Voor een beter landbouwbeleid

Protesteer maandag 26 juli mee tegen de greep van bedrijven op het voedselbeleid van de VN 20 juli 2021 - Vanaf a.s. zondag zijn regeringsvertegenwoordigers uit alle werelddelen in Rome bijeen voor de start van een driedaags evenement ('pre-summit')  in de aanloop maar de Voedsel Top van de Verenigde Naties.  Het doel van deze ‘pre-summit’ in juli is de game-changing oplossingen te verzamelen die in het afgelopen jaar in ‘nationale dialogen’ bedacht zijn om oplossingen… Lees verder
Voorbeeld van ‘corporate capture’: de greep van westerse bedrijven, bijv. naar landbouwgrond in Nicaragua 15 juli 2021 - 'Corporate Capture' (greep van de bedrijven) is een term die veel gebruikt wordt i.v.m. de komende (UN) 'Food Systems Summit' , zie vorige bericht. Hier een voorbeeld: vorige maand werden in Rosita, dat is een deel van de Nicaraguaanse 'driehoek', 15 gezinnen gearresteerd  en weggevoerd van het land dat zij bewerkten, door de nationale Politie… Lees verder
Rondetafelgesprek over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Tweede Kamer 13 juli 2021 - Op 6 juli werd er  een rondetafelgesprek over het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid gehouden in de Tweede Kamer binnen de Commissie LNV. Laura Bromet van GroenLinks was voorzitter. Er was een waarnemer namens de Europese Commissie bij aanwezig.  Guus Geurts mocht namens Voedsel Anders NL hier een bijdrage aan leveren. Hij pleitte daarbij voor een drastische… Lees verder
Nieuwe oproep om de WTO drastisch te hervormen 13 juli 2021 - Van 30 november tot 3 december vindt de 12e ministers-vergadering van de WTO plaats in Genève, met als speciaal onderwerp de 'vaccinatie-apartheid'. Maatschappelijke organisaties moeten die vergadering aangrijpen om een serke, visionaire boodschap te sturen over de noodzaak van een fundamentele transformatie van het huidige systeem.  We hebben een multilateraal systeem nodig om de handel… Lees verder
‘Big Brother’ komt naar de boerderij. 2 juli 2021 - Volgens de You Tube video van 10 minuten met deze titel (ondertitel: the digital takeover of the farm) gaat het hard met de greep van grote bedrijven, m.n. techbedrijven op voedsel. Er hebben de afgelopen tijd weer fusies plaatsgevonden tussen voedsel- en zaadbedrijven onderling, maar nu ook tussen financiële reuzen (inversteringmaatschappijen, vermogensbeheerders) en die agrarische… Lees verder
Europese boeren protesteren tegen het huidige Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). 26 mei 2021 - In mei vinden in Brussel onderhandelingen plaats voor het GLB tot 2027 binnen een trialoog tussen de Europese Commissie, de Europese Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement. Zie ook op Twitter: Good Food Good Farming: @GFGFActionDays   En hier de link naar het platform Good Food Good Farming, waarin we samenwerken met andere Europese maatschappelijke organisaties rond… Lees verder
Hoe zorg dat je ervoor dat je als ‘toekomstboer’ minstens het minimum loon verdient? 25 mei 2021 - 'Toekomstboeren' zijn niet alleen de boeren aangesloten bij www.toekomstboeren.nl, maar al die jongelui die al dan niet met het Warmonderhof-brevet in hun zak op een paar hectares - of nog geen hectare -  met veel enthousiasme  de burgers in hun omgeving voorzien van 'klimaatvriendelijk' eten. Maar toen Elske Hageraats die werkt op de Ommuurde Tuin… Lees verder
