Voor een beter landbouwbeleid

Europese boeren protesteren tegen het huidige Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). 26 mei 2021 - In mei vinden in Brussel onderhandelingen plaats voor het GLB tot 2027 binnen een trialoog tussen de Europese Commissie, de Europese Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement. Zie ook op Twitter: Good Food Good Farming: @GFGFActionDays   En hier de link naar het platform Good Food Good Farming, waarin we samenwerken met andere Europese maatschappelijke organisaties rond… Lees verder
Hoe zorg dat je ervoor dat je als ‘toekomstboer’ minstens het minimum loon verdient? 25 mei 2021 - 'Toekomstboeren' zijn niet alleen de boeren aangesloten bij www.toekomstboeren.nl, maar al die jongelui die al dan niet met het Warmonderhof-brevet in hun zak op een paar hectares - of nog geen hectare -  met veel enthousiasme  de burgers in hun omgeving voorzien van 'klimaatvriendelijk' eten. Maar toen Elske Hageraats die werkt op de Ommuurde Tuin… Lees verder
China’s rol in het ‘nieuwe voedselregime’? 24 mei 2021 - 23 april j.l. organiseerde TNI (Transnational Institute, Amsterdam) een webinar over de rol van China in de wereld. China is bezig met de uitbouw van 'De Nieuwe Zijderoute'- betere verbindingen over land met Azië en Europa en en dan vanuit havens met de hele wereld. Betreffen de handelsstromen ook voedsel? Wat  gebeurt er precies?  De… Lees verder
DE VN moet schoon schip maken w.b. leverancier Bolloré 22 mei 2021 - 24 mei startte een publiciteitsactie om de VN  'op te schonen' d.m.v.  brief-actie en sociale media:  Dames en Heren,   De Bolloré Groep is een grote leverancier aan de VN, die Bolloré elk jaar meer dan US$ 50 miljoen betalen voor logistiek en andere diensten. Tussen 2015 en 2019 hebben VN afdelingen meer dan 200 contracten… Lees verder
Boeren kunnen samen minder spuiten 21 mei 2021 - Dat betoogt onderzoeker Lieneke Bakker in haar proefschrift over het gebruik van insecticiden in de Nederlandse akkerbouw. Zij promoveerde er onlangs op. Boeren zijn van goede wil, zegt Bakker. ‘Ze hebben de intentie wel om minder chemie te gebruiken, maar ze kunnen het niet , of niet alleen.’ Bakker komt tot die conclusies na een… Lees verder
Persbericht: advies voor landbouw- en handels commissies van de Tweede Kamer, en voor de formateur. 5 mei 2021 - Gisteren heeft de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel bijgaande visie middels een brief verstuurd aan de Tweede Kamer-commissies Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze visie zal deze week ook worden verstuurd aan de formateur voor het nieuwe kabinet. In deze brief wordt uitgelegd waarom de huidige handelsverdragen negatief uitpakken voor boer,… Lees verder
Veehouder van Bruggen: het Franse grondbank-model biedt verdienmodel én verduurzaming 11 april 2021 - (met dank aan Foodlog, 19 dec 2020, Chris van Bruggen ) De politiek wil kringlooplandbouw. De consument wil de koe in de wei. Maar de boer is nog altijd gebonden aan het oude systeem. Daarom is een ander verdienmodel nodig, en beleid dat de gewenste veranderingen stimuleert. De jonge melkveehouder Chris van Bruggen stelt voor… Lees verder
Sjoerd Wartena: in Frankrijk in zo’n 15 jaar al meer dan 100 boerderijen beschikbaar voor jongelui 5 april 2021 - Het interview met Sjoerd Wartena (uit 2014)  sluit mooi aan bij Chris van Bruggen's  pleidooi voor een ander pachtstelsel., gebaseerd op het Franse model. Sjoerd Wartena beschrijft hoe hij een jaar of 40 geleden neerstreek in de Drome (een droge regio in Frankrijk in de uitlopers van de Alpen), in een dorpje met 6 oude… Lees verder
