AH let op de héééle kleintjes

In een pilsje van 2 euro zit 7 à 9 cent aan kosten voor de gerst, afhankelijk van de dagprijs van de gerst.  Zal het dus veel zoden aan de dijk zetten als AH de leveranciers (de boeren) vraagt te zakken naar 6,88 à 8,84 cent, 0,1 cent verschil dus ongeveer? Moet onze grootgrutter het dáárvan hebben? Het getuigt van weinig solidariteit als men voorbij gaat aan de belabberde inkomenspositie van de boeren. AH kan beter op de grote  kostenposten letten (reklamebudget? bonusssen?) in plaats van op de kleintjes. Hieronder nog een lijstje, ter vergelijking:

In een bakje frites is het aardappel-aandeel……….2 à 7 eurocent, afhankelijk van de aardappelprijs

In een brood van 2 euro is het tarwe-aandeel……….. 17 à 20 eurocent, afhankelijk van de prijs van de tarwe

(bron: ‘Genoeg is Beter’, het ledenblad van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, van oktober 2012)

1 liter melk van ongeveer 1 euro…………..20 à 25 cent voor de boer, afhankelijk van de wisselende melkprijs. Speciale lekkere toetjes kosten naar verhouding vaak meer dan het dubbele, dus daar zit relatief minder vergoeding voor de boer aan vast.