12 november in Nieuwspoort: de publicatie ‘Handel Anders!’

Na flink wat maanden werk is het zo ver: de publicatie “Handel Anders! Een oproep voor eerlijke en duurzame handel” van onze coalitie is gereed!
In deze publicatie schetsen we de weg naar een mondialisering waarin de rechten van mensen en werknemers en de bestaanszekerheid van boeren en MKB, altijd zwaarder wegen dan de belangen van multinationale bedrijven. En waarin landen uit het Mondiale Zuiden de ruimte hebben om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen.
 
De publicatie bevat tal van concrete beleidsvoorstellen op diverse terreinen, waaronder de hervorming van de Wereldhandelsorganisatie. Op basis van deze publicatie wil Handel Anders! komende het debat aanzwengelen over de toekomst van het Nederlandse handelsbeleid. Daarom hebben we een lanceringsevent in Nieuwspoort georganiseerd, deze is niet publiek toegankelijk maar wordt uitgezonden via Livestream.
 
We zijn er trots op dat we Jan Pronk (voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking), Tuur Elzinga (vice voorzitter FNV), Daniëlle Hirsch (directeur BothENDS) en Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument) bereid hebben gevonden om een panel te vormen dat ingaat op onze publicatie en de voorgestelde maatregelen.
Daarnaast hebben we alle handelswoordvoerders uit de Tweede Kamer uitgenodigd om te reageren op onze plannen. Mahir Alkaya (SP), Lammert van Raan (Partij voor de Dieren, Kirsten van den Hul (PvdA) en Achraf Bouali (D66) hebben al – ovb – toegezegd deel te nemen.
Het gesprek vindt plaats onder bezielende leiding van Natasja van den Berg.
 
We willen iedereen graag uitnodigen om de lancering op 12 november vanaf 16:00 bij te wonen per livestream. Het event duurt tot 17.30 uur.
 

Programma:

16.00 – Openingswoord moderator Natasja van den Berg
16.05 – Jan Pronk

16.15 – Overige sprekers: Danielle Hirsch (BothENDS), Tuur Elzinga (FNV), Guus Geurts (Platform ABC)
16.40 – Reactie kamerleden: Mahir Alkaya (SP), Lammert van Raan (Pvd Dieren), Kirsten van den Hul (PvdA) en Achraf Bouali (D66) 

16.55 – Reactie panel op Kamerleden
17.05 – Journalisten: 20 minuten
17.25 – Slotwoord door Sara Murawski, coördinator Handel Anders!

Alle relevante linkjes op een rij, ook voor verdere verspreiding:

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1638256386339076 
Nieuwspoort livestream: https://www.nieuwspoort.nl/debatcentrum/live/ 
YouTube livestream: https://youtu.be/jF1vO6Pv3hQ
Zoom-link: https://zoom.us/j/99007312580 

 
Vanaf 12 november is de publicatie te downloaden via http://www.handelanders.nl
 
Hier een link naar een korte video   (vanaf 12 november)