Agenda: 6 lezingen in Amsterdam, voorjaar 2011

 Lezingen- en discussiecyclus voorjaar 2011 – Amsterdam
‘Een rechtvaardige en milieuvriendelijke voedselvoorziening:
‘Think global, act local’. 11 en 25 maart, 8 en 22 april en 6 en 20 mei.
Plantagedoklaan 8, Amsterdam.

De mensheid staat op een keerpunt. Het wordt steeds duidelijker dat
de aarde geen limietloze bron is en we tegen de grenzen van de
aanwezige natuurlijke hulpbronnen aanlopen, zoals olie, fosfaat,
zoet water en vruchtbaar land. Ook stoppen steeds meer boeren zowel
in het westen als in ontwikkelingslanden er mee, omdat ze steeds
meer geconfronteerd wordt met te lage en onstabiele prijzen. Verder
holt de biodiversiteit achteruit en worden de effecten van
klimaatverandering steeds zichtbaarder.
De westerse geïndustrialiseerde en steeds meer globaliserende
landbouw speelt een grote rol als veroorzakers van deze
problematiek. Maar de mondiale landbouw en voedselvoorziening heeft
ook als eerste te maken met de gevolgen hiervan.
In deze lezingen- en debatcyclus wordt gezocht naar oplossingen en
alternatieven, variërend van een drastisch ander landbouw- en
handelsbeleid tot meer lokale zelfvoorziening in de Amsterdamse
Pijp. Ook wordt besproken hoe we de samenwerking tussen een
groeiende groep verontruste burgers, boeren, maatschappelijke
organisaties en welwillende bedrijven kunnen verbeteren, om de
benodigde verandering tot stand te brengen.

Deze serie zal worden gehouden gedurende zes vrijdagavonden. Elke
avond zal bestaan uit een powerpointpresentatie door één of meerdere
sprekers, eventueel de vertoning van dvd-, film- of videomateriaal,
en veel discussie met de aanwezigen.

* 11 maart  Inleiding op cyclus – ecologische zelfvoorzienende
voedselvoorziening – leren van het Zuiden – Guus Geurts (o.a. XminY,
Platform Aarde Boer Consument, auteur) en Jan Paul Smit (auteur en
filmmaker, onder voorbehoud)

* 25 maart – Zaadmonopolisering en genetische manipulatie – Linda
Coenen  (ASEED)

Na drie geslaagde avonden met telkens zo’n 25 tot 30 bezoekers worden nog 3 bijeenkomsten georganiseerd aan de Plantagedoklaan 8 op de vrijdagen 22 april, 6 mei en 20 mei telkens vanaf 20.00 uur. Er zijn inmiddels een aantal sprekers toegevoegd aan de oorspronkelijke sprekerslijst.
Op 22 april verzorgt ook Keimpe van der Heide (ex-akkerbouwer, bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond) een lezing. Op 6 mei neemt ook Sandor Schiferli van Slowfood Nederland deel als spreker.
 
Bijgaande ook een aankondiging van het boek Wereldvoedsel – pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening. Dit verscheen onlangs bij Uitgeverij de Republiek en is aldaar en in verschillende boekhandels te bestellen.
Zie http://www.uitgeverijderepubliek.nl/html/info_wereldvoedsel_product.html voor o.a. een integrale weergave van het voorwoord van Herman Wijffels en de inleiding.

 22 april – Antwoorden op de voedsel-, klimaat- en energiecrisis –
Guus Geurts

In deze workshop wordt ingegaan op de samenhang tussen de voedsel-,
klimaat- en energiecrisis. Ondanks dat de vrije markttheorie niet
werkt in de landbouw, is er wel sprake van toenemende vrijhandel
binnen het Europese landbouwbeleid en de WTO. Boeren in Noord en
Zuid zijn hiervan het slachtoffer, omdat ze geen kostendekkende
prijzen voor hun producten op hun eigen markt kunnen behalen.
Daarbij gaan op een vrije wereldmarkt de steeds schaarser wordende
natuurlijke hulpbronnen naar de hoogste bieder ten koste van de
voedselzekerheid en bestaanszekerheid van kleine boeren en inheemse
volkeren.
Er wordt een alternatief geschetst gebaseerd op
voedselsoevereiniteit en regionalisering, waardoor continenten als
de EU veel meer zelfvoorzienend worden, en waarmee tevens de
bijdrage van de landbouwsector aan klimaatverandering en
afhankelijkheid van olie sterk verminderd kan worden. Ook komen
strategieën en samenwerking tussen boeren en maatschappelijke
organisaties aan de orde.
– Met vertoning van de dvd: – Koe nr. 80 heeft een probleem.  Hierin
komen boeren uit alle delen van de wereld aan het woord (op hun
bedrijf), en komen ze samen om te pleiten voor voedselsoevereiniteit.

