Artikel Trouw: ‘Doorgeslagen vrijhandel maakt duurzame landbouw onmogelijk’

Op 8 oktober  verscheen een opinie-artikel in Trouw geschreven door Platform Aarde Boer consument en andere boeren- en maatschappelijke organisaties getiteld: ‘Doorgeslagen vrijhandel maakt duurzame landbouw onmogelijk’. Het werd ondertekend door: Sieta van Keimpema (Dutch Dairymen Board), Keimpe van der Heide (Nederlandse Akkerbouw Vakbond),Hans Geurts (Nederlandse Melkveehouders Vakbond), Hennie de Haan (Nederlandse Vakbond Pluimveehouders), Freek Bersch (Milieudefensie) en Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument). (Foto uit 2016)