De VN: ga over op meer duurzame en natuurlijke systemen.

Terwijl de Amerikaanse overheid aandringt op meer door het bedrijfsleven gedomineerde landbouw, het gebruik van meer chemie-intensieve genetisch gemodificeerde gewassen en monocultuur, luidt de Verenigde Naties nogmaals de noodklok vanwege de directe noodzaak over te gaan op meer duurzame, natuurlijke en biologische systemen.

Het betreft een publicatie van de UNCTAD, de VN-organisatie voor Handel en Ontwikkeling en is getiteld ‘Handel en Milieu Overzicht: Ontwaak voor het te laat is’. Deze uitgave bevat bijdragen van meer dan 60 deskundigen van over de hele wereld. Volgens hun opvatting is kleinschalige biologische landbouw de enige manier om de wereld te voeden: “Het is nu tijd terug te schakelen naar de wortels, naar onze vroegere natuurlijke manier van landbouw”.

De bevindingen van het rapport lijken in veel opzichten een echo van die uit een VN rapport van december 2010. Dat meldde ook al dat biologische en kleinschalige landbouw het antwoord is om de wereld te voeden, en niet genetisch gemodificeerde gewassen en monoculturen.

Volgens het nieuwe VN-rapport zijn er belangrijke veranderingen nodig binnen onze voedsel, landbouw en handelssystemen in de richting van locale kleinschalige landbouw en voedselsystemen. Het rapport haalde een artikel aan ( IATP blog: New UN report calls for transformation in Agriculture’. ) van het Institute for Agriculture and Trade Policy waarin wordt gezegd dat er dringend behoefte is aan een diversiteit aan boerenbedrijven die het gebruik van kunstmest en andere schadelijke stoffen terugdringen.

Ook moeten de regels van de wereldhandel worden hervormd teneinde deze doelen te bereiken. Mega handelsverdragen zoals het Trans Pacifisch Parsnership (TPP) tussen de VS en Oost en Zuid-Oost Azie en het Handels en Investerings Partnership (TTIP) tussen de VS en de EU proberen helaas precies het tegenovergestelde te bereiken. Deze overeenkomsten zijn in de eerste plaats bedoeld om de grip van multinationale bedrijven en internationale financiële instellingen op de wereldeconomie te versterken en niet om de urgente verschuiving van de landbouw zoals in het rapport beschreven, te bewerkstelligen. Zelfs de wereldvrede is in het geding door toenemende speculatie met voedsel en de gevolgen voor de prijzen van voedsel.

Het rapport concludeert: “Dit alles houdt in een snelle en substantiële verschuiving van conventionele, op monocultuur gebaseerde industriële productie die in hoge mate afhankelijk is van externe inputs, naar mozaïeken van duurzame, hernieuwbare productiesystemen die de productiviteit van kleinschalige bedrijven aanzienlijk verbeteren.”

Bron: Nick Meyer althealthworks.com

(Vertaald uit het Engels door Jacques van Nederpelt)