3 bodem-verhalen

1 Heel duidelijk filmpje (3,5 minuten) over de wisselwerking bodem-Co2. Zie ook onderaan.

2. Van de VBBM (Vereniging voor Behoud van Boer en milieu):  filmpje van 15 minuten : het verschil tussen boven- en ondergronds mest uitrijden.

3. Pieter de Jong , boer in Friesland, doet zijn verhaal over zijn bodem in de ‘Koebont’ (ledenblad van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond) van juli 2017: 

Zijn melkveebedrijf is sinds 1998 biologisch.

Deze keus heeft hij gemaakt na jarenlang studieclubs over kringlopen
gevolgd te hebben. Bij de eerste boerenmilieucoöperatie ‘Vel Vanla’ kwam hij erachter dat bodem verslaafd is aan kunstmest en daar als het ware van moet afkicken. Eenmaal afgekickt komt de bodem in een positieve vicieuze cirkel met veel bodemleven en geeft hij weer een prima opbrengst. 
Op dit moment hebben Pieter en zijn vrouw zo’n 90 melkkoeien op 70 ha grond. Pieter verdiept zich intensief in bodemleven en kringlopen. Maar juist hier maakt hij zich steeds meer zorgen over. “We putten de bodem steeds meer uit zonder dat we het ons bewust zijn. Steiner, de grondlegger van de B.D. landbouw, typeert stikstof dan ook als een jachthond die altijd op zoek is naar koolstof en zuurstof. Je denk dat je meer opbrengst hebt maar eigenlijk verbrand je je blackpower. 

De politiek probeert krampachtig twee heren te dienen in de CO2 discussie: de overheid is gebaat bij het gebruik van
stikstofkunstmest, gemaakt uit aardgas,  in verband met de aardgasbaten. (Bijna half Slochteren gaat naar deze industrie!)
Terwijl je als boer vervolgens de meest kostbare organische stof in de bodem verbrandt. 

Wij zijn uniek als bedrijfstak die ook CO2 vastlegt in de bodem. Komende jaren zit hier een verdienmodel in voor boeren “laat je dit niet afpakken boerenbestuurders”!

p.s. aangereikt door Elske van de Boerengroep Wageningen: 

http://goedbodembeheer.nl/    is een fantastische website met ongelofelijk veel informatie over de bodem en het bodemleven. En onder ‘beheer’ zie je informatie voor alle takken in de landbouw.