* 6 mei –  Strategieën en activiteiten om te komen tot een meer
rechtvaardige en ecologische lokale en mondiale voedselvoorziening
– Guus Geurts en Gaston Remmers (Boerenstadwens Amsterdam en Bureau
Buitenkans ovb)

– Hoe kunnen mensen die werken aan (radicale) beleidshervorming
bruggen slaan met burgers en bedrijven die in de praktijk al met
lokale voedselvoorziening aan de slag zijn gegaan?
– Hoe de samenwerking te verbeteren tussen boeren, burgers,
maatschappelijke organisaties, vakbonden en het mkb?
– Vertoning van Trend Spotting over Slow Food (28  november 2010 op tv)

* 20 mei – Inspirerende lokale initiatieven van lokale
voedselvoorziening – Meike Vierstra  (ASEED)

Elke dag consumeren we voedsel en elke dag dragen we daarmee bij aan
de wijze waarop onze voedselvoorziening wordt georganiseerd. Maar
sluit de voedselvoorziening wel aan bij de wereld zoals we die graag
zouden zien? In deze workshop bespreken we verschillende lokale
voedselinitiatieven en hoe je daarmee zelf kunt bijdragen aan een
betere voedselvoorziening. We gaan het onder andere hebben over
direct inkopen bij de boer, boerenmarkten, stadslandbouw en door de
gemeenschap gesteunde landbouw (community supported agriculture).
Maak kennis met verschillende voedselprojecten in Amsterdam, zoals
Farming the City, VokoMokum en Transition Town de Pijp.

ijgaande aankondiging voor de lezingencyclus Think global, Eat local.
 
Na drie geslaagde avonden met telkens zo’n 25 tot 30 bezoekers worden nog 3 bijeenkomsten georganiseerd aan de Plantagedoklaan 8 op de vrijdagen 22 april, 6 mei en 20 mei telkens vanaf 20.00 uur. Er zijn inmiddels een aantal sprekers toegevoegd aan de oorspronkelijke sprekerslijst.
Op 22 april verzorgt ook Keimpe van der Heide (ex-akkerbouwer, bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond) een lezing. Op 6 mei neemt ook Sandor Schiferli van Slowfood Nederland deel als spreker.
 
Bijgaande ook een aankondiging van het boek Wereldvoedsel – pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening. Dit verscheen onlangs bij Uitgeverij de Republiek en is aldaar en in verschillende boekhandels te bestellen.
Zie http://www.uitgeverijderepubliek.nl/html/info_wereldvoedsel_product.html voor o.a. een integrale weergave van het voorwoord van Herman Wijffels en de inleiding.
 
Voor meer info:
 
Guus Geurts
06-43979849
020-6387578

Deelnamekosten

Deelname aan de gehele cyclus van 6 bijeenkomsten kost 25 Euro,
anders 5 Euro per avond.

Koffie en thee zijn gratis, andere drank is tegen schappelijke
prijzen te koop aan de bar.

Opgave en betaling voor de lezingencyclus
Bij deelname aan de gehele cyclus s.v.p. van tevoren aanmelden bij
ASEED: info@aseed.net / 020-6682236.
S.v.p. dan het bedrag van 25 Euro overmaken op rekening 439 49 63
ten name van ASEED Europe te Amsterdam, onder vermelding van
‘deelname lezingencyclus’. Ook bij deelname aan incidentele
workshops verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden. Dan is
betaling in contant aan de deur ook mogelijk.

Voor meer informatie:
Bij vragen over de organisatie en bij inhoudelijke vragen over de
bijeenkomsten op 25 maart, 8 april, 20 mei: ASEED: info@aseed.net ,
020-6682236, www.aseed.net.

Voor inhoudelijke vragen over de overige workshops: Guus Geurts,
guusgeurts@yahoo.com,
06-43979849, www.guusgeurts.nl.

Share This