Afrika wil in eigen voedsel voorzien – is protectionisme negatief?

In Oeganda verdubbelde de rijstopbrengst binnen 4 jaar nadat er een importbelasting van 75% was ingesteld. Er zijn nu ook nieuwe maalderijen opgezet, waardoor de prijs van lokaal verwerkte rijst omlaag is gegaan. In Malawi, een van de armste landen van Afrika, is het voedseltekort in twee jaar omgebogen dankzij gesubsidieerde kunstmest voor de boeren. Adesina, Nigeriaans minister van landbouw en water, wil dat voorbeeld volgen en vindt dat geen protectionisme: ‘Elk land in de wereld beschermt zijn landbouwmarkten en boeren. 70% van de Nigeriaanse boeren hebben kleine gezinsbedrijven. Wij willen hen met ons beleid nieuw kansen op vermarkting bieden’.

Het land is nog aan het bijkomen van voedselrellen in de afgelopen twee jaar.

De tarwe-import kost de Nigeriaanse regering 3,9 miljard dollar per jaar, en de rijstimport 6,25 miljoen per dag. De regering gaat de import van rijst en tarwe beperken (er komt een accijns van 100% op) en gaat belastingverlaging bieden aan molenaars die minstens 40% cassave meel gebruiken bij de productie van brood. (Het is nog maar de vraag of de bevolking dat gaat eten want zulk brood is wel harder.) Er zijn ook plannen om de mais- en rijstoogst te vergroten, en de tijden dat Nigeria nog voedsel exporteerde te doen terugkeren. Gebrek aan geld, zwakke infrastructuur en een verkeerd beleid heeft ertoe geleid dat de landbouw verwaarloosd werd en alle aandacht naar de olie ging. De olie heeft echter slechts een kleine minderheid verrijkt, terwijl veel van de 150 miljoen arme boeren honger lijden. Of het zal lukken om de oogsten op te krikken is de vraag. De regering heeft tot nu toe nog maar 2% van het budget toegewezen aan de landbouw, waarmee Nigeria een van de acht landen is die niet voldoen aan de afspraak minstens 10% van het budget toe te wijzen aan de landbouw, zoals op de top van de African Union in 2003 in Maputo is afgesproken.

Uit de Guardian Weekly van 30-12-=2011. (The Guardian is volgens ‘Vice Versa’ ‘de beste krant van de wereld’)

Voor het volledige artikel zie http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty-matters/2011/dec/19/nigeria-cassava-conundrum

   Naschrift:
Protectionisme staat voor bescherming en wordt door veel politici en economen wel als iets nationalistisch gezien, iets dat tegen de ‘vrije’ markt in gaat. Het is echter een bescherming tegen de gevolgen van marktwerking, meer specifiek van globalisering. Ontwikkelingslanden komen erachter dat vijhandelsverdragen de macht vergroten van degenen die het momenteel voor het zeggen hebben. (Voor wie is die vrije markt ‘vrij’?)
Met importheffingen willen Afrikaanse landen hun eigen landbouw en voedselvoorziening beschermen, dat is o.i. positief.