Agenda (en impressies van bijeenkomsten de afgelopen week)

Iedere dinsdag Guus Geurts vastenactie voor klimaat en voedsel op Het Plein.

[ABC-bericht] De Boerengroep is flink op stoom met ‘Food, farmers and Forks!’  Zie www.boerengroep.nl voor nog 6 spetterende dinsdagavonden

Korte Ketens: 12 nov. De voedselrevolutie, Nijmegen; 25 nov, den Bosch: ‘Stadsgerichte landbouw’,  m.m.v. De Twaalf Ambachten, De Brabantse Milieufederatie,  en anderen – interessant programma,  zie http://www.brabantsemilieufederatie.nl/themadag_stadsgerichte_landbouw

AANVULLINGEN:

– Voor Guus (info en ervaringen)  zie  http://www.causes.com/causes/634694-steun-voor-vastenactie-en-hongerstaking-voor-voedselsoevereiniteit-en-klimaatrechtvaardigheid. Dinsdagen op het Plein in Den Haag (voor de Tweede Kamer). Hier een recent interview met Guus in Trouw

– Met de avonden van de Boerengroep zijn zelfs studiepunten te behalen!.’Het programma loopt tot half december.  Verslagje van dinsdag 15 november in Wageningen (Regionale Markt): zie onder.

TERUGBLIK:

 ============

Greet Goverde: De avond ‘De Voedselrevolutie’ in Nijmegen , 12 november, was een succes vond ik: het bruiste van de initiatieven, vooral aan de sta-tafels. Je kon van de ene zaal naar de andere en terug, waardoor je wel bang was net de goeie praatjes/discussies te missen. De hapjes van de kok van de ST Maartenskliniek waren heerlijk. Ik heb hem nog even gesproken. Hij kwam vanuit de horeca in de instelling werken en het opwarmen van het eten van de catering beviel hem niet erg.’ Kip-schnitzel-runderlapje – het smaakte allemaal hetzelfde.’ Toen was het een kwestie van een paar apparaten lospeuteren van de directie om weer te kunnen braden en stomen, en hij kon weer gaan koken. Nu heeft hij iedere dag wel iets van Oregional (iets plaatselijks dus) op het menu.

Ik vroeg: kom je wel eens op de afdelingen? Wat zijn de reacties van de patienten? De kok: ze vragen: ‘Kan ik je niet mee naar huis nemen?’

Voor een uitgebreider verslag van de avond zie http://www.nijmegendirect.nl/2011/11/13/voedselrevolutie-komt-niet-op-gang-in-nijmegen/, en een persoonlijke impressie (met relatief veel Dick Veerman-filosofie) op foodlog.nl:http://www.foodlog.nl/artikel/eten-met-beleving

==============

 de Regionale Boerenmarkt werd gehouden in de schuur van boerderij Droevendaal in Wageningen. Aan weerszijden stonden standjes van inspirerende initiatieven in Wageningen, sommigen met lekkers zoals soep, brood, gezonde snacks, eigengemaakte yoghurt dat er voor weinig te koop was. (Een aantal initiatieven staan nader genoemd  op http://www.boerengroep.nl/regionale-boerenmarkt/ . Wageningen Environmental Project – een van de andere organisatoren – heeft ze allemaal op een plattegrond staan, met info in het engels.) In het midden de tafels waaraan e.e.a. verorberd kon worden. Er waren info-rondes in een zaaltje elders op het terrein, en in de schuur muziek. Veel studenten in het publiek, ook buitenlandse.

In de info-ronde waren er presentaties in het engels:

–  door de natuurwinkel Buys en Co, een soort cooperatie waarin de consumenten deelnemen (ook met inleg van geld, een lening eigenlijk, vanaf gisteren ook voor studenten: 50 euro, kan per jaar weer opgevraagd worden. Het bevordert de betrokkenheid en inspraak). Ze draaien al vanaf 1974: toen haalden ze nog potten pindakaas in een rugzak uit Amsterdam en ze haalden zelf hun groenten bij de boer in de buurt. Inmiddels betrekken ze zowel producenten als consumenten nauw bij het reilen en zeilen van de winkel; het is een voortdurende ‘cash-flow’ van de een naar de ander, met de winkel alskruispunt.

Anton Nigten is een van de consumenten. Hij maakt zich bezorgd over de kwaliteit van de bodem en probeert uit te vissen hoe o.a. het magnesium-peil omhoog kan bij de boeren die aan de winkel leveren. Het blijkt dat in zuid-Frankrijk waar het magnesium-gehalte in de bodem hoog is weinig kanker voorkomt; in het noorden is het andersom. Daar gaat hij ook op promoveren. Uitvissen hoe de mineralen en sporen- huishouding  verbeterd kan worden valt nog niet mee.

