23 mei Platform ABC Verkiezingsdebat over het Europese landbouw- en handelsbeleid

Op 23 mei vanaf 19.45 uur organiseert Platform Aarde Boer Consument in samenwerking met Feedback Europe, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond een verkiezingsdebat met kandidaten voor het Europees Parlement in de Schakel in Nijkerk.
Het thema van dit debat is het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), het handelsbeleid,  en de relatie tussen de bestaanszekerheid van boeren en de bescherming van natuur en milieu. Hierbij zullen zowel de analyse van de situatie als alternatieven aan de orde komen.
Politici zullen in debat gaan over stellingen en er zijn inleidingen door vertegenwoordigers van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en Feedback Europa.

Achtergrond
Mede door de Europese boerenprotesten en het dreigende mestoverschot in Nederland, zal landbouw een belangrijke rol spelen in de aanloop naar de Europese verkiezingen op 6 juni. In de analyses van de boerenprotesten ontbreekt echter de koppeling met het huidige EU Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en de WTO-regels waarop dat gebaseerd is. Die leiden namelijk al decennia tot te lage en onstabiele prijzen voor boeren. Het wordt daardoor voor hen steeds moeilijker om aan steeds hogere milieu- en dierenwelzijnseisen te voldoen. Daar komt de – dreigende – oneerlijke concurrentie veroorzaakt door handelsverdragen als EU-Mercosur en CETA nog eens bij.

Aan de orde komen de volgende thema’s:
– Is het mogelijk het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en handelsbeleid zo in te richten dat boeren (binnen en buiten Europa) een kostendekkende prijs kunnen krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product?
– Wat zijn de kansen en bedreigingen door vrijhandelsverdragen als EU-Mercosur en CETA?
– Hoe kunnen de Europese landbouwsubsidies binnen het GLB vanaf 2027 effectiever worden ingezet om te voldoen aan maatschappelijke eisen?
– Hoe te komen tot échte kringlooplandbouw en Europese teelt van eiwit- en oliegewassen?
– Hoe te komen tot internalisering van alle kosten in de consumentenprijs?
– Kan een alternatief Europees beleid bijdragen aan minder polarisatie tussen boeren en milieuactivisten?

Het debat wordt georganiseerd door Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Platform Aarde Boer Consument en Feedback Europe.
Het debat vindt plaats van 19.45 – 22.20 uur in Vergader- en Congrescentrum, De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX te Nijkerk.

De toegang is gratis, graag wel aanmelden bij guusgeurts@yahoo.com.

Deelnemers aan het debat:

EU kandidaten:  De volgende kandidaten cq. politieke partijen voor het Europees Parlement zullen aan debat deel te nemen:
Hans Geurts (BBB), Arjan Tolkamp (CDA), Hendri Nortier (D66), Lara Sibbing (GroenLinks-PvdA),  Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Lambert Polinder (SGP), Fenna Feenstra (SP), Monique Ansink (Volt), Bart Millenaar (VVD).

Inhoudelijke presentaties door Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond, voorzitter Platform ABC) en Frank Mechielsen (Feedback Europe).

Programma:

Twee rondes van een uur en een kwartier. In iedere ronde een korte toespraak van inleiders van 7,5 minuten om het thema te verduidelijken en hun visie te geven.
Daarna in iedere ronde reacties van de aanwezige politici, en onderling debat aan de hand van stellingen. Hierbij mogen twee politici eerst met elkaar in debat, daarna krijgen de anderen het woord.
Tenslotte is er ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek. De stellingen worden van te voren opgestuurd naar de sprekers.