17 april: zaai lokaal, en je zult een toekomst voor de wereld oogsten!

17 april is de internationale dag van de boerenstrijd. Dit jaar staat die in het teken van het zaad. Kort geleden, 11 april, heeft het Europees parlement het Commissie-voorstel voor de regulering van het vermarkten van zaden verworpen. Gelukkig maar. Deze slag is gewonnen.

Maar de strijd is nog lang niet voorbij. Gaan ze door met het huidige voorstel, wordt de tekst herzien, of worden de onderhandelingen ovegeheveld naar de besprekingen over het vrijhandelsverdrag (TTIP)? Het voorstel komt in elk geval terug, reken daar maar op.  

Hier video (9 minuten) over de strijd om het zaad , van Via Campesina, met beelden van het protest voor het EU parlement op 20 jan. j.l., waar Via Campesina leden uit alle windstreken van Europa het recht opeisten om zelf zaad te selecteren, bewaren, gebruiken, ruilen en verkopen. Inperking van dat recht brengt de landbouw en daarmee de hele mensheid in gevaar.