Europees landbouwbeleid (GLB)

 GLB = Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. (Engels: CAP = Common Agricultural Policy.)

‘Nooit meer honger’ was het motto na de oorlog. De voedselproductie werd gereguleerd maar ook gestimuleerd, tot er overschotten ontstonden. Daarna kwam de liberalisering in de mode: geen regulering meer; nog steeds overproductie; ’trade wars’ tussen de USA en de EU.  Onderhandelingen in de WTO over openstelling van de markt (dus de wereldprijzen worden leidend) en over al dan niet subsidies.L ees hier meer: 4 pagina’s over het landbouwbeleid: geschiedenis, en mogelijkheden voor wijziging.

Inmiddels zijn we beland in de klimaatcrisis, de voedselcrisis  en een energiecrisis. Welke kant gaat het op met de Europese landbouw?  De Europese landbouwministers (Nederland voorop) legden in 2008 in de goedkeuring van de ‘health check’ neer dat zij willen doorgaan op de ingeslagen weg; de ‘race to the bottom’ op de wereldmarkt en dus een steeds grootschaliger landbouw, met in een ander spoor een ‘niche’ van biologische en ‘gediversifieerde’ landbouw. De afgelopen jaren stond het beleid in Brussel weer ter discussie en in 2012 /13is het opnieuw vastgesteld voor de volgende jaren, tot 2020. Wij hebben met anderen samen hard ons best gedaan om een koerswijziging te bepleiten. Ook al krijgen we in de maatschappij steeds meer gehoor, in het beleid is dat jammer genoeg beleid nog niet te zien, dus er is nog werk aan de winkel.

Voor een eerste kennismaking met het Europees beleid zie teksten hieronder uit 2007. Voor onze alternatief zie de teksten toegevoegd aan het schema hieronder in dec. 2010 en jan. 2011, die variëren van een korte folder tot een wetenschappelijke studie. /.zie ook de andere teksten en de berichten op onze nieuwspagina.

Sinds 2009 werken een aantal groepen samen op Europees nivo onder de naam ‘FoodSovCAP’: for Food sovereingty and Another CAP’. Ondergebracht op de Nyeleni website, genoemd naar Nyeleni bijeenkomsten in 2007 in Mali en 2011 (Nyeleni Europe)  in Oostenrijk. Via Campesina, Friends of the Earth Europe, en nationale groepen zoals Platform ABC leveren samen commentaar op de voorstellen van de Commissie, zie onder.

Zie ook onze publicatie ‘8 Mythen’, door Jacques van nederpelt, jan. 2013

Inmiddels worden her en der piketpaaltjes geslagen voor de volgende herijking van het Europees beleid in 2020. Platform ABC levert ongevraagd commentaar. Zie onder, januari 2017 .

Inmiddels is dat nieuwe GLB uitgesteld, het gaat pas in 2023 in. Dat heeft alles te maken met de voorgestelde veranderingen, zoals vergroeningseisen (Timmermans zou bijv. graag zien dat de Nederlandse landbouw voor 25% biologisch wordt. Dat is lastig als slechts 4% van de Nederlanders bio-producten koopt: de consument zal goedkopere producten uit het buitenland prefereren, als er geen barrières opgeworpen worden aan de EU grenzen een ‘carbon border tax’).  Bijv. voor soja, waarvoor bossen omgehakt worden. Wij kunnen nl ook zelf veldbonen en lupinen verbouwen al zijn die wel duurder.  Vandaar dat wij strijden voor andere handelsverdragen die duurzaamheid als criterium hanteren i.p.v. ‘de laagste prijs’.  zie berichten op de site in 2019 en 20 en 21

   
   
   
Inbreng van Platform ABC voor de nationale voedseltop   op 26 januari 2017 jan. 2017

[/su_table]

workshop 14 02 21 door Niek Koning (landbouwbeleid) en Joop de Koeier (ervaringen met het ‘korte keten’ product ‘Zeeuwse Vlegel brood’)  tijdens de ‘Voedsel Anders’ conferentie in februari 2014, Wageningen

21 feb. 2014

 12 12 30 Europa kan 175 miljard bezuinigen, 709 w Artikel (1 pag. ) ter gelegenheid van de begrotings-besprekingen jan.-maart 2013,

 dec. 2012

 12 oktober 2011 presenteerde de EU Commissie wetsvoorstellen voor het nieuwe GLB. Een koerswijziging is nodig, vindt FoodSovCAP (engelstalige tekst). Platform ABC vroeg Nederlandse Politici die met hen te bespreken en ‘mee te nemen’ en

