Aanklacht tegen de Engelse landbouw(subsidies)

Hier een video van de speech van de Engelse journalist George Monbiot op de Oxford Farming Conference , zoals elk jaar weer begin januari. Over het heel oneerlijke gebruik van Europese subsidies in de UK, dankzij het lobbyen van de National Farmers’ Union en de Britse regering in Brussel. Bovendien heeft men succesvol gelobbied tegen milieuvoorwaarden (cross compliance), tegen vergroening, tegen de richtlijn bodem (die is dankzij de Engelse regering afgeschaft in Europa, er zijn nu geen regels meer voor bodemgebruik.) 

De toespraak is in het engels – korte samenvatting onder de video, die 26 minuten duurt.

De UK krijgt 3 miljard per jaar, dat is 145 pond per huishouden. De 10% armste engelsen betalen 45% belasting. De rijkste 10% betalen 33% van hun inkomen. Dus  hun belastinggeld moet wel goed besteed worden. Gebeurt dat ook? Nee; het lijkt wel de middeleeuwen: het geld stroomt van de armen naar de rijken. In 2013 stemde de Britse regering tegen een maximum van 300.000 euro aan subsidies maar moest zich toch gewonnen geven: het maximum is 260.000 pond per jaar. Het gaat grotendeels naar de rijken met grote stukken land.

De rechtvaardiging voor die subsidies:

1. gaan de subsidies naar de voedselproductie? De rijken zetten zetten het op de bank of kopen nieuwe rijpaarden etc. want die het op de bank zetten, nieuwe rijpaarden of een privé vliegtuig kopen etc., want ze hebben het niet echt nodig. Mensen die het goed kunnen gebruiken zijn boeren op onvruchtbaar land die er niet veel op produceren. In Wales loopt soms maar één schaap op 2 ha. Wales importeert 7x zo veel als het produceert. De schapen veroorzaken schade: ze houden de heuvels kaal, dat veroorzaakt overstromingen (erosie) en droogtes.

2 zorgen de subsidies ervoor dat mensen op het platteland blijven wonen? Er houden nu 2% van de boeren per jaar op – als het zo doorgaat zijn er over 50 jaar geen boeren meer. De landbouwgrond wordt schreeuwend duur. Alleen nog jongeren die het land erven gaan boeren – die krijgen subsidie als beloning voor het in bezit hebben van land. In Wales (waar de spreker woont) lopen veel dorpen leeg. Dus de subsidies houden het platteland niet in leven.

3 Stellen de subsidies boeren in staat goed voor het land te zorgen? Ja er zijn goede boeren. Maar vaak is het ‘smash and grab’ – landbouw: haal eruit wat je kunt. Niemand houdt ze tegen: tegenwoordig is het: minder regels voor de rijken, meer regels voor de armen, (Een uitkering aanvragen vergt bijvoorbeeld een steeds grotere papierwinkel.)  De bodemerosie gaat zo hard dat nu voorspeld wordt dat er nog maar 100 jaar geoogst kan worden, dan is alles weg. Men beseft blijkbaar niet dat dat laagje aarde op onze wereldbol alles in leven moet houden.

Bodem

In de ‘county’ Devon stroomt dankzij erosie 5 ton per jaar naar de zee. (‘Groot Brittannië vloeit naar zee en verstevigt zo de kustlijn van Nederland en Duitsland’). Maar dankzij de NFU* en DEFRA** (ministerie)  (die naast elkaar huizen op nr 14 en 16 van Smith Square, Londen) werd de ‘richtlijn bodem’ in Brussel geschrapt. Er is dus geen Europese richtlijn meer die onze bodem beschermt.
Dit wordt nog verergerd door de maisteelt. De NFU wil de komende tijd 1000 middelgrote vergisters bouwen waarvoor 100.000 ha aan maisteelt nodig is op de beste grond. (Die vergisters waren eigenlijk bedoeld voor mest en plantafval, nu wordt er diervoeder in gedaan, en dat alles voor brandstofproductie.) 
 
DE biodiversiteit en de waterhoudende capaciteit van de bodem hollen achteruit. Veel heuvels zijn kaal van wege de schapen (‘witte pest’) – bomen vind je in de dalen, gek genoeg.. Subsidies zouden besteed moeten worden aan dorpjes in de heuvels en aan  herbebossing van de heuvels om de erosie tegen te gaan, naar maatregelen die de bodem beschermen en water vasthouden,

 

* National Farmers’ Union **Department for the Environment, Food and Rural Affairs

(Nawoord GG, Platform ABC: Zolang we niet die waan van de ‘vrije markt’ achter ons laten en overstappen op meer regulering van onze voedselproductie zullen subsidies nodig blijven om voedsel ook in ons land te telen.  (zie ‘leeshoek’). Maar die moeten inedrdaad op een betere manier  besteed worden. De tegenstellingen zijnin Nederland niet zo groot omdat veel bedrijven van middelmatige grootte zijn.