Korte Ketens

Korte afstand tussen boer en consument:  consumenten oogsten zelf, of halen producten op bij de boer, of de boer levert aan huis, via een webshop, op de boerenmarkt, aan instellingen of aan de catering van bedrijven of scholen, of een winkel in het nabije stedelijk gebied.

Voor voorbeelden zie de Korte Ketens Kaart, op http://www.voedselanders.nl. zie ook hieronder (22 feb. 2014, en 12/13 feb 2016) met resultaten van workshops op ‘Voedsel Anders’ conferenties. Zie ook op deze website de rubriek ‘koop van Buurman Boer , onder ‘hier te koop’, en ‘meer uit eigen regio’.

Wij van Platform Aarde Boer Consument vonden het niet terecht dat lokale boeren volgens de commissie die daar over gaat niet in aanmerking komen om aan bijvoorbeeld de kantine van de gemeente te leveren. Die ‘Europese markt’ is heilig in de aanbestedingsregels: lokale boeren mogen niet bevoordeeld worden. Daar hebben wij politieke partijen over geschreven en de SP heeft het opgepakt, maar dat heeft niet veel geholpen.  Momenteel (2016) kunnen landen binnen het POP3-programma (vernieuwing van het platteland) kiezen voor stimulering van korte ketens binnen provincies. Nederland heeft daar NIET voor gekozen. We zullen stimuleren dat daar een wijziging wordt aan gevraagd. ……Wordt vervolgd.

Mooi overzicht van CSA’s in Europa, door Urgenci: Uurgenci CSA and Agroecology projects in EU, juni 2016

overzicht van de inspanningen van provincies in de voedseltransitie, voor natuurinclusieve landbouw, korte ketens,  en voedselbossen. In het kader van een workshop tijdens de Voedsel Anders Karavaan in Nijmegen 18 augustus 2018

Voedsel Anders conferentie, verslag workshop 3n, transparent food chain , over transparantie in de korte keten. Hoe goed ken je de boeren/leveranciers? Houden zij er meer aan over dan via de supermarkt? Zie  percentages die boeren overhouden in ’the Food Hub’, Leuven, en vergelijk die met de gangbare percentages (blz 9) van het LEI rapport prijsvorming van voedsel. Zie aanbevolen uitgangspunten voor korte ketens’, in rechter kantlijn onder ‘korte ketens en  op hhttps://www.voedselanders.nl.

11 februari 2016

 Voedsel Anders conferentie,

workshop over duurzaamheid in de zorg, met power point van Katrien Verbeke, stad Gent. Zie verslag workshop 1L, de zorg. Dezelfde dag ook over de vraag: hoe kunnen we de supermarkten  verduurzamen, zie verslag workshop 2m, supermarkten

  11 februari 2016

evaluerend rapport na enkele jaren levering door coöperatie Oregional aan de St Maartenskliniek, Nijmegen

 juni 2014

Voorbeelden van voedselcollectieven / csa’s (community supported agriclture: workshop tijdens de ‘Voedsel Anders’ conferentie, mat daarin presentatie over voedselcollectief Amersfoort, en voko Groningen, en het verhaal van Patrick De Ceuster, Vlaanderen, over ‘zijn’ voedselcollectief. Voor een verslag van de workshop (inclusief presentaties) zie verslag workshop voedselcollectieven, volledige versie

22 feb 2014

Over de workshop ‘Een kleinere voedselafdruk
en meer duurzame en lokale producten in de ‘sociale catering’’ tijdens de ‘voedsel Anders’conferentie: (volledig) workshop sociale catering, verslag door Daphne Roodhuyzen, en de  Power point presentatie Greet Goverde,  en de Power Point presentatie van Ingrid Cremers, van Centrum Biologische Landbouw, Lelystad. En in deze korte filmpjes zijn Ingrid en Greet geïnterviewd door Jitske van Slow Foodies: Slow Foodies: streekproducten-zelf-doen. Voor een korter verslag van deze en andere workshops op dit terrein zie  www.voedselanders.nl

 21 feb. 2014

Brief  aan Commissie en staatssecretarissen Atsma en Bleker, met bijlage: criteria die ‘het samenwerkingsverband’ zelf wil aanhouden

 5 maart 2012

 eisen van de commissie voor criteria voor duurzaam inkopen.  toelichting daarop , zie punt 8: duurzaamheidskenmerken die niet opgenomen zijn’.

 feb 2011

 Opzet van coöperatie ‘Oregional’bij Nijmegen, in Nederlands (31 p) , en werkwijze in engels

 2009 – 2010