Voor een beter landbouwbeleid

Voorkom te grote afhankelijkheid: laten we ons voedsel híer produceren. 6 mei 2022 - De oorlog in Oekraïne drukt ons wederom op de feiten: we zijn te afhankelijk van de wereldmarkt. In het landbouwbeleid van de EU moet voedselautonomie centraal staan, vindt Guus Geurts namens de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel. ( Voor overige ondertekenaars zie onder)  Guus Geurts  5 mei 2022, 12:49 Door de oorlog in Oekraïne is basisvoedsel… Lees verder
De oorlog in Oekraïne en gevolgen voor de voedselvoorziening. 8 april 2022 - geput uit een artikel in Trouw,  17 maart 2022, door Jelle  Baardsma Is de Europese voedselvoorziening in gevaar?  In Oekraïne wordt het zaaien, en ook het oogsten later dit jaar zo goed als zeker gefrustreerd.  Als in Oekraïne een groot deel van de  oogst wegvalt, heeft dat flinke effecten op  de handel in voedsel. De… Lees verder
De 12% ‘kleine’ Oekraïense boeren krijgen geen subsidie maar leveren wel 52% van het Oekraïense voedsel 8 april 2022 - Tot nu toe zijn kleine boeren veronachtzaamd door de Oekraïense regering ten gunste van grote agribusinessbedrijven, aldus Mykola Pugachov, plaatsvervangend directeur van het Oekraïens Agrarische Economishc Instutuut op een bijeenkomst 6 april j.l. Maar dit verandert nu snel. Boerengezinnen in Oekraïene gebruiken  slechts 12% van de landbouwgrond op bedrijven variërend van minder dan 1 ha… Lees verder
De oorlog in Oekraïne en gevolgen voor de landbouw: kunstmest 8 april 2022 - Nederlandse boeren staan klaar om aan het nieuwe groeiseizoen te beginnen. Zo ook akkerbouwer Jaap van Wenum uit Kootwijkerbroek (51). Hij koopt zijn kunstmest, met kalium, stikstof en fosfaat als belangrijkste bestanddelen, altijd pas op het laatste moment in. Dit jaar komt hem dat duur te staan. Vorig jaar stegen de kunstmestprijzen al naar recordhoogte… Lees verder
Die reusachtige kippenfarm in Oekraïne –  in 2019 en nu.  7 april 2022 - Onlangs kwam de enorme kippenfabriek MHP in het nieuws.  Verslaggever Wessel de Jong deed voor de NOS verslag vanuit Lviv en bezocht MHP. Over dat bedrijf hadden we op deze website in 2019 al geschreven - in ongunstige zin. Dus we gingen vergelijken. Eerst enige passages uit het stuk op de NOS website, daarna passages uit… Lees verder
De oorlog in Oekraïne: pleidooi voor koerswijziging ontwikkelingsbeleid 6 april 2022 - Nout van der Vaart namens Oxfam Novib en Stefan Schüller namens Both Ends hebben onlangs een koerswijziging voorgesteld voor het Nederlandse ontwikkelingsbeleid. Er ging al niet veel geld naar landbouw, en aangezien 'handel' hoog in het vaandel stond kwam die hulp aan de landbouw neer op hulp aan de ontwikkeling van monocultures voor de uitvoer,… Lees verder
Ook Platform Aarde Boer Consument gaf de minister input voor een nieuw handels- en ontwikkelingsbeleid. 5 april 2022 - Minister Liesje Schreinemacher is bezig met een nieuwe beleidsnotitie op het gebied van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS). Naast de hoofdlijnen uit het coalitieakkoord en actuele ontwikkelingen laat zij zich graag inspireren door het maatschappelijk middenveld, denktanks, onderzoekers en ondernemers.  Platform ABC gaf input voor deze consultatie:  vraag 1. Hoe kan het Nederlandse bedrijfsleven meer… Lees verder
Stikstof 1: Al die miljarden die ons nu om de oren vliegen voor uitkoop – absurd! Steek die nou eens echt in die transitie! 4 maart 2022 - ...........Aldus Frank Verhoeven ven 'Boerenverstand' tijdens een webinar onlangs. Hij denkt dat we een hoop kunnen doen met de KPI's (Kwaliteits Prestatie Indicatoren, een afkorting die nu overal rondzingt).  Hoe ziet de kringloop  eruit? Het  startte met een simpel kringloop-plaatje (Jaap v Bruchem) waarop de boer en zijn vrouw in het midden stonden en in… Lees verder
