9 september verschijnt ‘Duurzame landbouw en de vrije markt – prijzen, markten, en impact per hectare’

van Erwin van Woudenberg. 

Duurzame landbouw en marketing:

Toen auteur Erwin van Woudenberg in 2017 aan de HAS Den Bosch (Hogere Agrarische School) als lector Innovatief ondernemen met de natuur werd aangesteld, ging hij op zoek naar de marketingoplossing voor duurzame landbouw. Hoe kon duurzame landbouw hoger op het wensenlijstje van de consument komen? Immers, daar ligt de invloed op de vraag. Dat bleek ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht: De boer heeft weinig invloed in de volledige keten, het bedrijfsleven laat zich graag leiden door de vraag van de consument. Elke burger wil best duurzaam omgaan met de natuur, maar uiteindelijk kiest diezelfde burger als consument vooral gemak, prijs en kwaliteit. En de overheid mengt zich niet in een vrije markt.

De uitkomst van het boek

Om een andere toekomst mogelijk te maken, een toekomst waarin boeren worden gewaardeerd en we als burger kunnen genieten van onze omgeving, poneert van Woudenberg twee
oplossingen die dit, met instandhouding van de vrije markt, mogelijk kunnen maken:

1. Zolang er geen concrete invulling van het begrip duurzaamheid bestaat, zal de vrije markt niet in staat zijn om een waarlijk duurzame toekomst van onze aarde te realiseren. Het invulling geven aan het begrip duurzaamheid is voor de toekomst van onze aarde essentieel. Van Woudenberg pleit voor het meten van impact per hectare, in plaats van per product, en  dit vorm te geven aan de hand van 7 criteria, die uiteindelijk ten grondslag liggen aan alle producten die wij in onze winkelwagentjes leggen: biodiversiteit, luchtkwaliteit, klimaat, verandering van landgebruik, bodemkwaliteit, waterkwaliteit en waterverbruik. Een product is pas echt duurzaam als het alle ecosysteemdiensten in balans houdt. De impact per hectare geeft een indicatie hoe goed een vierkante meter (of hectare) wordt beheerd ten aanzien van de 7 criteria, met het idee dat een product pas echt duurzaam als het alle ecosysteemdiensten in balans houdt.

2. Het zijn de merken die de beslissingsmomenten van de consument beïnvloeden. Daarnaast zijn het ook de merken die vaak het grootste deel van de prijs die wij betalen ontvangen, waar de boer juist vaak het kleinste deel krijgt (De TEDX talk van de schrijver gaat in op merkbeleving). Van Woudenberg is er van overtuigd dat hier mogelijkheden liggen en pleit voor een centralere rol voor merken om de duurzame toekomst van de aarde daadwerkelijk te realiseren. Vooral voor boeren is het belangrijk om te weten hoe het consumentenbrein werkt, waarom merkbeleid zo belangrijk is, en dat juist de partijen in de keten (tussen boer en consument) hun verantwoordelijkheid moeten pakken. 

 Met deze twee aanpassingen kan het begrip duurzaamheid eindelijk de positie in de keten krijgen die noodzakelijk is om de toekomst van onze aarde te veranderen.

MEER INFO IN HET PERSBERICHT,

(daarin ook een link naar een TED talk door de auteur over merken)

Deze pagina’s zijn vrij toegankelijk