Activiteiten van ‘boer’ Bill (Gates) geanalyseerd door Robert Kennedy jr

Dit artikel door Robert Kennedy Jr is een visie (met uitstekende bronnen) op hoe de overname van onze voedsel- en landbouwsector door grote bedrijven wordt gefaciliteerd door de miljoenen van Bill Gates. Robert Kennedy Jr is milieu-advocaat, activist, en schrijver. Hij is de zoon van Robert Kennedy en het neefje van president John F. Kennedy. Hij is bestuursvoorzitter van de of Waterkeeper Alliance, en voorzitter van Children’s Health Defense..

Voor een man die graag monopolies heeft moet de optie om  ook de voedselproductie te domineren wel onweerstaanbaar zijn. 

Volgens het laatste nummer van The Land Report, is Gates stilletjes aan de grootste landeigenaar van de V.S. Hij heeft nu ongeveer 242,000 acres Amerikaans landbouwgrond en bijna 27,000 acres ander land in 24 verschillende staten.   ( 1 acre – 0, 4 ha ongeveer, dus delen door 2.5). Thomas Jefferson (president , 1743 –  1826) vond dat de immigranten die de feodale systemen in Europa achter zich hadden gelaten in Amerika hun lot in eigen handen mochten nemen: het land werd verdeeld onder tienduizenden onafhankelijke boeren, die allemaal een stem hadden in ‘onze democratie’. Dus Gates’ poging in deze tijd om zoveel mogelijk land in handen te krijgen is op zijn best een teken dat het feodalisme terug is. Maar erger is dat zijn kooplust duidt op iets dat  onrustbarender is – de controle over de voedselvoorraad wereldwijd. 

In 1994 begon Gates wereldwijd bedrijven in de voedselketen aan te kopen. Hij investeert nu ook in  GMO gewassen, zaad patenten, synthetisch voedsel, kunstmatige intelligentie en robots die het boerenwerk kunnen doen, en hij heeft een groot aandeel in Coca-Cola, Unilever, Philip Morris (KraftGeneral Foods), Kellogg’s, Procter & Gamble and Amazon (Whole Foods), en in multinationals zoals Monsanto en Bayer die pesticiden en kunstmest op de markt brengen.

Zoals gewoonlijk combineert hij deze persoonlijke investeringen met door de belastingbetaler gefourneerde subsidies aan de Bill & Melinda Gates Foundation, de rijkste en machtigste van alle ontwikkelingsorganisaties, en hij combineert die subsidies met zijn financiële deelname aan de grote landbouw- chemische en financiële bedrijven ( Big AgBig Chemical, and Big Food ), en met zijn controle over internationale (ontwikkelings-)organisaties die een markt vormen voor zijn producten. 

 In 2006, lanceerde de Bill & Melinda Gates en de Rockefeller Foundations de ‘Green Alliance‘- de $424 million ‘Alliance for a Green Revolution in Africa  (AGRA) . Gates beloofde de oogsten én de inkomens van  30 milljoen kleine boeren vóór 2020  te verdubbelen, waardoor de voedselonzekerheid met de helft zou verminderen

Zoals gewoonlijk waren volgens hem zijn partners in de de technologische, chemische en olie-industrie van essentieel  belang voor dit proces. Eigenlijk kwam zijn ‘innovatieve strategie’ erop neer dat het ‘industriële’ beleid dat in Amerika al mislukt was nu ook ingezet werd voor arme Afrikaanse boeren.

De Afrikaanse landbouwmethodes hebben zich ontwikkeld tot vormen die een diversiteit aan oogsten, zelfvoorziening, privé-bezit in stamverband  en plaatselijke zadenruil behelzen. Dit biedt persoonlijke vrijheid, duurzame oogsten en biodiversiteit. Maar nu, als een nieuwe kolonisator, besteedde Gates  $4.9 billion dollar aan de ontmanteling van dit systeem en hij verving het door een systeem van  geïmporteerd zaad van grote zaadbedrijven, m.b.v. fossiele brandstoffen vervaardigde kunstmest, and pesticiden.

Hij organiseerde ook de aanvoerlijnen en zette Afrikaanse regeringen onder druk om veel subsidies bij te dragen en draconische straffen op te leggen aan boeren die Gates’ dure inputs te niet wilden kopen. Traditionele voedzame gewassen zoals sorghum, gierst, zoete aardappelen en cassava werden vervangen door industriële ‘cash crops’ zoals  soja en mais, gewassen die de handelaren eisen maar die de Afrikanen niet voeden. De voeding en de productiviteit stortten in, en  de bodems werden met elke toevoeging van  petrochemische kunstmest zuurder. 

NET ALS BIJ GATES’AAFRIKAANSE VACCINATIEPROGRAMMA’S WERD ER INTERN NIET GEËVALUEERD EN EN OOK WERD ER GEEN PUBLIEKE VERANTWOORDING AFGELEGD.  Het klopt van geen kanten dat een rijk man geen verantwoording hoeft af te leggen voor wat hij in gemeenschappen en met ’the commons’  doet. (The commons = gemeenschappelijk ‘bezit’ zoals de aarde, de lucht, het water etc.)

De studie die in 2020 gepubliceerd werd –  “False Promises: The Alliance for a Green Revolution in Africa (AGRA)”  – is een evaluatie van die 14 jaar van Gates’ kartel. Die studie besluit met de constatering dat het aantal Afrikanen dat honger lijdt in de 18 landen met 30% is toegenomen. Onder Gates’ ‘plantage systeem’ is de Afrikaanse bevolking slaaf geworden op hun  eigen land. Al in een studie in 2009 door IAASTD (International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development) , in opdracht van de United Nations, werd aangetoond dat de Gates/Rockefeller ‘Green Revolution’ geen verbetering was t.o.v. de traditionele Afrikaanse landbouw. (Het was een studie waar 900 leading scientists, agronomists, and researchers  bij betrokken waren). 

Jarenlange ervaring en veel onderzoek heeft aangetoond dat de agro-ecologie die gebaseerd is op biodiversiteit, vrijheid van handel in zaden , en op keuzevrijheid betreffende de teelten, belangrijk is vanuit democratisch oogpunt maar ook voor de toekomst van ons voedsel en de landbouw. 

Het artikel werd samengevat door de organisatie ‘Pig Pusiness’ en die samenvatting is door ons vertaald. 

voor het volledige artikel zie dit artikel door Robert Kennedy Jr

Enkele opmerkingen: 

– Op deze website  vind je en artikel ( september 2020) over de jarenlange controverse over de ‘Green Revolution’ . Sommigen zeggen dat (liefst ‘fossiel-vrij ‘ geproduceerde) kunstmest de enige manier is om de totaal verarmde bodems van Afrika te redden.  
 
– In deze brief  van 28 feb 2020 vroeg het CSM  (zie artikel over de VN) om een speciaal onderhoud met de secretaris generaal van de VN, Guterrez, over de voedsel top die in september of oktober 2021 gepland wordt,;die zou teveel do0or het bedrijfsleven gestuurd worden. Ook protesteerden ze tegen de benoeming van Dr Agnes Kalibata, president van AGRA, AFrican Green Revolution  tot zijn ‘Special Envoy’. Er wordt dus wel gepro9testeerdtegen Gates en zijn vrienden. 
 
– Het kan ook anders: zie de brochure met een alternatief voor de huidige neoliberale houding tegenover voedsel, door de ‘Handel Anders!’-coalitie, waaraan Platform ABC een bijdrage leverde: https://handelanders.nl/geslaagde-lancering-publicatie-in-nieuwspoort/