Agroforestry – landbouwgewassen combineren met bomen

Aan de hand van een portret van vier pionierlandbouwers geeft de Franse filmAgroforesterie (met Ned. ondertiteling, met dank aan Wervel, België) een overzicht van agroforestry (menging van bomenteelt en landbouwgewassen). De film gaat uitvan de traditionele praktijken en toont de nieuwe ervaringen. De documentaire staat stil bij vragen over producties, rentabiliteit en milieu. Gedurende twee jaar werd in verschillende regio’s in Frankrijk en Spanje gedraaid bij de belangrijkste actoren in de ontwikkelng van agroforestry: landbouwers, onderzoekers, overheden, bosbouwers en houstspecialisten.

De volledige film is te koop bij Wervel, België (30 euro) of te leen bij Platform Aarde Boer Consument. Hij duurt 65 minuten. Bestel eventueel de brochure van 10 blz., o.a. over economische voordelen (bij 50 bomen per ha. 50% meer productie, de bomen als spaarboekje), kwaliteit van de productie (hoger eiwitgehalte in het gewas door het gebruik van nutriënten uit diepere lagen); milieuvoordelen (door bladaval en door snoeiafval komt meer organische stof in de bodem,dus minder inputs nodig. Bovendien door het grote wortelstelsel  minder nitraatuitspoeling, meer goedaardige schimmels door het grote wortelstelsel, etc.)

Op You tube:

trailer: 5.30 minuten, (http://www.youtube.com/watch?v=e_SvuUPRLwU

Delen uit de volledige film op You Tube:

deel 1: ervaringen van het pioniersechtpaar Jollet. Ze begonnen met drie bomen om te hakken en daar gerst te planten. Zeer goede opbrengst want vruchtbare grond.  Later ginen ze vooral notenbomen planeten. De noten brengen ook nog eens veel op; goede eiwitbron) vhttp://www.youtube.com/watch?v=cctRPP3zAQo&feature=related (3 min.)

Deel 2  http://www.youtube.com/watch?v=t7JE1l9IniY&feature=related: Agroforestry en rendement (1mn24) – Het antwoord van Christian Dupraz, onderzoeker aan het INRA (Montpellier).

Deel 3: http://www.youtube.com/watch?v=EzwimISn4ek&feature=related  Agroforestry, een nieuwe innovatie? (1mn) – Het antwoord van Fabien Liagre, agroforestry-consultant(AGROOF). (in de praktijk is het al heel oud)

deel 4: Over de opbrengst van het hout: http://www.youtube.com/watch?v=9fG-iUVWhCY&feature=related ( 1.2 min.):  Bomen worden steeds belangrijker als bron van materiaal en energie. Ze halen ook de mineralen uit diepere lagen naar boven. Boer in ander stukje van de film: ‘de bomen zijn mijn spaarrekening, ik plant ze als erfenis voor mijn kleinkinderen’.

deel 5; (1.44 min.) http://www.youtube.com/watch?v=utFDluUb0KA&feature=related: de plaats van de bomen in de landbouw.Het standpunt van M. Capillon, onderzoeker SUPAGRO (Montpellier).

=================================================

Zie o[p You tube en google ook veel andere film(pje)s over agroforestry in andere delen van de wereld.