27 mei Zembla: Melkveewet

Op 21 april zijn Hans Geurts (Nederlandse Melkveehouders Vakbond, voorz. Platform ABC) en Sieta van Keimpema (DDB en European Milk Board) geïnterviewd over de toekomst van de melkveehouderij. Dit naar aanleiding van de afschaffing de melkquotering en de tegenstrijdige reacties vanuit de sector. De uitzending van deze aflevering van Zembla is op woensdag 27 mei op NPO 2. De tweede uitzending was op 18 juni – allebei zijn ze nog te zien op Uitzending Gemist.

Uitzendingen ZEMBLA

Jammer genoeg kwam Sieta nauwelijks aan het woord tijdens een demo in Brussel over hun kritiek op he neoliberale systeem en voorstellen voor meer regulering. (zonde van de tijd die zij in de interviews staken!)Geen discussie over het beleid dus.  

Op zich waren de uitzendingen best interessant. Er werden gangbare en enkele biologische boeren en ook onderzoekers geïnterviewd over de huidige situatie. Twee punten daaruit:

– ‘Weidemelk’ komt van koeien die slechts 1/4 van de tijd buiten lopen. Die melk heeft niet het hoge niveau van onverzadigde vetzuren van biologische koeien die die 7 maanden van het jaar 24 uur per dag buiten zijn. en naast gras of hooi een beetje krachtvoer krijgen vnl. bestaande uit luzerne (geen mais en soja). Dat etiket ‘weidemelk’ is dus een wassen neus maar goed voor de p.r. in het buitenland; goed voor de verkoopcijfers van Griesland Campina. 

– Verder was erkritiek op het doorgroeien van de bedrijven. Er zal 20% meer melk geproduceerd worden. Wat gaat dat betekenen voor de prijs?  ‘En moeten wij op deze postzegel land de wereld voeden?’ vraagt Wijffels. ‘Dat is nogal aanmatigend. Laten wij landen elders helpen om zichzelf te voeden. En van die bedrijven die zoveel groter worden liggen er al de nodige in de ziekenboeg’.

 

Melkveewet

Op 23 april hebben de leden van de Tweede Kamer gedebatteerd over de algemene maatregel van bestuur (AMvB) ‘grondgebonden groei van de melkveehouderij’. Met deze AMvB heeft staatssecretaris Dijksma haar plannen met betrekking tot de nadere invulling van de melkveewet kenbaar gemaakt. Na een maandenlange lobby door de NMV is hiermee is eindelijk duidelijkheid gekomen voor melkveehouders.

De door de staatssecretaris voorgestelde AMvB sluit aan bij de visie van de NMV dat de melkveehouderij een sector is die grondgebonden is en moet blijven, waar weidegang behouden blijft en waar wordt  geproduceerd binnen de milieuvoorwaarden.

Met haar voorstel maakt de staatssecretaris het voor melkveehouders mogelijk hun bedrijf uit te breiden onder de voorwaarde dat zij voor een deel van die groei grond verwerven om de extra mest kwijt te kunnen. (Sommige partijen wilden dat boeren al hun mest op eigen grond kwijt zouden moeten kunnen).

De NMV had in principe liever gezien dat de melkveewet zodanig werd aangepast dat de tekst van de AMvB in wet werd verankerd. Toch zijn we verheugd dat na maanden onzekerheid eindelijk duidelijkheid gekomen voor de Nederlandse melkveehouders over de toekomstmogelijkheden in de sector.

De NMV vraagt de leden van de Eerste Kamer in te stemmen met deze Melkveewet.

Uit het blad ‘Koebont’, ledenblad van de NMV