Stikstof 2: Door beter voer en betere mest worden de emissies van stikstof etc. bij de bron aangepakt. 3 maart 2022 - Een interessant voorstel m.b.t. de te volgen koers en stikstof komt van Anton Nigten. Anton Nigten is zelfstandig onderzoeker bemesting, voeding en gezondheid.  Aan de hand van drie artikelen in Foodlog maakte hij zijn kijk op landbouw duidelijk, en hij stuurde zijn advies afgelopen december aan het ministerie van Landbouw en de vaste Kamercommissie voor… Lees verder
Stikstof 3: Laura Bromet pleit bij opkoop voor gebruikmaking van ‘wet voorkeursrecht gemeenten’ 3 maart 2022 - Laura Bromet is de landbouw-woordvoerder van GroenLinks. In de NRC  pleit ze voor gebruikmaking van de 'Wet Voorkeursrecht Gemeenten' bij opkoop van bedrijven die geen bedrijfsopvolging hebben. . Anders dan de naam van de wet doet vermoeden kan elke overheid die wet opleggen.  Begin morgen met het opkopen van boerenbedrijven die ermee willen stoppen, maant Laura… Lees verder
Platform ABC / de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel leveren constructieve bijdrages aan bijeenkomsten over handel 28 februari 2022 - Zij gaven input tijdens een Ronde Tafel Gesprek met de Tweede Kamer Commissie voor buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 23 februari. De dag tevoren, 22 februari, was er een zoom-gesprek met mensen uit Zuid Amerika (vakbondsleden, vertegenwoordiger van inheemse volkeren etc. ) over het Mercosur verdrag.  In beide gevallen hebben we een bijdrage geleverd als… Lees verder
Prachtige beelden van de Indiase protesten (4 min.) – maar nu? 15 februari 2022 -  Wat een mooie koppen, wat een motivatie, wat een sterke vrouwen.........ondanks hitte, later kou, en corona: het grootste protest ooit. Het filmpje geeft een prachtige impressie. De regering heeft uiteindelijk 3 controversiële wetten teruggetrokken. Maar nu? In de NRC van 16 januari  j.l  stond een artikel (hier ingekort) : 'landbouwcrisis in India - karige oogsten dreven… Lees verder
bonden over provinciale aanpak van uitkoop bedrijven: éérst landelijk overleg! 20 januari 2022 - In het regeerakkoord lijkt het kabinet af te koersen op de opkoop van duizenden veehouderijbedrijven en meer dan 100.000 hectare landbouwgrond.. Het kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin provincies het voortouw krijgen. De bonden schrijven aan de nieuwe ministers Staghouwer en v.d. Wal dat ze éérst LANDELIJK overleg willen over  waarborgen w.b. de randvoorwaarden… Lees verder
Landbouw-plannen van de ‘stoplicht coalitie’ in Duitsland 4 januari 2022 - Binnen betrekkelijk korte tijd is er in Duitsland een regering gevormd van drie partijen,  de 'stoplicht coalitie' van Groenen, roden (SPD) en 'gelen'  (de liberale F). Cem Özdemir is nu minister van Landbouw.  Hij was voor de Groenen lid van de Duitse Bondsdag tussen 1994 en 2002 , en van het Europees Parlement tussen 2004… Lees verder
Samenvatting van een belangwekkend boek: ‘Minder is Meer’, van Jason Hickel 2 januari 2022 - Centraal in ‘Minder is meer’ staat de vaststelling dat het kapitalisme niet in staat is de klimaatverandering en ecologische ineenstorting op te lossen. Het legt een enorme druk op mensen om te blijven consumeren, om schulden aan te gaan. Hoe bevrijdend is dan het besef dat het anders kan! Dit boek schetst een duidelijke weg… Lees verder

Alle nieuws