Voor een beter landbouwbeleid

Input verkiezingsprogramma’s NAV en Sectortafel Akkerbouw Vollegrondsgroente en Bollen 1 september 2023 - De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) - aangesloten bij Platform Aarde Boer Consument - vindt het spijtig dat de  inspanningen van heel veel partijen niet hebben geleid tot een landbouwakkoord. Zij zien wel bouwstenen om verder uit te werken met de deelnemers aan de Sectortafel Akkerbouw, Vollegrondsgroente en Bollen. Zie het artikel: Concept Landbouwakkoord: bouwstenen voor… Lees verder
Verslag vanuit EU-CELAC top en de tegentop van maatschappelijke – en boerenorganisaties en vakbonden in Brussel 26 juli 2023 - Officiële regeringstop Op 17 en 18 juli kwamen vertegenwoordigers van de regeringen van Latijns-Amerika, de Cariben en de Europese Unie bij elkaar in Brussel voor de EU-CELAC top. De Europese Commissie en meerdere EU-lidstaten wilden dit moment gebruiken om de ratificatie van de handels- en investeringsverdragen tussen de EU en Mexico, de EU en Chili… Lees verder
FNV-verklaring tegen EU-Mercosur-vrijhandelsverdrag rond EU-CELAC-top 14 juli 2023 - FNV bracht een bericht naar buiten in de aanloop naar de EU-CELAC top op 17 en 18 juli in Brussel, hierbij komen 33 Latijns-Amerikaanse en Caribische landen en de EU-landen bij elkaar. Uit de verklaring: 'Op deze top staat onder andere het vrijhandelsverdrag EU-Mercosur op de agenda, waarin de handel tussen Latijns-Amerika en de EU… Lees verder
17-18 juli EU-CELAC-top in Brussel: Bijeenkomsten en demonstraties tegen EU-Mercosur-verdrag en andere vrijhandelsverdragen 14 juli 2023 - Op 17 en 18 juli komen regeringen uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de EU naar Brussel voor de EU-CELAC-top. Dit is een belangrijk moment voor de Europese Commissie en verschillende EU-lidstaten. Zij willen vooruitgang boeken met de ratificatie van het EU-Mercosur handelsakkoord, en andere onrechtvaardige handelsakkoorden (o.a. tussen de EU en Mexico en de… Lees verder
Verslag netwerkbijeenkomst Voedsel Anders 10 juli 2023 - Op 26 mei organiseerde Voedsel Anders NL een netwerkbijeenkomst bij de Eemlandhoeve. Er was een plenair gedeelte waarin onder andere Keimpe van der Heide aan het woord kwam. Hij is voorzitter van Platform ABC en bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Daarnaast waren er workshops over de volgende thema's: 1. Regionale Voedselsystemen 2. Rechtvaardige handel… Lees verder
Betere betaling voor groenblauwe diensten mogelijk 9 mei 2023 - De foto is afkomstig van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (https://www.noardlikefryskewalden.nl/) Nederland zou veel meer gebruik moeten maken van de ruimte die de EU biedt om groenblauwe diensten door boeren beter te belonen. Dat betoogt Sarah Westenburg in het artikel Hoog tijd voor een 'plusje' op publieke vergoedingen voor groenblauwe diensten . Zij is sinds kort… Lees verder
Oproep Nederlandse Akkerbouw Vakbond binnen Landbouwakkoord: ‘Voorstellen Markt- en Prijsbeleid: Juist nu!’ 6 april 2023 - Lidorganisaties van Platform ABC, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) deed onlangs een oproep om te zorgen dat het Landbouwakkoord ook werkelijk een perspectief aan boeren op de lange termijn (2040) kan bieden. Zij hebben deze ook ingebracht bij de Sectortafel Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en Bollenteelt. Maar dit voorstel betreft bijvoorbeeld ook het instellen van flexibele productiebeheersing… Lees verder
Deelname Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel aan Rondetafelgesprek EU-Mercosur 10 maart 2023 - Op 9 maart nam de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (aangesloten zijn de volgende boerenorganisaties: Agractie NL, BD-Vereniging, DDB, NAV, NMV, Platform ABC in samenwerking met Foodwatch, Milieudefensie en de Handel Anders!-coalitie) deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over EU-Mercosur. Deze werd georganiseerd door de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Aanwezig waren vertegenwoordigers van… Lees verder
