Arc2020 signaleert ‘re-nationalisatie’ in Hogan’s voorstellen

Het oordeel vann ARC2020 over de GLB plannen* van EU commisaris Hogan: Weinig ambitie, zorgwekkende tendens om te leunen op de financiële sector, weinig aandacht voor  het platteland, het klimaat en andere belanrijke punten. Nieuw is: men gaat afgerekend worden op resultaten – op zich interessant, maar onderzoek naar effecten en afrekening moeten wel binnen de lidstaten zelf geregeld worden. Dit is tot op zekere hoogte een re-nationalisatie.

(NEW) Results based approach (afgerekend worden op resultaten)

Voor zover we het nu begrijpenzouden de lidstaten zelf hun eigen verplichte en vrijwillige maatregelen voor milieu- en klimaat doelen kunnen bepalen. Zo wordt een flink deel van de administratieve rompslomp bij de lidstaten neergelegd, wat dan later toch weer verwerkt en geharmoniseerd moet worden op het EU niveau.

Eigenlijk een nieuwe stap naar re-nationalisatie, wat een waarschuwingssignaal is voor dgenen die een geharmoniseerd Europpees frame zouden willen zien voor toekomstige landbouw- en voedselsystemen. 

Marktregulering komt helemaal niet  in het stuk voor. Risico management (de boer moet zich goed verzekeren) en samenwerking onder de boeren (producers’organisations) zijn de twee poten van het marktbeleid: weinig amibtieus. Meer liberalisatie van de handel zou de landbouwsector in de EU de kans geven door middele van export te voldoen aan de ‘groeiende vraag van de middenklasse overal ter wereld’. 

Het is weer een stap richting een CAP à la carte (voor ieder wat) , meer liberalisatie en doorgaan met inkomenssteun. Dehoofdsteden in de EU kunnen achterover leunen: business as usual. Geen aanmoediging van een transitie naar agro-ecologische voedsel- en landbouw systemen. 

All about the money

Wie betaalt wat is belangrijker dan een strategisch plan of beleidinstrumenten. . Was men aanvankelijk nog duidelijk over het feit dat de subsidies op het EU niveau uitbetaald zouden worden, nu wordt gesteld dat ‘enige mate van co-financiering’ bespreekbaar blijft. Hier zullen de meeste lidstaten wel tegen protesteren op de vergadering van de landbouwraad op 11 december, maar dit is nog maar het begin van uitgebreide onderhandelingen. 

 ARC2020 zal op een later tijdstip de financiering , het gebrek aan ambitie, en het ontbreken van belangrijke issues in deze ‘communication’ bespreken.

ARC 2020 is vóór de vorige GLB herziening (nl 2010) opgericht.  Bij ARC2020 zijn zo’n 150 Europese organisaties aangseloten.  Ze willen een meer duurzame landbouw, meer streekgebonden, met meer zorg voor de gezondheid, het milieu en dierenwelzijn. Ze komen op voor een sterk platteland en willen dat het Gmeenschappelijk landbouwbeleid van de Eu vervangen wordt door een landbouw- voedsel- en plattelandsbeleid. Zie verder Arc Communication Strategy

*Lees hier de GLB plannen vann EU commissaris Hogan.