Akkerbouwers willen een ‘Autoriteit PRODUCENT en Markt’ (APM)

De NAV pleit al langer voor een nieuw op te richten Autoriteit Producent en Markt, naast de louter op consumenten gericht Autoriteit CONSUMENT en Markt.  Zo’n APM zou zelfstandig onderzoek moeten uitvoeren naar oneerlijke  handelspraktijken en serieuze sancties moeten opleggen. Uit een ledenpeiling door de Nederlandse Akkerbouw Vakbond is namelijk gebleken dat NAV leden veel last hebben van oneerlijke handelspraktijken door bijvoorbeeld supermarktketens. Het huidige vrijwillige meldingssysteem werkt blijkbaar niet. 

Meer dan 70% van de akkerbouwers bleek negatieve ervaringen te hebben, zoals overschrijding van de betalingstermijn. Druk om de prijs te verlagen door twijfel aan de kwaliteit en/of door discussie over het tarrapercentage werden genoemd door ongeveer een derde van de deelnemers. vooral bij telers van consumptieaardappelen, uien en groentegewassen. Een derde van de telers heeft geen actie ondernomen. De rest heeft een betalingsherinnering gestuurd (36%), geklaagd bij de manager van de contactpersoon (34%), de rechtsbijstandverzekering ingeschakeld (18%), een belangenbehartiger (16%) of mediator (13%) ingeschakeld of zelf juridische stappen ondernomen (11%).

Na publicatie van de resultaten van de ledenpeiling in ‘ Genoeg is Beter’ (Het ledenblad van de NAV) is er veel gebeurd. Aan het artikel is op alle agrarische nieuwssites aandacht besteed. Er zijn gesprekken geweest met Europarlementariërs om de resultaten van de ledenpeiling toe te lichten en ook bij hen te pleiten voor een wettelijke regeling in Europa en niet eerst een vrijwillig systeem te proberen. Verder is er gesproken met een aantal Tweede Kamerleden over de visie van de NAV, ook om via deze gesprekken een inschatting te kunnen maken hoe de verhoudingen in de Tweede Kamer liggen. Als er immers zicht is op een  Kamermeerderheid voor een wettelijke regeling, een Kamermeerderheid die nu nog onduidelijk is, is er voor de NAV geen reden om energie in de huidige pilot met de vrijwillige gedragscode te steken.

Er is ook overlegd in een bijeenkomst op het Ministerie van Economische Zaken met een groot scala aan vertegenwoordigers van de primaire sector en de FNLI (voedingsmiddelenindustrie). Alleen het CBL (Centraal Bureau Levensmiddelen; branche-organisatie supermarkten) ontbrak. Er blijkt in vrijwel alle markten sprake te zijn  van oneerlijke handelspraktijken, maar in het huidige systeem is er weinig kans op meldingen hiervan, dus blijft de NAV voorstander van het oprichten van een Autoriteit PRODUCENTen Markt.

Uit ‘Genoeg is Beter’, ledenblad van de nederlandse Akkerbouw Vakbond.