Afscheid van Gerrit Roos. Nieuwe voorzitter: Joop de Koeijer

[ABC-bericht] Gerrit was sinds juli 2007 voorzitter van Platform ABC, maar hij was er al bij de tijdens oprichting in de zomervakantie van 2000. En de nieuwe voorzitter Joop de Koeijer bracht ons in herinnering dat hij en Gerrit en Monique Veraart al in de jaren 90 aankaartten bij minister van Aartsen van Landbouw dat het SER rapport ‘Toekomst van het landbouwbeleid’ toch wel eenzijdig was: de optie ‘meer regulering in de landbouw’ werd niet uitgewerkt, ‘want die kant zal het wel niet opgaan’. Er kwam op hun aandringen een LEI onderzoek met als conclusie: ‘Dit talternatief is zeer wel uitvoerbaar maar he is niet waarschijnlijk dat de politiek ervoor zal kiezen’

Nu zijn we bijna 15 jaar verder wat tijd betreft maar nog niet zo heel veel verder wat de doelstellingen betreft. Dat is ook een van de redenen waarom Gerrit aftrad (‘de rek gaat eruit’), september j.l.

Maar de noodzaak voor een ander beleid wordt steeds urgenter, en het draagvlak groeit – een van de redenen waarom Joop na een paar jaar van relatieve rust op dit front (niet op het bedrijf!) het stokje van hem overneemt. (Maar meer jonge input is eer welkom – daar zou hij graag weer plaats voor maken….)

Ter gelegenheid van Gerrit’s afscheid hebben wij de historie van Platform ABC, met de bijbehorende namen van de pioniers, nog eens op een rijtje gezet. Platform ABC was vooral een groep mensen die vanuit de boeren streed voor een ander landbouwbeleid. In 2006 gingen ze nauwer samenwerken met de mensen die vanuit maatschappelijke organisaties al een tijdje om een andere landbouwbeleid vroegen. Zie het overzicht (link).

DANK Gerrit voor je inzet al die jaren: optreden namens Platform ABC in andere groeperingen, voor het voorzitten van vergaderingen en bijeenkomsten, etc!

Gerrit biedt voorzitter van de landbouwcommissie van de Tweede Kamer (Atsma) petitie aan.