Voor een beter landbouwbeleid

Pleidooi voor EU-marktregulering door Europese coördinatie Via Campesina 29 november 2023 - Begin november presenteerde ECVC - European CoordinationVia Campesina haar nieuwste publicatie: “Putting market regulation at the heart of the debate about the CAP - Equipping ourselves for food sovereignty” In dit document legt men uit waarom de regulering van de landbouwmarkten binnen het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) het ontbrekende stuk is dat het mogelijk zal… Lees verder
Verkiezingsdebat, kieswijzer en beoordelingen verkiezingsprogramma’s o.g.v. landbouw door diverse organisaties 20 november 2023 - Op woensdag 22 november zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Helaas spelen landbouw en voedsel en bijbehorende internationale landbouw- en handelsbeleid een ondergeschikte rol in de campagne. Toch was er op 15 november een interessant landbouwdebat met kandidaat Tweede Kamerleden georganiseerd door Boerderij. Dit duurde 1,5 uur en is hier terug te kijken: https://www.boerderij.nl/evenement/verkiezingsdebat… Lees verder
Campagne om vrijhandelsverdrag met Nieuw-Zeeland tegen te houden 19 oktober 2023 - Protesterende boeren uit diverse Europese landen tegen vrijhandelsverdragen, Aken 2019, foto door European Milk Board (EMB). Platform Aarde Boer Consument en de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel hebben een oproep ondertekend om het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Nieuw-Zeeland tegen te houden. Het leidt namelijk o.a. tot oneerlijke concurrentie voor Europese boeren. Zie hier de oproep… Lees verder
TNI: EU handelsbeleid en intern landbouwbeleid Tunesië leidt tot migratie 5 oktober 2023 - TNI heeft onlangs een nieuw rapport gepubliceerd: Olive Oil and Water - Moving towards sustainable agricultural trade between the EU and Tunisia  Er verscheen ook een artikel over op Al Jazeera: https://www.aljazeera.com/opinions/2023/9/30/the-eus-extractive-trade-policies-in-tunisia-contribute-to-migration Kleinschalige boeren in Tunesië zitten gevangen tussen twee sterke krachten: internationale krachten in de EU via handelsovereenkomsten en intern overheidsbeleid dat bedrijven beschermt… Lees verder
Overlijden van medestrijder Luc Vankrunkelsven 4 oktober 2023 - Update 24 oktober: Zondag 22 oktober werd een dag vol eerbetoon aan Luc Vankrunkelsven. Toen namen de agro-ecologische beweging van Wervel, Viva Cerrado en Boerenforum afscheid van hem. In de voormiddag blikten ze tijdens een stemmig herdenkingsmoment terug op wie Luc was en op zijn verwezenlijkingen. In de namiddag stonden zij stil bij hoe Luc’s… Lees verder
Input verkiezingsprogramma’s NAV en Sectortafel Akkerbouw Vollegrondsgroente en Bollen 1 september 2023 - De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) - aangesloten bij Platform Aarde Boer Consument - vindt het spijtig dat de  inspanningen van heel veel partijen niet hebben geleid tot een landbouwakkoord. Zij zien wel bouwstenen om verder uit te werken met de deelnemers aan de Sectortafel Akkerbouw, Vollegrondsgroente en Bollen. Zie het artikel: Concept Landbouwakkoord: bouwstenen voor… Lees verder
Verslag vanuit EU-CELAC top en de tegentop van maatschappelijke – en boerenorganisaties en vakbonden in Brussel 26 juli 2023 - Officiële regeringstop Op 17 en 18 juli kwamen vertegenwoordigers van de regeringen van Latijns-Amerika, de Cariben en de Europese Unie bij elkaar in Brussel voor de EU-CELAC top. De Europese Commissie en meerdere EU-lidstaten wilden dit moment gebruiken om de ratificatie van de handels- en investeringsverdragen tussen de EU en Mexico, de EU en Chili… Lees verder
FNV-verklaring tegen EU-Mercosur-vrijhandelsverdrag rond EU-CELAC-top 14 juli 2023 - FNV bracht een bericht naar buiten in de aanloop naar de EU-CELAC top op 17 en 18 juli in Brussel, hierbij komen 33 Latijns-Amerikaanse en Caribische landen en de EU-landen bij elkaar. Uit de verklaring: 'Op deze top staat onder andere het vrijhandelsverdrag EU-Mercosur op de agenda, waarin de handel tussen Latijns-Amerika en de EU… Lees verder
