3 mei, Brussel: Een nieuw beleidskader voor voedsel en landbouw – maar hoeveel ruimte krijgt/pakt het parlement?

Dinsdagmiddag 3 mei jl. presenteerde een 100-tal deelnemers uit een brede waaier van organisaties in het Europees Parlement een nieuw beleidskader om voedsel te produceren in de Europese Unie. Ook lwij waren hier bij. Maar wat gaat het EU parlement doen? Wat KAN het parlement doen?   

=============

Centrale stelling was dat we marktregulering nodig hebben als we willen dat landbouwers een waardig inkomen kunnen halen uit de verkoop van hun producten. En alleen een agro-ecologisch model zal in staat zijn om de uitdagingen aan te gaan waar we voor staan (klimaatverandering, bevolkingsgroei, uitputting van grondstoffen en verlies aan biodiversiteit.  – zie ook www.europeanfooddeclaration.org .) De deelnemers aan de conferentie in Brussel presenteerden hun ‘vierde optie’, refererend aan de drie opties die Cpommissaris Ciolos presenteerde in November 2010.

Heel wat sprekers leverden een waardevolle bijdrage, zie onder. Het was wat laat, deze presentatie van alternatieven, maar in elk geval heb ben we ons duidelijk gemanifesteerd, en onze alternatieve ‘vierde optie’ op de kaart gezet.

MAAR: ondertussen hebben de europarlementariërs hun handen vol aan het eigen interne proces: 
 
De lidstaten oefenen behoorlijk wat pressie uit op hun parlementsleden  – de duitse regering heeft bijvoorbeeld een vinger in de pap gehad in de amendementen die in maart in het parlement ingebracht werden door de ‘rapporteur’ van de landbouwcommissie van het parlement, de heer Dess. De rapporteur is een soort voorzitter, tijdelijk want men wisselt regelmatig.  Deze heer Dess, een Beierse christen-democraat diende voorstellen in voor wijziging van het stuk van Commissaris Ciolos die sterk overeen kwamen met wat de lisdstaten willen.  Opstand in het parlement: andere groepen dienden wel 1267 (!) amendementen in. Dess zeer boos, koortsachtig overleg, vooral tussen Dess en de drie groepen zie zich het meest lieten horen:   S&D (sociaaldemocraten) , Greens en ALDE (liberalen). Enfn, de 1267 amendementen worden  ‘versmald’  tot ruim 60 compromis-amendementen, en daarover zal 25 mei in de landbouwcommissie gestemd worden.

Het parlement moet enerzijds voorzichtig manoevreren en zijn hand niet overspelen, maar anderzijds ook de poot stijf houden – dit is pas de eerste keer dat het parlement ‘co-decisie’ heeft, d.w.z. het mag mee-beslissen in een proces van woord en wederwoord tussen Commissie, Raad en Parlement. (Het is dus (nog) niet zo, zoals in de meeste landen, dat het parlement het laatste woord heeft.)

Hoeveel ruimte is daarbij voor ‘onze’ initiatieven? Niet veel. We moeten ons nu beperken tot de compromis-amendementen die rouleren. Die zijn nog in ontwikkeling maar die zullen in elk geval niet zover gaan als wij zouden willen. We zullen nog lobbyen voor wat haalbaar is binnen dit kader, d.w.z. voor of tegen amendementen die gaan over  het al dan niet aftoppen van directe steun aan de grote boerderijen en zelfs bedrijven / positie van kleine en middenmoot boeren, eiwithoudende gewassen (europese (voeder) erwten i.p.v. zuidamaneriakaanse soja) / plattelandsontwikkeling.

Meer zit er voolropig niet in. Hiermee lobbyen we vor de 25ste ook bij Nederlandse leden van de landbouwcommissie:  Bas Eickhout (GroenLinks) en Esther de Lange (CDA).

Het was de bedoeling dat er op 22/23 juni door het voltallige parlement over landbouw en melk gestemd gaat worden, maar er is al sprake van mogelijk uitstel tot 6/7 juli. Voor die stemming gaan we ons in elk geval bij alle EP leden laten horen, liefst in smanwerking met anderen.

