Voor een beter landbouwbeleid

NAV: ‘aktieprogramma Nitraatrichtlijn onwerkbaar en onrealistisch’ 10 oktober 2021 - Minister Schouten heeft begin september het ontwerp voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP) naar de Tweede Kamer gestuurd en al als concept naar Brussel. (De economische doorrekening is nog niet afgerond.)  NAV (Nederlansde Akkerbouw Vakbond) heeft met andere partijen uit de sector zeer kritisch gereageerd.  De plannen bevatten verschillende pijlers. We geven u de… Lees verder
Ook de ontwikkelingsbanken onder vuur op UN vergadering 7 oktober 2021 - Op 20 oktober vindt in Rome de tweede  top plaats over 'Finance in Common', waarbij alle (ongeveer 450) ontwikkelingsbanken in de wereld zijn aangesloten  Het thema dit keer is LANDBOUW. Dit is zorgelijk want Ontwikkelingsbanken hebben een lange historie van investeringen in de landbouw ten gunste van private beleggers en landbouworganisaties,  en ten koste van… Lees verder
Inbreng van ‘Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel’ voor debat op 28 september. 28 september 2021 - Op  28 september vindt er een 'dertigledendebat' plaats met de  Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de onderstaande brief van de Coalitievoor Rechtvaardie Handel  (Agractie NL, BD-Vereniging , DDB, NAV, NMV en Platform ABC) wordt gepleit - ook met het oog op de vorming van de nieuwe regering… Lees verder
Brochure van de EU: ‘De bodem, het verborgen deel van de klimaatcyclus’ – forum in oktober 26 september 2021 - Het verband tussen bodem  en klimaatverandering is complex. Met deze brochure wilde de EU daar wat duidelijkheid in scheppen:' Soil, the hidden part of the climate cycle', uitgebracht door het 'directorate General for the environment', het Europese milieu-ministerie zeg maar.  De bodem is de tweede grootste vooraad koolstof, na de oceanen, maar het vermogen om… Lees verder
Wie bepaalt de agenda van een VN-top over voedsel? 24 september 2021 - We berichtten er al eerder over: de VN top over voedsel. Op de pre-top eind juli was er al een tegen-top  door NGO's die het niet eens waren met de opzet. Deze week, 23 september vond de eigenlijke  voedseltop over voedselsystemen plaats . De NRC schreef er een goed artikel over:  Een speciale VN-top moet het… Lees verder
Misvattingen die voor boeren moeilijk te verteren zijn 24 september 2021 - Voor boeren is het moeilijk de misvattingen van 'de burgers' over het boerenbedrijf te  verstouwen. In 'Genoeg is beter' (het ledenblad van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond) van september worden er een aantal weerlegd. We maakten een selectie:  Ruimtegebruik We zien vaak dat de landbouw in de maatschappij vooral wordt gezien als (te) grote gebruiker en… Lees verder
Een manier om ecologische diensten te verwaarden 14 september 2021 - In de uitzending van 'Vroege Vogels' van 12 september vertelde de Friese boer Pieter v.d. Valk over het verdienmodel waar door hem aan gewerkt wordt, samen met de NCR, de Nationale Coöperatieve Raad. Hier eerst een samenvatting van een artikel in Nieuwe Oogst  van maart, daarna een bericht van Vroege Vogels van zondag 12 september… Lees verder
BBB voorvrouw gaat na haar kritiek kijken bij voedselbos Ketelbroek: ‘Ik ben erg verrast’. 4 september 2021 - GROESBEEK - “Ik weet niet precies wat hier de bedoeling van is. Hoeveel mensen kunnen hier nu van eten?”, vraagt Tweede Kamerlid Caroline van der Plas zich hardop af in een filmpje dat ze onlangs maakte bij een voedselbos in Schijndel en deelde via Twitter. Kritiek die de Groesbeekse voedselbospionier Wouter van Eck in het… Lees verder
Protesteer maandag 26 juli mee tegen de greep van bedrijven op het voedselbeleid van de VN 20 juli 2021 - Vanaf a.s. zondag zijn regeringsvertegenwoordigers uit alle werelddelen in Rome bijeen voor de start van een driedaags evenement ('pre-summit')  in de aanloop maar de Voedsel Top van de Verenigde Naties.  Het doel van deze ‘pre-summit’ in juli is de game-changing oplossingen te verzamelen die in het afgelopen jaar in ‘nationale dialogen’ bedacht zijn om oplossingen… Lees verder
Voorbeeld van ‘corporate capture’: de greep van westerse bedrijven, bijv. naar landbouwgrond in Nicaragua 15 juli 2021 - 'Corporate Capture' (greep van de bedrijven) is een term die veel gebruikt wordt i.v.m. de komende (UN) 'Food Systems Summit' , zie vorige bericht. Hier een voorbeeld: vorige maand werden in Rosita, dat is een deel van de Nicaraguaanse 'driehoek', 15 gezinnen gearresteerd  en weggevoerd van het land dat zij bewerkten, door de nationale Politie… Lees verder
Rondetafelgesprek over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Tweede Kamer 13 juli 2021 - Op 6 juli werd er  een rondetafelgesprek over het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid gehouden in de Tweede Kamer binnen de Commissie LNV. Laura Bromet van GroenLinks was voorzitter. Er was een waarnemer namens de Europese Commissie bij aanwezig.  Guus Geurts mocht namens Voedsel Anders NL hier een bijdrage aan leveren. Hij pleitte daarbij voor een drastische… Lees verder
Nieuwe oproep om de WTO drastisch te hervormen 13 juli 2021 - Van 30 november tot 3 december vindt de 12e ministers-vergadering van de WTO plaats in Genève, met als speciaal onderwerp de 'vaccinatie-apartheid'. Maatschappelijke organisaties moeten die vergadering aangrijpen om een serke, visionaire boodschap te sturen over de noodzaak van een fundamentele transformatie van het huidige systeem.  We hebben een multilateraal systeem nodig om de handel… Lees verder
‘Big Brother’ komt naar de boerderij. 2 juli 2021 - Volgens de You Tube video van 10 minuten met deze titel (ondertitel: the digital takeover of the farm) gaat het hard met de greep van grote bedrijven, m.n. techbedrijven op voedsel. Er hebben de afgelopen tijd weer fusies plaatsgevonden tussen voedsel- en zaadbedrijven onderling, maar nu ook tussen financiële reuzen (inversteringmaatschappijen, vermogensbeheerders) en die agrarische… Lees verder
Europese boeren protesteren tegen het huidige Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). 26 mei 2021 - In mei vinden in Brussel onderhandelingen plaats voor het GLB tot 2027 binnen een trialoog tussen de Europese Commissie, de Europese Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement. Zie ook op Twitter: Good Food Good Farming: @GFGFActionDays   En hier de link naar het platform Good Food Good Farming, waarin we samenwerken met andere Europese maatschappelijke organisaties rond… Lees verder
Hoe zorg dat je ervoor dat je als ‘toekomstboer’ minstens het minimum loon verdient? 25 mei 2021 - 'Toekomstboeren' zijn niet alleen de boeren aangesloten bij www.toekomstboeren.nl, maar al die jongelui die al dan niet met het Warmonderhof-brevet in hun zak op een paar hectares - of nog geen hectare -  met veel enthousiasme  de burgers in hun omgeving voorzien van 'klimaatvriendelijk' eten. Maar toen Elske Hageraats die werkt op de Ommuurde Tuin… Lees verder

Alle nieuws