17-18 juli EU-CELAC-top in Brussel: Bijeenkomsten en demonstraties tegen EU-Mercosur-verdrag en andere vrijhandelsverdragen 14 juli 2023 - Op 17 en 18 juli komen regeringen uit Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en de EU naar Brussel voor de EU-CELAC-top. Dit is een belangrijk moment voor de Europese Commissie en verschillende EU-lidstaten. Zij willen vooruitgang boeken met de ratificatie van het EU-Mercosur handelsakkoord, en andere onrechtvaardige handelsakkoorden (o.a. tussen de EU en Mexico en de… Lees verder
Verslag netwerkbijeenkomst Voedsel Anders 10 juli 2023 - Op 26 mei organiseerde Voedsel Anders NL een netwerkbijeenkomst bij de Eemlandhoeve. Er was een plenair gedeelte waarin onder andere Keimpe van der Heide aan het woord kwam. Hij is voorzitter van Platform ABC en bestuurslid van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. Daarnaast waren er workshops over de volgende thema's: 1. Regionale Voedselsystemen 2. Rechtvaardige handel… Lees verder
Betere betaling voor groenblauwe diensten mogelijk 9 mei 2023 - De foto is afkomstig van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (https://www.noardlikefryskewalden.nl/) Nederland zou veel meer gebruik moeten maken van de ruimte die de EU biedt om groenblauwe diensten door boeren beter te belonen. Dat betoogt Sarah Westenburg in het artikel Hoog tijd voor een 'plusje' op publieke vergoedingen voor groenblauwe diensten . Zij is sinds kort… Lees verder
Oproep Nederlandse Akkerbouw Vakbond binnen Landbouwakkoord: ‘Voorstellen Markt- en Prijsbeleid: Juist nu!’ 6 april 2023 - Lidorganisaties van Platform ABC, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) deed onlangs een oproep om te zorgen dat het Landbouwakkoord ook werkelijk een perspectief aan boeren op de lange termijn (2040) kan bieden. Zij hebben deze ook ingebracht bij de Sectortafel Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en Bollenteelt. Maar dit voorstel betreft bijvoorbeeld ook het instellen van flexibele productiebeheersing… Lees verder
Deelname Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel aan Rondetafelgesprek EU-Mercosur 10 maart 2023 - Op 9 maart nam de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (aangesloten zijn de volgende boerenorganisaties: Agractie NL, BD-Vereniging, DDB, NAV, NMV, Platform ABC in samenwerking met Foodwatch, Milieudefensie en de Handel Anders!-coalitie) deel aan een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over EU-Mercosur. Deze werd georganiseerd door de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Aanwezig waren vertegenwoordigers van… Lees verder
Goed nieuws: Tweede Kamer verwerpt het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag 10 maart 2023 - Deze week heeft de Tweede Kamer twee moties aangenomen die het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag afwijzen. Het initiatief tot deze moties werd genomen door Partij voor de Dieren, maar kon op de steun rekenen van de gehele oppositie + regeringspartij ChristenUnie. Geen EU-Mercosur met landbouw De eerste motie betrof het afwijzen van EU-Mercosur als landbouw er onderdeel… Lees verder
Juan Lovera (TNI), Alicia Muñoz (ANAMURI), Guus Geurts (Platform ABC) Chileense activiste waarschuwt tegen monoculturen voor de export en EU-Chili-vrijhandelsverdrag 15 februari 2023 - V.l.n.r. Juan Lovera (TNI), Alicia Muñoz (ANAMURI), Guus Geurts (Platform ABC) Deze week hadden we een gesprek met Alicia Muñoz van ANAMURI, een Chileense vrouwenrechtenorganisatie die zich inzet voor de rechten en ontwikkeling van Chileense vrouwen van het platteland en Inheemse vrouwen. ANAMURI is ook aangesloten bij de CLOC - La Via Campesina South America.… Lees verder

Alle nieuws