China’s rol in het ‘nieuwe voedselregime’? 24 mei 2021 - 23 april j.l. organiseerde TNI (Transnational Institute, Amsterdam) een webinar over de rol van China in de wereld. China is bezig met de uitbouw van 'De Nieuwe Zijderoute'- betere verbindingen over land met Azië en Europa en en dan vanuit havens met de hele wereld. Betreffen de handelsstromen ook voedsel? Wat  gebeurt er precies?  De… Lees verder
DE VN moet schoon schip maken w.b. leverancier Bolloré 22 mei 2021 - 24 mei startte een publiciteitsactie om de VN  'op te schonen' d.m.v.  brief-actie en sociale media:  Dames en Heren,   De Bolloré Groep is een grote leverancier aan de VN, die Bolloré elk jaar meer dan US$ 50 miljoen betalen voor logistiek en andere diensten. Tussen 2015 en 2019 hebben VN afdelingen meer dan 200 contracten… Lees verder
Boeren kunnen samen minder spuiten 21 mei 2021 - Dat betoogt onderzoeker Lieneke Bakker in haar proefschrift over het gebruik van insecticiden in de Nederlandse akkerbouw. Zij promoveerde er onlangs op. Boeren zijn van goede wil, zegt Bakker. ‘Ze hebben de intentie wel om minder chemie te gebruiken, maar ze kunnen het niet , of niet alleen.’ Bakker komt tot die conclusies na een… Lees verder
Persbericht: advies voor landbouw- en handels commissies van de Tweede Kamer, en voor de formateur. 5 mei 2021 - Gisteren heeft de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel bijgaande visie middels een brief verstuurd aan de Tweede Kamer-commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze visie zal deze week ook worden verstuurd aan de formateur voor het nieuwe kabinet. In deze brief wordt uitgelegd waarom de huidige handelsverdragen negatief uitpakken voor boer,… Lees verder
Veehouder van Bruggen: het Franse grondbank-model biedt verdienmodel én verduurzaming 11 april 2021 - (met dank aan Foodlog, 19 dec 2020, Chris van Bruggen ) De politiek wil kringlooplandbouw. De consument wil de koe in de wei. Maar de boer is nog altijd gebonden aan het oude systeem. Daarom is een ander verdienmodel nodig, en beleid dat de gewenste veranderingen stimuleert. De jonge melkveehouder Chris van Bruggen stelt voor… Lees verder
Sjoerd Wartena: in Frankrijk in zo’n 15 jaar al meer dan 100 boerderijen beschikbaar voor jongelui 5 april 2021 - Het interview met Sjoerd Wartena (uit 2014)  sluit mooi aan bij Chris van Bruggen's  pleidooi voor een ander pachtstelsel., gebaseerd op het Franse model. Sjoerd Wartena beschrijft hoe hij een jaar of 40 geleden neerstreek in de Drome (een droge regio in Frankrijk in de uitlopers van de Alpen), in een dorpje met 6 oude… Lees verder
Kritisch rapport over Nederlandse inzet voor de duurzame ontwikkelings doelen 4 april 2021 - Op 1 maart vond de (online) lancering plaats van de eerste Nederlandse SDG Spotlight rapportage over de SDG's (Sustainable Development Goals) Zoals waarschijnlijk wel bekend moeten in deze nieuwe ronde (vergeleken bij de eerdere 'Milennium Goals') de ontwikkelde landen ook in hun eigen land aan de bak, en niet alleen de ontwikkelingslanden 'verbeteren'. Twee doelen worden… Lees verder
Ook Indiase boeren willen regulering, en géén overlevering aan de vrije markt. 1 april 2021 - De Boerengroep (Wageninen) organiseerde onlangs een gesprek met Indiërs over de boerenprotesten in India, daarover hieronder meer. Maar eerst de achtergond: waarom protesten, waarom nu? Het is eigenlijk een strijd tegen de liberalisering die in India pas nu dreigt. Boeren uit de noordelijke staten van India zijn in november via de vijf belangrijkste toegangswegen naar… Lees verder

Alle nieuws