Kritisch rapport over Nederlandse inzet voor de duurzame ontwikkelings doelen 4 april 2021 - Op 1 maart vond de (online) lancering plaats van de eerste Nederlandse SDG Spotlight rapportage over de SDG's (Sustainable Development Goals) Zoals waarschijnlijk wel bekend moeten in deze nieuwe ronde (vergeleken bij de eerdere 'Milennium Goals') de ontwikkelde landen ook in hun eigen land aan de bak, en niet alleen de ontwikkelingslanden 'verbeteren'. Twee doelen worden… Lees verder
Ook Indiase boeren willen regulering, en géén overlevering aan de vrije markt. 1 april 2021 - De Boerengroep (Wageninen) organiseerde onlangs een gesprek met Indiërs over de boerenprotesten in India, daarover hieronder meer. Maar eerst de achtergond: waarom protesten, waarom nu? Het is eigenlijk een strijd tegen de liberalisering die in India pas nu dreigt. Boeren uit de noordelijke staten van India zijn in november via de vijf belangrijkste toegangswegen naar… Lees verder
Europese landbouw/milieu/ontwikkelingsorganisaties: ‘doorpakken op het EU beleid; meer marktordening!’ 10 maart 2021 - Internationale organisaties voor milieu, landbouw en ontwikkelingssamenwerking vragen aan de EU instellingen: gebruik de huidige hervormingen van van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om de landbouw te hervormen tot een eerlijke en toekomstbestendige landbouw.  Ze vragen aan Portugal als voorzitter, aan de lidstaten en aan de Commissie om NU te handelen voor het klimaat en het… Lees verder
Brief in AD: Eerlijke handel mag niet weer vier jaar wachten 4 maart 2021 - Hier de link naar de brief in het Algemeen Dagblad die werd ondertekend door Donald Pols (Milieudefensie), Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument), Tuur Elzinga (FNV) en Fiona Dove (TNI). Deze organisaties maken deel uit van de Handel Anders! coalitie.   © ANP XTRA Eerlijke handel mag niet weer vier jaar wachten OPINIE: Nederland moet breken… Lees verder
Verkiezingspamflet van de NAV met 10 punten 4 maart 2021 - De tekst van ons verkiezingspamflet heeft als basis de vorig jaar uitgebrachte toekomstvisie‘ 'De toekomst van de akkerbouw. Genoeg is Beter 2.0’ , waarin alle kansen voor verduurzaming, het handelsbeleid en verdienmodellen besproken. Maar het verkiezingspamflet geeft veel korter en bondiger ons toekomstbeeld weer. We hebben inmiddels van diverse partijen de toezegging dat zij zullen reageren.… Lees verder
Wat staat de melkveehouderij in 2021 te wachten? Veel tegenstrijdigheden….. 2 maart 2021 - Uit het vakblad van de NMV, de Koebont: VOORUITBLIK: Wat staat de melkveehouderij in 2021 te wachten?  De aangenomen stikstofwet heeft als doel 50% emissiereductie in 2035 , waarbij de knelgevallen een legalisatie van hun vergunning wettelijk in het vooruitzicht wordt gesteld. Er lopen besprekingen tussen de belangenbehartigers en het ministerie om stikstof reducerende maatregelen … Lees verder
Activiteiten van ‘boer’ Bill (Gates) geanalyseerd door Robert Kennedy jr 17 februari 2021 - Dit artikel door Robert Kennedy Jr is een visie (met uitstekende bronnen) op hoe de overname van onze voedsel- en landbouwsector door grote bedrijven wordt gefaciliteerd door de miljoenen van Bill Gates. Robert Kennedy Jr is milieu-advocaat, activist, en schrijver. Hij is de zoon van Robert Kennedy en het neefje van president John F. Kennedy.… Lees verder

Alle nieuws