Hoe Bill Gates (met Nederlandse hulp) in Afrika het traditionele landbouwsysteem om zeep helpt

Het Afrikaanse zaden-systeem in handen van de boeren zelf wordt gecriminsalieerd en vervangen door een heel agressief  ‘green revolution‘ project van grote transnationale bedrijven. Afrikaanse boeren-organisaties zijn woedend omdat men hen op een heel denigrerende manier besluiten oplegt en dan ook nog pretendeert dat e.e.a. speciaal voor het welzijn van de boeren is bedacht.

De Gates Foundation betaalt de ‘groene revolutie’, samen met de vele regeringen die vanouds bij de kapitalistische wereld horen, zoals de VS, de UK en Nederland. Ze werken nauw samen met ongeveer 80 Afrikaanse zaadbedrijven. De Gates Foundation is de spil die de  verschillende ‘green revolution’ initiatieven in Afrika coördineert.

Die projecten zijn dure technologische pakketten waar de boeren zich in moeten kopen. Tientallen miljoenen kleinschalige arme boeren kunnen zich de hoge kosten niet veroorloven tenzij ze gesubsidieerd worden door onze regeringen en de belastingbetalers. Dat geld gaat naar de schatkist en daarna naar grote bedrijven zoals Monsanto en Pioneer Hi-Bred voor hybride of ‘verbeterd’ zaad en agro-chemische middelen.

‘Wat men ‘investeringen’ noemt is eigenlijk landjepik, en diefstal en verjaging  van onze dorpsbewoners. We zijn er nu getuige van hoe onze zaden-sector wordt overgenomen door grote bedrijven. Monsanto en Pioneer Hi Bred, allebei Amerikaanse bedrijven, hebben het nu voor het zeggen op de markt voor hybride maïs zaad in zuidelijk Afrika.’ Omdat   Pioneer HiBred het zuidafrikaanse maïsbedrijf Panaar Seed heeft overgenomen zal Pioneer HiBred met zijn hybride zaden elders in Afrika ook veel ingangen vinden.

We vrezen dat onze eigen landbouwsystemen instorten en we zien al veel landverhuizingen. In landen met een min of meer industriële landbouw zoals Zuid Afrika verliezen boeren hun vaardigheden en zijn ze niet meer  betrokken bij  besluiten over de productie, want die worden genomen in laboratoria of in bestuurskamers ver hier vandaan.

link naar het artikel:  How bill Gates is causing the collapse of traditional farming. 4 dec 2015

Gebaseerd op een presentatie door  Maryam Mayet, van het Afrikaans Centrum voor Bioveiligheid in Zuid Afrika.