 7 maart 2012

 Europese progressieven mede-verantoordelijk voor de voedselcrisis. Koning nov 2011 Green mercantilism 2-1(engelstalig, 8 blz), Niek Koning in ‘Kurswechsel’, en samenvatting (ook engels, 2 blz)

 feb. 2012

[/su_table]

Hierreactie op de voorstellen van de Europese Commissie (Ciolos) en op de reactie daarop van het kabinet, t.b.v. een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 16 maart. Daarbij ging een samenvatting van de hieronder (dec 2010) genoemde beleidsviesie.

 maart 2011

Folder ‘Meer dan genoeg van de Europese voedselproductie…’ met korte info over Platform ABC, PAL, het GLB, onze visie op de voorstellen van de EU Commissie, en onze plannen.  

 januari 2011

 The Missing Option: reacties van organisaties zoals Via Campesina, Friends of the Earth, en andere (ook Nederlandse ) organisaties op de drie opties die de ËU Commissie ons voorlegt. Hier de Nederlandse versie: De ontbrekende optie.

 januari 2011

Beleidsvisie: ‘Regionalisering en voedselsoevereiniteit in het GLB na 2013’ door een aantal organisaties betrokken bij Platform ABC en Platform Andere Landbouw.

december 2010

[/su_table]

In juni 2010 gepresenteerd: Onderzoek met voorstellen voor een beter Europees landbouwbeleid, door Europese (landbouw-economische) wetenschappers. Gemaakt op verzoek van Europese groepen zoals Via Campesina en Friends of the Earth Europe en nationale groepen zoals Platform ABC. Hier het Onderzoek (34 p) in het engels, met engelse samenvatting aan het begin (4 p). Voor een korte Ned. samenvatting zie ‘handboek, september, hieronder. En dit zijn de bijlages, ook in het engels . (over agrofuels, amerikaans landbouwbeleid, WTO, marktmacht in de voedselketen).

In December 2010 is nog een vervolgstudie uitgebracht: een  (engelstalige) begroting. Deze betere voorstellen blijken ook nog eens goedkoper; de kosten zouden 30 miljard kunnen zijn i.p.v. 55 miljard. Hier een korte Nederlandstalige samenvatting van begroting (1 pag.)

december 2010

‘Communication’ door Eurocommisaris Ciolos. Nog geen nederlandse versie gevonden. Engels: http://www.ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/communication/com2010-672_en.pdf

november 2010

Handboek voedsel en landbouw van 2010 naar 2013 en verder…achtergrondmateriaal, 11 bladzijdes.

september 2010

verslag van discussie in maart over de ‘hootskoolschets’: hoe ziet de regering (in de persoon van min. Verburg) de toekomst voor de landbouw? Wat vond ‘het maatschappelijk middenveld’?

maart 2010

[/su_table]

 

Samenvatting van het onderstaande stuk van Tom Lines. Met informatieve toevoegingen over het EU landbouwbleleid in de aanloop naar 2013, door G.Goverde ten behoeve van de Coalitie voor Eerlijke handel. zie EU landbouw naar 2013 voor CEH 18 jan 2010

Maatschappelijke organisaties vragen Europese onderzoekers op basis van een stuk van Tom Lines een nieuw GLB te construeren. Zie Food and Agriculture Discussion paper (26 p., in engels, fr en sp).

7 juli 2009

Voor de Europese verkiezingen brachten ABC, Milieudefensie en Both Ends een stemwijzer uit en een visie op landbouw, 2 pag., lees de stemwijzer, en landbouwvisie

mei 2009

Zie www.brusselstemt.nl voor een reactie op de stemmingen in Brussel over bijstelling van het Europees landbouwbeleid en melquota, en op 18 okt over landbouw in ‘moeilijke’ Europese gebieden. (1 p)

15 december,18 oktober

Bijdrage van ABC aan de conferentie ‘handel en duurzaamheid’, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. lees hier (4 p)

17 november 2007

[/su_table]

Mening ABC en AEN en X min Y en Boerengroep over de ‘health check’. lees hier

november 2007

Schematische voorstelling (1 pagina) van ‘health check’ voorstellen lees hier

november 2007

Kort overicht (2 pagina’s) van Europees landbouwbeleid, door ABC lees hier

2007

Koning en Jongeneel, artikel voor PVDA-blad S&D: ‘quoteren liever dan liberaliseren’, lees hier

2005

Artikel in de Volkskrant: “Het Europees Landbouwbeleid kan en moet anders’.lees hier Door Platform Ander Landbouwbeleid: ABC, Novib, Milieudefensie, en Fairfood

7 April 2003
[/su_table]