Goed nieuws: Tweede Kamer verwerpt het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag 10 maart 2023 - Deze week heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag afwijzen. Het initiatief tot deze moties werd genomen door Partij voor de Dieren, maar kon op de steun rekenen van de gehele oppositie + regeringspartij ChristenUnie. Geen EU-Mercosur met landbouw De eerste motie betrof het afwijzen van EU-Mercosur als landbouw er onderdeel… Lees verder
Juan Lovera (TNI), Alicia Muñoz (ANAMURI), Guus Geurts (Platform ABC) Chileense activiste waarschuwt tegen monoculturen voor de export en EU-Chili-vrijhandelsverdrag 15 februari 2023 - V.l.n.r. Juan Lovera (TNI), Alicia Muñoz (ANAMURI), Guus Geurts (Platform ABC) Deze week hadden we een gesprek met Alicia Muñoz van ANAMURI, een Chileense vrouwenrechtenorganisatie die zich inzet voor de rechten en ontwikkeling van Chileense vrouwen van het platteland en Inheemse vrouwen. ANAMURI is ook aangesloten bij de CLOC - La Via Campesina South America.… Lees verder
Nieuw boek Jacques van Nederpelt – Kunnen wij onze beschaving nog redden? 13 februari 2023 - Sociaalgeograaf, landbouwkundige en oud-Platform-ABC-bestuurslid Jacques van Nederpelt heeft onlangs een nieuw boek gepubliceerd: 'Kunnen wij onze beschaving nog redden? - Vijftig jaar na de noodklok van de Club van Rome'. Van de achterflap: 'Het woord 'crisis' is niet meer weg te denken uit het nieuws. Er gaat nogal wat fout in 'de wereld' en dat… Lees verder
Stop EU-Mercosur: Gezamenlijke verklaring boeren in EU en Mercosur 1 februari 2023 - Europese Coördinatie Via Campesina (ECVC) en de Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) veroordelen de EU-MERCOSUR vrijhandelsovereenkomst als ondemocratisch en in strijd met de rechten van boeren en klimaatverplichtingen. Deze verklaring komt op een moment dat de Europese Commissie en sommige EU-lidstaten een manier proberen te vinden om een ​​dergelijke overeenkomst goed te keuren.… Lees verder
Inspiratie uit Duitsland: 10.000 betogers Wir haben es satt – Bauernhöfe statt Agrarindustrie 30 januari 2023 - Op 21 januari demonstreerden 10.000 mensen in Berlijn onder de slogan Wir haben es satt- Bauern statt Agrarindustrie in Berlijn. Hieronder ook veel boeren. Een dag eerder was Platform Aarde Boer Consument vertegenwoordigd tijdens een Europese platformbijeenkomst rond het Europese landbouw- en voedselbeleid, georganiseerd door Good Food Good Farming. Rond deze bijeenkomsten waren er ook… Lees verder
Interview in Vrij Nederland: ‘Dat Nederland de efficiëntste landbouw ter wereld heeft is een sprookje. Boer Meino Smit bedacht een alternatief’ 22 december 2022 - Afgelopen zomer publiceerde Meino Smit zijn boek Naar een duurzame landbouw in 2040. Hij had ook een standje bij de Voedsel Anders-conferentie in juni 2022 in Wageningen en verkocht er vele exemplaren. Het is een geactualiseerde versie van zijn proefschrift in 2018. In 2020 schreef Greet Goverde hier een artikel over: https://aardeboerconsument.nl/in-2015-gebruikte-de-landbouw-6x-zoveel-energie-als-in-1952-voor-dezelfde-output Deze maand (december… Lees verder
IATP brengt kritisch rapport over carbon farming (koolstoflandbouw) naar buiten 30 november 2022 - Het Institute for Trade and Agricultural Policy publiceerde een kritisch rapport over carbon farming, met de titel "Koolstoflandbouw: hoe grote bedrijven de koolstofopslag-agenda van de EU sturen". Uit hun inleiding hierbij: '"Koolstoflandbouw" - voornamelijk koolstofvastlegging in land sinks, zoals bossen of bodems - is een nieuw modewoord geworden in recente klimaatdebatten, en de Europese Commissie… Lees verder

Alle nieuws