 

Nu even terug naar die middag in het EU parlement, 3 mei:

Wat Gert Engelen, Vredeseilande, Leuven, opviel: 

Geneviève Savigny van de Europese Coördinatie Via Campesina: “Vele landbouwers in de Europese regio zijn ontgoocheld dat na zoveel hervormingen van het Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) er nog steeds geen positieve vooruitzichten zijn voor landbouwers. Het is niet zo dat door nog meer varkens te houden of nog duurdere machines te kopen de situatie van landbouwers zal verbeteren.”

Yves Sommeville van de Fédération Wallonne des Agriculteurs: “Landbouwers zitten tussen twee stoelen, tussen droom en werkelijkheid. De afwezigheid van een duidelijk en breed gedragen langetermijnperspectief en anderzijds de confrontatie met de harde realiteit van het huidige beleidskader verplicht landbouwers om ‘second best’ keuzes te maken.”

Marc Tarabella, Belgisch Europarlementslid (PS): “Het systeem van de gezinslandbouw zelf  wordt bedreigd. In plaats van eerst vast te leggen hoeveel budget er beschikbaar is, moeten we voorop stellen wat we willen voor de landbouw.”

José Bové (European Greens, vice-voorzitter Landbouwcomité Europees Parlement): “Het voorstel voor het landbouwbeleid dat nu aan het Europees Parlement is gepresenteerd is een draak, het is geen plan dat zorg zal dragen voor de volgende generaties. Iedereen wil dat landbouwers concurrerend zijn. Maar hoever moet dat gaan, daar moeten we eens duidelijk over zijn. Moet elke landbouwer op zijn minst een buurman kunnen uitschakelen? Deze conferentie is een fantastisch initiatief omdat er een consistent voorstel op tafel ligt, maar de conferentie komt een jaar te laat. Het Europees Parlement zit in de eindfase voor het opstellen van haar rapport, waarover voor de zomer nog gestemd moet worden. Dit zijn de uitdagingen waar we nog veel zwaarder moeten op inzetten:
– herwinnen van autonomie voor de productie van eiwitten voor veevoeder
– speciale bescherming van kleinschalige landbouw
– wat verstaan we onder plattelandsontwikkeling en hoe moeten we dat praktisch aanpakken?”

Janus Wojciechowski (ECR, vice-voorzitter landbouwcomité Europees Parlement): “Onze landbouwers kunnen niet concurreren met Brazilië, Nieuw Zeeland, Australië,… We moeten onze voedselproductie beschermen. De hervorming die momenteel op tafel ligt, zal niet leiden tot voedselsoevereiniteit en is evenmin een sterk plan om de ecologische duurzaamheid te verbeteren.”

Zie ook: De wereld Morgen, http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/03/voor-minder-geld-een-duurzame-landbouw-te-mooi-om-waar-te-zijn

==========================

 

van Greet Goverde, secr. Platform ABC:

Ook Niek Koning (Wageningen) leverde een duidelijke bijdrage: de  ‘social green reformists’  hebben zich laten bedotten tijdens de vorige hervorming in 2003: vrije markt ideologie met een groen sausje. En het is blijkbaar moeilijk voor de groenen en de sociaal democraten en meer verlichte liberalen om dat nu in te zien. Men volhardt in de navolging van Renate Künast, die toen als groene in de Duitse regering zat , en men vindt het moeilijk om nu op de schreden terug te keren. Men focust nu op groene niches zoals ‘korte ketens’ en biologische landbouw, maar de grote lijnen voor landbouw en handel zijn uit het oog verloren.

Leuk dat ook leden van Platform Andere Landbouw mee naar Brussel gingen, zoals vertegenwoordigers van gentechvrije burgers, van Netwerk Vitale Landbouw en Voeding (kringloopboeren), en leden van WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom). De Nederlandse leden van deze groep hebben een prima stuk over voedsel en landbouw opgesteld dat ze via de overkoepelende Europese club ook willen inbrengen in de VN. lees hier  nun tekst(anderhalve pagina) 

========

Op 3 mei ’s avonds hebben we nog gesproken met andere lobby-groepen (ARC2020, CONCORD) in een poging om onze verschillende insteek op elkaar af te stemmen. Dat gaat ook wel lukken.

Op 4 mei hadden we overleg met onze Europese collega’s zoals Via Campesina, Friends of the Earth, het vlaamse platform VODO en andere groepen, om zaken af te spreken voor het verdere lobbyen voor een beter beleid, and andere zaken.