Voor een beter landbouwbeleid

11 jaar later: hoe is het Songhai in Benin vergaan….? Goed! Nu bedrijven in 17 landen 24 november 2021 - Het was een kort bericht op onze site in 2010. Over een moestuin in het Afrikaanse land Benin, opgericht door een priester, met ook energie opwekking, visteelt, opleiding van jongeren.... Nog vaak gedacht: hoe zou het daar nu gaan? Bestaat het nog? En warempel: de oprichter, Father Nzamujo, was onlangs bij de Boerengroep in Wageningen… Lees verder
De akkerbouw (NAV) luidt de noodklok 4 november 2021 - Persbericht: de NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) LUIDT DE NOODKLOK: VOORTBESTAAN AKKERBOUW BEDREIGD! 4 november 2021 Directe aanleidingen zijn de Nederlandse plannen voor het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB), het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn, de doorrekening van de Europese Farm-to-Fork plannen en het SER-rapport over een mogelijk landbouwakkoord. Het nieuwe GLB moet op 1 jan. 2023 ingaan.… Lees verder
Boodschap aan Glasgow: kijk uit voor ‘Nature Based Solutions’ 31 oktober 2021 - Dat is een steeds populairder manier voor bedrijven om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ze gaan gewoon door met het exploiteren van de fossiele resten van miljoenen jaren aan ondergrondse natuur, en om dat te 'greenwashen' investeren ze in de bovengrondse natuur: de aanplant van bomen, weer vernatten van veengronden, etc.  Dit gebeurt vaak onoordeelkundig, en… Lees verder
Publicatie van ‘Handel Anders’ over het EU-Mercosur handelsverdrag 25 oktober 2021 - Uit her persbericht van 25 oktober, de dag waarop de publicatie gepresenteerd werd in Nieuwspoort:  Het EU-Mercosur handelsverdrag leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in de Mercosur-landen. Daarnaast zorgt het voor oneerlijke concurrentie voor Europese boeren. De Handel Anders! coalitie pleit voor een alternatief verdrag… Lees verder
Follow the Money: hoeveel de RABO heeft verdiend aan schaalvergroting. En nu? 25 oktober 2021 - De belangrijkste ontwikkeling in de Nederlandse landbouw van de afgelopen decennia, is die van schaalvergroting en intensivering. Het gevolg hiervan is een groeiende schuldenberg bij de boeren en een groeiende berg leningen aan de agrarische sector bij de Rabobank. Follow the Money (Ties Joosen) praatte met boer Dirk-Jan Schoonman, ex-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.… Lees verder
Het Europese pad naar het CETA verdrag (met Canada) is hobbelig…. 20 oktober 2021 - Stuk geproduceerd door formateur Hamer: 'we willen het CETA verdrag doorzetten'.  Maar naast Nederland zijn er nog 11 landen waar het verdrag nog niet ondertekend is, waaronder Frankrijk, Duitsland en Nederland. Om heel verschillende redenen. Foodwatch zette ze op een rijtje   (zie het oorspronkelijke bericht voor meer uitleg per land) : België: er ontbreken nog… Lees verder
farm to Fork, EU strategy Spannend: eind deze week stemming in het EP over ‘Farm to Fork’. 19 oktober 2021 - Deze week stemmen twee commissies van het Europees Parlement over de landbouw-voorstellen: ENVI(ronment) en AGRI(culture). Daarna zal nog in oktober door alle EP leden gestemd worden. Als alles in het EP is behandeld zal er volgende maand nog in de Europese Raad  ( de lidstaten )over gestemd worden. Vandaag (di. 19 okt) is in het… Lees verder
NAV: ‘aktieprogramma Nitraatrichtlijn onwerkbaar en onrealistisch’ 10 oktober 2021 - Minister Schouten heeft begin september het ontwerp voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP) naar de Tweede Kamer gestuurd en al als concept naar Brussel. (De economische doorrekening is nog niet afgerond.)  NAV (Nederlansde Akkerbouw Vakbond) heeft met andere partijen uit de sector zeer kritisch gereageerd.  De plannen bevatten verschillende pijlers. We geven u de… Lees verder
Ook de ontwikkelingsbanken onder vuur op UN vergadering 7 oktober 2021 - Op 20 oktober vindt in Rome de tweede  top plaats over 'Finance in Common', waarbij alle (ongeveer 450) ontwikkelingsbanken in de wereld zijn aangesloten  Het thema dit keer is LANDBOUW. Dit is zorgelijk want Ontwikkelingsbanken hebben een lange historie van investeringen in de landbouw ten gunste van private beleggers en landbouworganisaties,  en ten koste van… Lees verder
Inbreng van ‘Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel’ voor debat op 28 september. 28 september 2021 - Op  28 september vindt er een 'dertigledendebat' plaats met de  Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de onderstaande brief van de Coalitievoor Rechtvaardie Handel  (Agractie NL, BD-Vereniging , DDB, NAV, NMV en Platform ABC) wordt gepleit - ook met het oog op de vorming van de nieuwe regering… Lees verder
Brochure van de EU: ‘De bodem, het verborgen deel van de klimaatcyclus’ – forum in oktober 26 september 2021 - Het verband tussen bodem  en klimaatverandering is complex. Met deze brochure wilde de EU daar wat duidelijkheid in scheppen:' Soil, the hidden part of the climate cycle', uitgebracht door het 'directorate General for the environment', het Europese milieu-ministerie zeg maar.  De bodem is de tweede grootste vooraad koolstof, na de oceanen, maar het vermogen om… Lees verder
Wie bepaalt de agenda van een VN-top over voedsel? 24 september 2021 - We berichtten er al eerder over: de VN top over voedsel. Op de pre-top eind juli was er al een tegen-top  door NGO's die het niet eens waren met de opzet. Deze week, 23 september vond de eigenlijke  voedseltop over voedselsystemen plaats . De NRC schreef er een goed artikel over:  Een speciale VN-top moet het… Lees verder
Misvattingen die voor boeren moeilijk te verteren zijn 24 september 2021 - Voor boeren is het moeilijk de misvattingen van 'de burgers' over het boerenbedrijf te  verstouwen. In 'Genoeg is beter' (het ledenblad van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond) van september worden er een aantal weerlegd. We maakten een selectie:  Ruimtegebruik We zien vaak dat de landbouw in de maatschappij vooral wordt gezien als (te) grote gebruiker en… Lees verder
Een manier om ecologische diensten te verwaarden 14 september 2021 - In de uitzending van 'Vroege Vogels' van 12 september vertelde de Friese boer Pieter v.d. Valk over het verdienmodel waar door hem aan gewerkt wordt, samen met de NCR, de Nationale Coöperatieve Raad. Hier eerst een samenvatting van een artikel in Nieuwe Oogst  van maart, daarna een bericht van Vroege Vogels van zondag 12 september… Lees verder
BBB voorvrouw gaat na haar kritiek kijken bij voedselbos Ketelbroek: ‘Ik ben erg verrast’. 4 september 2021 - GROESBEEK - “Ik weet niet precies wat hier de bedoeling van is. Hoeveel mensen kunnen hier nu van eten?”, vraagt Tweede Kamerlid Caroline van der Plas zich hardop af in een filmpje dat ze onlangs maakte bij een voedselbos in Schijndel en deelde via Twitter. Kritiek die de Groesbeekse voedselbospionier Wouter van Eck in het… Lees verder

Alle nieuws