aanloop naar GLB 2020: IPES gaat werken aan een ‘Food Policy for Europe’

IPES (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems), een nieuwe internationale alliantie onder voorzitterschap van Olivier de Schutter, heeft een 3-jarig traject in gang gezet om te komen tot een Euopean Food Policy. Lees het op Towards a common Food Policy for the European Union.

Dit loopt parallel aan de aanloop naar een nieuw GLB (Gemeenschappelijk landbouw Beleid) in 2020

Op stapel staan:

  • 5 policy labs (de eerste 7 april 2016, laatste feb. 2018): rondetafel discussies met 20-25 experts in Brussel;
  • burgerparticipatie, i.s.m. lokale  civil society organisations , met evt. lokale activiteiten (petities etc.)
  • van dit alles komen (wetenschappelijke) verslagen, en een eindverslag (oktober 2018) dat zal worden aangeboden aan de Europese beleidsmakers, met concrete voorstellen

Op de homepage kun je je opgeven voor hun nieuwsbrief.

zie onder woordje van de voorzitter Olivier de Schutter