Afgelopen week workshops door ‘Het Nieuwe Netwerk’, o.a. over lekkerlupine.nl

Het Nieuwe Netwerk is een initiatief van mensen die in Wageningen gestudeerd hebben, zoals de ’trekker’ Jelleke De Nooy-van Tol,  maar iedereen met belangstelling voor (de toekomst van) de landbouw kan erbij aansluiten. Zij organiseerden 9 september een uitwisselingsdag: zie  https://www.boereninnederland.nu/      Thema: De Nieuwe boer is…..

Uit de workshop: ‘De nieuwe boer is verbindend: 

Voorbeelden van agrarische gebiedsorganisaties, bijv. de boeren rondom het nationaal park de Loonse en Drunense duinen in Brabant (tussen Den Bosch, Tilburg en Waalwijk). Zij hebben zich vanaf 2018 verenigd.   Er wonen ongeveer 170 boeren waarvan er 100 zijn aangesloten bij de stichting. Heel divers: ook bedrijven gericht op recreatie etc.. Ze hebben met externe hulp een gebiedsplan opgemaakt. Ze willen een kwaliteitsimpuls geven door behoud en versterking van de familiebedrijven. Er zijn drie pilots: fysieke ontwikkeling (heggen etc. , aantrekkelijker maken van het landschap), economische ontwikkeling (streekproducten en diensten), en kennisprojecten (de belasting, hoe ga je om met  opvolging, etc.). Ze zijn resultaat-gericht: boeren willen ook financieel resultaat. Ze overleggen met maatschappelijke partijen (de provincie etc.) over ruimtelijke ordening. Van hen krijgen ze ook € 300.000 à 400.000 per jaar. 

Er zijn ook belemmeringen: stikstof en de GGA (Gebiedsgerichte aanpak, d.w.z. per provincie) zijn lastige dossiers; dan zijn er nog de hoge grondprijzen die opgedreven worden door commerciële partijen zoals graszoden-bedrijven, kwekerijen, vakantieparken die veel voor land kunnen betalen; en: wat doen we met ‘de schil’, de buitenste rand van het gebied die overgaat in de stedelijke bebouwing? Gelukkig biedt de gebiedsvereniging onderlinge steun, en ze kunnen gezamenlijk met de maatschappelijke partijen werken aan de planvormingsprocessen. 

Uit de workshop De nieuwe boer is……plantaardige eiwitboer en ketenpartner

Eerst kwam een van de 15 boeren van lekkerlupine.nl aan het woord, nl John Heesakkers uit de buurt van Eindhoven.  Hij was was eerst koeienboer, daarna bio-boer, nu combineert hij agroforestry met landbouwgewassen en heeft hij nog wat koeien en kippen. Voor bioboeren is stikstof een motor, dus hij teelt klaver en groenbemesters (daar valt lupine ook onder) ter afwisseling van gewone landbouwgewassen. Hij liet een lupineplant zien met de stikstofbolletjes nog op de wortels. Goed voor de bodem!  Lupinen hebben een lange penwortel, wel 30 cm, good voor de doorwatering. Die penwortel laat hij zitten: de plant wordt afgemaaid. De kunst is dan om regelmatig te wieden (eggen), zodat er geen onkruid bij het maaisel komt. De lupines gedijen het best op zanderige grond en krijgen geen mest, want dan groeit het gewas te snel en gaat liggen. Als het goed is krijg je 3 etages van bloemetjes en boontjes

Marieke Laméris, die het gebruik van lupinen ‘verderop in de keten’ promoot: We hebben een b.v. opgericht. Als de boeren oogsten krijgen ze hun basis-loon. ‘Als er verderop in het seizoen winst gemaakt wordt delen we die met de boeren’. Ze deelde leuke kaarten uit met menu suggesties op voor- en achterkant. Er zijn contacten met de HAN en met de WUR, en binnenkort doen ze mee met de Dutch Food Week, 8-15 oktober in Wageningen.  Er is Europese subsidie voor de teelt van lupinen en quinoa. Dit initiatief is nu ook aangesloten bij de ‘Grean Deal eiwitgewassen’

E zitten precies alle aminozuren in die de mens nodig heeft, dus probeer de lupines eens. Nu we al wat gewend zijn aan falafel, kikkererwten etc. is dit gewas een mooie aanvulling op de eiwit-alternatieven. Ze zijn voorlopig in elk geval te koop bij biologische winkels zoals Ekoland; het valt niet mee nieuwe producten ingang te doen vinden bij e gangbare supers. 

Hier draagt de Edese stadsdichter Larissa Verhoef een gedicht voor ‘ode aan de lupine’.