Voor een beter landbouwbeleid

Landbouw-plannen van de ‘stoplicht coalitie’ in Duitsland 4 januari 2022 - Binnen betrekkelijk korte tijd is er in Duitsland een regering gevormd van drie partijen,  de 'stoplicht coalitie' van Groenen, roden (SPD) en 'gelen'  (de liberale F). Cem Özdemir is nu minister van Landbouw.  Hij was voor de Groenen lid van de Duitse Bondsdag tussen 1994 en 2002 , en van het Europees Parlement tussen 2004… Lees verder
De European Milk Board brengt een rapport uit over de lage inkomens van melkveehouders. 16 december 2021 - Het inkomen in de melkveehouderij staat al jaren onder druk. Dit komt ook duidelijk tot uiting in de kostenstudie ( What is the cost of producing milk?)  die in opdracht van de European Milk Board (EMB) door het Duitse BAL instituut gemaakt werd. De kostprijs van melk werd in 8 Europese landen vergeleken. In 2019… Lees verder
Ook de UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development) onder vuur het afgelopen najaar.  12 december 2021 - Het betreft UNCTAD15; de 15e bijeenkomst van de United Nations Conference for Trade and Development van 3 tot 7  oktober j.l.,  deels in Bridgetown, Barbados en deels in Genève. In deze bijeenkomsten zou de UNCTAD een mandaat meekrijgen voor de volgende 4 jaar. De EU probeerde dat proces te monopoliseren.  Regeringen en de maatschappelijke organisaties… Lees verder
Publicatie door de ‘Handel Anders! coalitie’ over ‘Het EU-Mercosur handelsverdrag: een kritische analyse en een perspectief’ 12 december 2021 - Aan deze publicatie leverde Platform Aarde Boer Consument een bijdrag, met name aan het hoofdstuk landbouw en de voorgestelde alternatieven. Uit het persbericht van 25 oktober, de dag waarop de publicatie  gepresenteerd werd in Nieuwspoort:  Het EU-Mercosur handelsverdrag leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in… Lees verder
De akkerbouw (NAV) luidde de noodklok 11 december 2021 - De NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) luidde 4 nov. de noodklok:  AKKERBOUW BEDREIGD! De directe 4 aanleidingen waren: het nieuwe GLB richt zich vooral op melkveehouders; nieuwe nitraatrichtlijnen en Farm to Fork leiden tot inkomensverlies; SER advies zal leiden tot minder akkerbouwers, willen we dat?  1 Het nieuwe GLB dat op 1 jan. moet 2023 ingaan.… Lees verder
11 jaar later: hoe is het Songhai in Benin vergaan….? Goed! Nu bedrijven in 17 landen 24 november 2021 - Het was een kort bericht op onze site in 2010. Over een moestuin in het Afrikaanse land Benin, opgericht door een priester, met ook energie opwekking, visteelt, opleiding van jongeren.... Nog vaak gedacht: hoe zou het daar nu gaan? Bestaat het nog? En warempel: de oprichter, Father Nzamujo, was onlangs bij de Boerengroep in Wageningen… Lees verder
Samenwerking van WUR met bedrijven onder de loep 4 november 2021 - Er is groeiende onvrede  over de eenzijdige gerichtheid van 'Wageningen' op de conventionele (grootschalige) landbouw en op dienstbaarheid aan het bedrijfsleven. In/bij Wageningen staan bijvoorbeeld vestigingen van o.a.Unilever en Bayer-Monsanto, en veel professoren verrichten (vaak verzwegen) activiteiten voor het bedrijfsleven. In September 2021 is een rapport aangeboden aan het bestuur van de WUR (Wageningen University… Lees verder
Boodschap aan Glasgow: kijk uit voor ‘Nature Based Solutions’ 31 oktober 2021 - Dat is een steeds populairder manier voor bedrijven om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ze gaan gewoon door met het exploiteren van de fossiele resten van miljoenen jaren aan ondergrondse natuur, en om dat te 'greenwashen' investeren ze in de bovengrondse natuur: de aanplant van bomen, weer vernatten van veengronden, etc.  Dit gebeurt vaak onoordeelkundig, en… Lees verder
Follow the Money: hoeveel de RABO heeft verdiend aan schaalvergroting. En nu? 25 oktober 2021 - De belangrijkste ontwikkeling in de Nederlandse landbouw van de afgelopen decennia, is die van schaalvergroting en intensivering. Het gevolg hiervan is een groeiende schuldenberg bij de boeren en een groeiende berg leningen aan de agrarische sector bij de Rabobank. Follow the Money (Ties Joosen) praatte met boer Dirk-Jan Schoonman, ex-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.… Lees verder
Het Europese pad naar het CETA verdrag (met Canada) is hobbelig…. 20 oktober 2021 - Stuk geproduceerd door formateur Hamer: 'we willen het CETA verdrag doorzetten'.  Maar naast Nederland zijn er nog 11 landen waar het verdrag nog niet ondertekend is, waaronder Frankrijk, Duitsland en Nederland. Om heel verschillende redenen. Foodwatch zette ze op een rijtje   (zie het oorspronkelijke bericht voor meer uitleg per land) : België: er ontbreken nog… Lees verder
farm to Fork, EU strategy Spannend: eind deze week stemming in het EP over ‘Farm to Fork’. 19 oktober 2021 - Deze week stemmen twee commissies van het Europees Parlement over de landbouw-voorstellen: ENVI(ronment) en AGRI(culture). Daarna zal nog in oktober door alle EP leden gestemd worden. Als alles in het EP is behandeld zal er volgende maand nog in de Europese Raad  ( de lidstaten )over gestemd worden. Vandaag (di. 19 okt) is in het… Lees verder
NAV: ‘aktieprogramma Nitraatrichtlijn onwerkbaar en onrealistisch’ 10 oktober 2021 - Minister Schouten heeft begin september het ontwerp voor het 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (7e NAP) naar de Tweede Kamer gestuurd en al als concept naar Brussel. (De economische doorrekening is nog niet afgerond.)  NAV (Nederlansde Akkerbouw Vakbond) heeft met andere partijen uit de sector zeer kritisch gereageerd.  De plannen bevatten verschillende pijlers. We geven u de… Lees verder
Ook de ontwikkelingsbanken onder vuur op UN vergadering 7 oktober 2021 - Op 20 oktober vindt in Rome de tweede  top plaats over 'Finance in Common', waarbij alle (ongeveer 450) ontwikkelingsbanken in de wereld zijn aangesloten  Het thema dit keer is LANDBOUW. Dit is zorgelijk want Ontwikkelingsbanken hebben een lange historie van investeringen in de landbouw ten gunste van private beleggers en landbouworganisaties,  en ten koste van… Lees verder
Inbreng van ‘Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel’ voor debat op 28 september. 28 september 2021 - Op  28 september vindt er een 'dertigledendebat' plaats met de  Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en de Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In de onderstaande brief van de Coalitievoor Rechtvaardie Handel  (Agractie NL, BD-Vereniging , DDB, NAV, NMV en Platform ABC) wordt gepleit - ook met het oog op de vorming van de nieuwe regering… Lees verder
Brochure van de EU: ‘De bodem, het verborgen deel van de klimaatcyclus’ – forum in oktober 26 september 2021 - Het verband tussen bodem  en klimaatverandering is complex. Met deze brochure wilde de EU daar wat duidelijkheid in scheppen:' Soil, the hidden part of the climate cycle', uitgebracht door het 'directorate General for the environment', het Europese milieu-ministerie zeg maar.  De bodem is de tweede grootste vooraad koolstof, na de oceanen, maar het vermogen om… Lees verder

Alle nieuws