6 mei – Europees verkiezingsdebat in Nijkerk over het landbouw- en handelsbeleid

Hoe te komen tot een eerlijke prijs voor een eerlijk landbouwproduct?

Op 6 mei is er vanaf 20.00 uur in Nijkerk een verkiezingsdebat met kandidaten voor het Europees Parlement, georganiseerd door  Platform Aarde Boer Consument, Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DoPP), een samenwerkingsverband van actieve leden van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie,  zal ook deelnemen aan de bijeenkomst en haar achterban oproepen aanwezig te zijn.

Aan de orde komen de volgende thema’s:
– Is het mogelijk het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) en handelsbeleid zo in te richten dat boeren (binnen en buiten Europa) een kostendekkende prijs kunnen krijgen voor een zo milieu- en diervriendelijk mogelijk product? 
– Wat zijn de gevolgen van vrijhandelsverdragen als CETA, TTIP en Mercosur?      – Welk handelsbeleid komt ten goede aan boeren, dieren en het milieu           wereldwijd?
– Hoe kunnen de Europese landbouwsubsidies binnen het GLB vanaf 2021 effectiever worden ingezet om te voldoen aan maatschappelijke eisen?
– Hoe te komen tot een échte kringlooplandbouw en Europese teelt van eiwit- en oliegewassen?
– Is er een alternatief Europees beleid mogelijk waardoor er minder polarisatie tussen boeren en milieuactivisten ontstaat en de EU positiever naar buiten kan treden? 

De bijeenkomst vindt plaats van 20.00 – 22.15 uur in Vergader- en Congrescentrum, De Schakel, Oranjelaan 10, 3862 CX te Nijkerk. [1] Inloop vanaf 19.45 uur.
De toegang is gratis, graag wel aanmelden bij guusgeurts@yahoo.com

Deelnemers aan het debat

De volgende kandidaten voor het Europees Parlement:
Annie Scheijer-Pierik (CDA), Jan Huitema (VVD), Tineke Strik (GroenLinks), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Geert Ritsema (SP), en Bert-Jan Ruissen (SGP).

 

Vertegenwoordigers van boeren- en maatschappelijke organisaties:
Hans Geurts (NMV en voorzitter Platform ABC), Keimpe van der Heide (NAV), Greet Goverde (Platform ABC), Joost de Jong (Transitiecoalitie Voedsel), Marleen van der Meulen (Duurzaam Overleg Politieke Partijen) en Klaas Johan Osinga (beleidsmedewerker LTO Nederland).

Gespreksleiding: Guus Geurts

Programma
Twee rondes van een uur met in totaal vier stellingen. In iedere ronde korte toespraken van inleiders om het thema te verduidelijken en hun visie te geven. Daarna in iedere ronde reacties van de aanwezige politici, en onderling debat aan de hand van stellingen. Daarna is er steeds ruimte voor vragen en opmerkingen uit het publiek.

[1] Informatie:

Openbaar Vervoer : De Schakel is ook goed per trein te bereiken. Het NS Station ligt op slechts 200 meter afstand van De Schakel en is rechtstreeks te bereiken vanaf de intercitystations Amersfoort, Utrecht en Zwolle (2 x per uur).

Gratis parkeren: Op het terrein van de Schakel kunt u gratis parkeren. Tevens kunt u vrij parkeren bij het NS-station (P+R). Aan de Oranjelaan kunt u gratis parkeren middels een parkeerschijf (blauwe zone). Een parkeerschijf is verkrijgbaar bij De Schakel.

Betaald parkeren: U kunt ook gebruik maken van parkeergarage Oosterpoort. De ingang is bij de rotonde even voorbij De Schakel. Het uurtarief bedraagt € 0,70 per uur. U kunt echter ook een dagkaart tegen een gereduceerd tarief bij ons aanschaffen. Hiervoor betaalt u € 4,00.