– Een chinese jongedame vertelde over het ‘Agricola’ programma in China. Motto: ‘Farm and Fun’. Veel mensen uit de stad komen meehelpen op het platteland en kunnen daarvoor goedkoop eten kopen. ’s Avonds zingen bij het kampvuur. Een versje dat alle chinese kinderen kennen komt neer op: aan elke graankorrel hangt een zweetdruppel. Het idee is populair in heel China. ( Daar hoor je nou nooit wat over!)

=================

Stadsgerichte Landbouw, 25 nov. in Den Bosch:

een interessante dag! Enkele onderdelen:

 De Amerikaan King en zijn vrouw gingen 100 jaar geleden naar China om de landbouw daar te bestuderen, enKing wilde de boeren daar vertellen o ver de Amerikaanse landb ouw. Uitwisseling dus. Sietz heeft het boek van King dat door de kunstmest – explosie ‘overbodig’werd en daardoor onderbelicht is geblev en nu alsnog in het Nederlands vertaald, met eigentijds commentaar/updates erbij: ‘4000 jaar kringlooplandbouw’. Zeer de moeite waard.

De afvalverwerkers van Orgaworld vertelden over hun verwerking van afval tot compost en andere stoffen. (p.s. het composttoilet van Leeflang is ook nog steeds te koop!) Maar tegenwoordig gaan tot hun verdriet de meeste plantmaterialen de kolencentrales of afvalovens in. Tja, ‘hout is goud’, met de subsidie die er tegenwoordig op zit. Maar is het stoken van hout wel zo ‘groen’ en verstandig? Het hout gaat in rook (= CO2) op, in plaats van de grond in als organische stof die goed is voor onze bodem.
En de afvalverbrandingsovens verbranden ook nog steeds veel organisch materiaal zodat ze voor de helft ‘groene’ stroom produceren: ook weer goed voor subsidie.
De composteerders verliezen de concurrentieslag om plantaardig materiaal van de centrales en de afvalverbranders.
(Nou maar hopen dat de vergaderaars die binnenkort in Durban in Zuid-Afrika aan hun klimaatconferentie beginnen verstandiger zijn dan onze huidige regering.)

Jan Willen van der Schans hiel een enthousiast verhaal overallerlei aspecten, van zorgboerderij tot ‘urban Farming’, in ‘Eetbaar Rotterdam’,zie http://www.eetbaarrotterdam.nl/  Later die middag maakten we kennis met de Nieuwe Warande bij Tilburg. Mensen  van de Brabantse Milieu Federatie vertelden over de totstandkoming van de plannen voor een Tilburgs buitengebied met stadsboerderijen: ‘De Nieuwe Warande’. Met een lesboerderij, een eetboerderij, een bos boerderij (met schapen), en een feestboerderij. De boeren schoven aanvankelijk sceptisch aan bijdeze ‘milieuclub’, en de gemeente aarzelde  ook toen de BMF mensen bij elkaar ging halen om te proberen samen tot een plan te komen voor het gebied waar eerst nieuwebouw gepland was. Binnen 8 maanden was men het eens en werd unaniem voor een plan gekozen. Een paar boeren gaan ervoor verhuizen naa de Nieuwe Warande. Dit verdient navolging! Zie http://www.brabantsemilieufederatie.nl/de%20nieuwe%

Ook Hof van Twello is gericht op het nabijgelegen stedelijk gebied. Men werkt volgens permacultuur principes, maar de planten in de tuinderij staan wel min of meer op bedden. De grond is altijd bedekt. Er wordt gecomposteerd in het najaar (oppervlakte compostering).  in  Er zijn geen subsidies nodig. Sleutel: kleinschaligheid, porte ketens, en niches zoeken. ‘Burgers’ kunnen een moestuin krijgen maar moeten de helft van de productie voor de Hof van Twello-winkel afdragen. Ze krijgen dan wel de helft  van de winst. Er zijn ook thematuinen (middeleeuwse tuin etc.) – alles gaat vanuit groepsvorming.

Jaap Dirkmaat had via de computer een bijdrage met mooie oneliners. Hij vertelde ook dat de biodiversiteit het grootst is op de overgang van nat naar droog en op de overgang van bos naar akker. Nou hebben we niet zoveel bos meer, maar de heggen die hij propageert zijn wel bosranden (zonder  bos). Als je aan kringloop landbouw zou doen (+ 5% ‘natuur’) heb je al een ecologische hoofdstuctuur!

Michiel Korthals hield een fislofisch verhaal. Hij noemde de voordelen van korte ketens en waarschuwde ook voor wat valkuilen. (bijv.: als Tilburg zichzelf geheel wil voeden is er wel 50.000 ha nodig). (Bij ongewijzigd dieet neem ik aan. Maar aardig wat mensen gaan al in de rihting van minder vlees eten.)

Als laatste demonstreerde Paul Meinders nog een licht werktuig/karretje waarin twee mensen kunnen liggen te wieden. Normaal is het meestal: ‘kleinschalig dat betekent alles met de hand doen – grootschalig werkt men met grote machines’. Maar dat hoeft us niet zo te blijven: ook de kleinschalige landbouw kan gedeeltelijk gemechaniseerd worden.