise: ‘….u gaat veel cijfers horen, maar ik geef een gezicht aan die ...

lees verder

Geplaatst op 9 10 2016

Agelopen weekend stond Monsanto terecht in een ‘mock tribunal’: 30 getuigen getuigden voor gerenommeerde rechters, maar in een rechtbank die geen jurisdictie heeft. Er was namelijk geen ander wettelijk orgaan waar deze slachtoffers terecht konden. Het Monsanto tribunaal zal een ‘advisory opinion’ opleveren, ‘legal tools’ die toekomstige slachtoffers in ieder geval handvaten geeft om hun recht te halen: Het Monsanto Tribunaal als ...

lees verder

Geplaatst op 6 10 2016

Na de afschaffing van het melkquotum (‘bevrijdingsdag’ noemden sommigen het) is de melkproductie in Europa gegroeid, het sterkst in Nederland en Ierland.  De boeren aangesloten bij Platform ABC hebben nooit gejuicht over de afschaffing van het quotum, integendeel. En terecht. Het gevolg is dat de melkproductie zo sterk is gestegen dat er nu teveel fosfaat op ...

lees verder

Geplaatst op 29 9 2016

Nu de EU-ministers op de top in Bratislava laatst besloten hebben dat CETA, het vrijhandelsverdrag met Canada, volgende maand ondertekend wordt, dringt natuurlijk de vraag zich op: valt het nog te stoppen? En zo ja, hoe dan? We vroegen het aan mensen die de afgelopen tijd actief zijn geweest in de anti-CETA (en TTIP) campagne, ...

lees verder

Geplaatst op 26 9 2016

De laatste editie van het internationale blad Farming Matters (van het Agricultures Network) heeft als thema: ‘het pleidooi voor agro-ecologie’: is het te bewijzen dat agro-ecologie een belangrijke rol kan spelen in het oplossen van de hedendaagse problemen in de landbouw? Of blijft ‘opbrengst per hectare’ de enige maatstaf voor vooruitgang? In het artikel over ‘True Cost Accounting’ ...

lees verder

Geplaatst op 25 9 2016

Dat was het thema van het nazomercollege op 10 september op de biologisch-dynamische boerderij Zonnehoeve in de Flevopolder.De focus lag deze keer op de oorzaken van de huidige migratiegolf. Twee Syrische koks zorgden toepasselijk voor een lunch met Syrische gerechten, van ingrediënten uit de Flevopolder. De nazomercolleges op de Zonnehoeve zijn gelieerd aan de winter-bijeenkomsten over voedsel en ...

lees verder

Geplaatst op 23 9 2016

Vorig najaar (nog onder staatssecretaris Dijksma en ondertekend door minister Ploumen) stuurde de regering een brief aan de Tweede Kamer over het voedselbeleid . Op 26 ...

lees verder