Stemming over in het EP en andere TTIP updates

Na het uitstel van de stemming over TTIP in het Europees parlement is op 8 juli een herziene versie van de amendementen in stemming gebracht. Verder: speurneuzen in actie – gevolgen voor he MKB- gevolgen voor Oost Europa  en voor ontwikkelingsklanden –  Genetisch gemodificeerde appels uit Canada naar Europa? – steden spreken zich uit

Europees Parlement:


RNa een last minute compromis voorgesteld door voorzitter Schulz blijft het rechtspraak mechanisme (ISDS) onder een andere naam intact. Buitenlandse investeerders krijgen nog steeds exclusieve privileges. (zie de cursieve tekst onderaan) De socialisten gingen overstag, maar de 3 Nederlandse PVDA-ers hielden wel de poot stijf.

‘Regulatory cooperation’ (een commissie die plooien al gladstrijkt vóór er over handelsregels overlegd wordt) is óók – in een andere vorm – terug: deze commissie zal voorgestelde wetgeving beoordelen voor erover beslist wordt in Europese gremia.

Dit was de enige kans die het parlement had om haar mening te geven. Parlementsleden hebben ondanks de protesten de kant van ‘big business’ gekozen. wat zal leiden tot lagere milieu- voedsel- en veiligheidseisen. De volgende ronde voor de onderhandelaars is  van 13-17 juli.

10 oktober wordt een internationale actiedag, zie Grote manifestatie tegen TTIP in Nederland

p.s. Na Barcelona en Brussel hebben ook Amsterdam, Nijmegen en Tilburg  zich uitgesproken tegen TTIP.

Speurneuzen van Corporate Europe Observatory
(met dank aan milieudefensie, Down2Earth Magazine)

Hoe ver de pogingen van DG Trade gaan om TTIP aan het grote publiek te verkopen, blijkt uit onderzoek van Corporate Europe Observatory (CEO). Het kantoor van de kleine NGO ligt vol met paperassen over TTIP, lobbyregisters en over het reilen en zeilen in de Brusselse bubbel. De belangen zijn immers groot.

Lora Verheecke en Pia Eberhardt houden de onderhandelingen dan ook nauwgezet in de gaten en pogen zoveel mogelijk informatie los te krijgen over wat er zich achter gesloten deuren afspeelt. Vaak betekent dat veel werk voor op het oog onbetekenende details, die echter wel cruciale informatie prijsgeven over de allianties die Brussel probeert te smeden met het Europese bedrijfsleven. Zo wist CEO in december 2013 bijvoorbeeld een aantal e-mails op te duikelen waarin DG Trade (Directorate General, soort departement van de Commissie) aan bedrijvenbelangenorganisatie Business Europe verzoekt om actief op zoek te gaan naar een aantal concrete voorbeelden van kleine bedrijven die zouden kunnen gaan meeprofiteren van het TTIP: “De commissie is op zoek naar elke soort voorbeelden uit de praktijk van Europese kleine of middelgrote bedrijven waarvan de situatie zou kunnen verbeteren als een gevolg van TTIP” – met als doel om zo eensgezind mogelijk het verdrag te kunnen communiceren naar burgers.

Eerder bracht CEO ook al documenten naar buiten waaruit blijkt hoezeer DG Trade is geschrokken van de publieke kritiek op TTIP en een heel bewuste strategie uitstippelt om de publieke opinie in de lidstaten positief te beïnvloeden en het draagvlak te vergroten:

(Met dank aan Kees Kodde)

Een firma uit British Columbia heeft een genetisch gemocificeerde appel geproduceerd die niet bruin wordt als hij in stukjes wordt gesneden. In navolging v an de VS zijn zulke appels goedgekeurd in Canada; ze worden vanaf 2016aangeplant.

Een bron van zorg voor Europeanen?

Europa hanteert het ‘voorzorgsprincipe’: bij gevaar voor de zekerheid niet ‘oversteken’. terwijl regelgevers in Noord Amerika stellen dat genetishc gemodificeerde gewassen ‘in grote lijnen hetzelfde ‘zijn. Het EU voorzorgsprincipe en het lange uitstel dat dat veroorzaakt kan als ‘handelsverstorend worden aangemerkt en dus worden ‘aangeklaagd’. Er komen trouwens toch al meer Canadese appels naar Europa want de importtarieven worden verlaagd van 9% naar 0%.

De onderhandelingen o0ver CETA zijn afgelopen en september vorig jaar is het CETA verdrag voorlopig ondertekend, hoewel parlementen ook nog moeten tekenen bij het kruisje.    Het zal in 2016 in werking treden.

 

The compromise on investor-state dispute settlement reads:

To ensure that foreign investors are treated in a non-discriminatory fashion while benefitting from no greater rights than domestic investors, and to replace the ISDS-system with a new system for resolving disputes between investors and states which is subject to democratic principles and scrutiny where potential cases are treated in a transparent manner by publicly appointed, independent professional judges in public hearings and which includes an appellate mechanism, where consistency of judicial decisions is ensured, the jurisdiction of courts of the EU and of the Member States is respected and where private interests cannot undermine public policy objectives.