Actie aan Belgisch-Duitse grens: samen tegen CETA en andere verdragen

Op de foto is te zien hoe Hans Geurts, voorzitter van Platform Aarde Boer Consument, namens Nederland de boerenverklaring ondertekent. Vrijdag 25 januari riepen boeren en maatschappelijke organisaties uit Duitsland, België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg op tot: Stop CETA en andere vrijhandelsverdragen – Vóór een eerlijk wereldhandelsbeleid. Zij verzetten zij zich TEGEN handelsovereenkomsten zoals CETA met Canada, met Oekraïne, de Mercosur-landen (Zuid-Amerika) en met de Verenigde Staten. (Het TTIP-verdrag met de VS is voorlopig van de baan, maar de Europese Commissie heeft onlangs een mandaat gevraagd om met de VS over een ‘TTIP-light’ te kunnen onderhandelen. ) Deze vrijhandels-verdragen geven meer macht aan de multinationale agribusiness, maar verzwakken de positie van boeren, consumenten en werknemers, ook in landen buiten Europa.
Samen willen deze organisaties opkomen VOOR een eerlijk wereldhandelsbeleid en VOOR een Europa gebaseerd op mondiale solidariteit dat zich richt op wereldwijde bestaanszekerheid voor boeren voor eerlijke prijzen, en op de bescherming van het klimaat en het milieu.

Voor een verslag van de actie zie het artikel op NOS online (of De Boerderij ) De foto’s in het artikel, waar van wij er een bijsluiten, zijn van Twan Wiermans. (op NoS online van de European Milk Board)

Vertegenwoordigers van verschillende organisaties hielden korte toespraken, waaronder Hans Geurts voorzitter van Platform Aarde Boer Consument en bestuurslid van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond.  De actie eindigde met de ondertekening van een gezamenlijke Europese boerenverklaring .

Waarom NU deze demonstratie?
– Er loopt momenteel een procedure voor het Europese Hof van Justitie (ECJ) over de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Canada (CETA). Deze rechtszaak gaat over de onacceptabele bescherming van buitenlandse investeerders via het Investment Court System (ICS). De advocaat-generaal van het ECJ legt op 29 januari een verklaring af over deze procedure.

Op 22 januari is er een Europese campagne met petitie gestart: ‘Geen VIP-rechten voor multinationals, kies voor mens en milieu!’. Met deze campagne willen deze en andere organisaties schaduw-tribunalen voor bedrijven (ISDS Investor to State Dispute Settlement) een halt toe roepen én steun verzamelen voor het VN-verdrag dat in de maak is om multinationals juridisch aansprakelijk te stellen voor schending van mensenrechten en negatieve gevolgen voor het milieu (www.stopisds.nl).   

Begin februari wordt – nog zonder veel media-aandacht – de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Japan van kracht. Ondertussen onderhandelt de EU met vele landen over bilaterale vrijhandelsverdragen.

– Nederlandse organisaties vragen – in verband met de actuele klimaatdiscussie – ook aandacht voor de negatieve klimaateffecten van de huidige wereldhandel. Door zich te richten op zo groot mogelijke Europese zelfvoorziening, kan er enorm bespaard worden op transport via zee- en luchtvaart. Tevens draagt Europa dan veel minder bij aan de natuurvernietiging (met broeikasgassen) voor de aanleg van soja-, palmolie- en suikerrietplantages buiten Europa. Helaas valt dit alles nog buiten de huidige klimaattafels.

– Tenslotte wordt er in 2019 onderhandeld over het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) vanaf 2021. Hierbij is dit vrijhandelsbeleid nog steeds uitgangspunt, waardoor het GLB niet effectief is en boeren geen kostendekkende prijzen ontvangen waarvoor ze duurzame producten op lange termijn kunnen leveren. Als er afscheid wordt genomen van de concurrentie op de wereldmarkt en de markt gereguleerd zou worden, zouden de Europese landbouwsubsidies ook daadwerkelijk ten goede kunnen komen aan een meer milieuvriendelijke voedselproductie, natuurbeheer en effectieve klimaatmaatregelen. [1] 

 

Deelnemende boerenorganisaties:

België
Fédération Unie de Groupements d’Éleveurs et d’Agriculteurs (FUGEA)
Milcherzeuger Interessengemeinschaft Belgien (MIG-Belgien)
Terre-en-vue

Mouvement d’action paysanne (MAP)
Algemeen Boerensyndicaat (ABS)

Duitsland
Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL)

Europa – Algemeen
European Coordination Via Campesina (ECVC)
European Milk Board (EMB)

Frankrijk
Association des Producteurs de Lait Indépendants (APLI)
Confédération Paysanne (CP)

Organisation des Producteurs de Lait (OPL) de la Coordination Rurale (CR)

Luxemburg
Luxembourg Dairy Board (LDB)

Nederland
Dutch Dairymen Board (DDB)
Dutch Poultry famers Union (NVP – Nederlandse Vakbond Pluimveehouders)
Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV – Nederlandse Akkerbouw Vakbond)
Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV – Nederlandse Melkveehouders Vakbond)
Vereniging tot Behoud van Boer&Milieu (VBBM)

Zwitserland
Uniterre

Deelnemende maatschappelijke organisaties:

Madagascar Working Group of the Katholische Arbeitnehmer Bewegung (KAB) Aachen
Attac Germany

Greenpeace Aachen
FIAN Germany

Milieudefensie (Friends of the Earth Netherlands)
Platform Aarde Boer Consument
Regional group Attac Aachen
Centrale nationale des employés (CNE)