Ook in Ethiopië: ‘landjepik’ door de Wereldbank

Volgens het Oakland Institute moeten gedwongen landverhuizingen vanwege World Bank projecten deze week hoog op de agenda staan van de voorjaarsvergadering van de Wereldbank in Washington DC. 

Tussen 2004 and 2013, zijn bijna 3.4 miljoen mensen  ‘verplaatst’ vanwege projecten van de Wereldbank in ontwikkelingslanden zoals dammen, energiecentrales en andere projecten. De laatste jaren zijn daardoor mensenrechten geschonden in  o.a. Kenya, Oeganda, Honduras Cambodja en Ethiopië. De komende weken verschijnt er een rapport van onderzoeksjournalisten van de Huffington Post en 20 andere kranten; ze hebben er 11 maanden aan gewerkt. Volg de bovengenoemde link. De Bank heeft mislukte ‘hervestigingen’  wel toegegeven maar heeft er nog weinig aan gedaan.

In Ethiopië, heeft de Bank tientallen jaren het PBS programma gerund ( Promoting Basic Services), dat de weg bereidde voor grootschalige ‘landgrabs’ en gedwongen herplaatsing van oorspronkelijke bewoners. Een flink deel van de 2 miljard die de Wereldbank doneerde voor een gezondheids- en onderwijs project is gebruikt om mensen met geweld (inclusief verkrachtingen) te ‘hervestigen’, zie mensenrechten schendingen in Ethiopië.

Het betreft duizenden Anuak, een grotendeels Christelijke groep uit de landelijke deelstaat Gambella. Velen zijn de massale ‘hervestiging’ ontvlucht. De regering ontkent het gebruik van Wereldbank-geld voor deze doeleinden, maar de voormalige gouverneur van de staat Gambella die nu naar de Filippijnen gevlucht is vertelde journalisten dat hij zelf het Wereldbank-geld daaraan besteed heeft.

Dit werd al gerapporteerd binnen de Wereldbank in 20015 maar er is niets mee gedaan en er is nu een nieuw programma gestart dat eigenlijk identiek is aan het PBS programma. Nog steeds wordt het – ondanks de angst voor onderdrukking door de regering – aan de arme bevolkingsgroepen zelf overgelaten om misbruik te rapporteren , dit terwijl regelmatig journalisten en verdedigers van landrechten worden opgepakt. En het wordt aan de Ethiopische regering zelf overgelaten om deze programma’s te monitoren en te evalueren.

Wat ook shockerend is, is dat het Amerikaanse ministerie van Financiën vóór het Ethiopische programma heeft gestemd, ook al is er sinds 2014 een wet die  verbiedt dat geld naar activiteiten gaat die al dan niet rechtstreeks verbond houden met ‘verplaatsingen’.

In Nederland worden de belangen van de Wereldbank behartigd voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, verbonden aan het Ministerie van Economische Zaken. Wij zullen hen deze berichten doen toekomen.