Melk

Melk is een controversieel punt. Boeren waren vóór 2016 gebonden aan bepaalde hoeveelheden die ze konden produceren, het zog. ‘melkquotum’ om een herhaling van de situatie in de jaren 60 (boterberg, melkplas) te voorkomen. De regering heeft het quotum in 2016 ‘verruimd’, losgelaten zeg maar. Veel boeren zagen het als ‘bevrijdingsdag’ en gingen fors uitbreiden: nieuwe stallen, meer koeien. De NMV (en Platform ABC) hadden zich er met hand en tand tegen verzet (zie hieronder, feb-maart 2007). Wat zij voorspelden gebeurde: er werd na 2016 teveel melk én teveel mest geproduceerd.

Het teveel aan melk ging naar ontwikkelingslanden, nadat eerst voor de boterproductie het vet eruit gehaald was. In Afrika en werd het melkpoeder daarna aangelengd met palmolie (!!) , en voilà, melk voor de Afrikanan, maar zonder de vitamines en mineralen. Daar hebben we samen met Afrikaanse boeren in 2019 in Brussel nog tegen gedemonstreerd. Het teveel aan mest liep een jaar later al uit op een andere beperking: de fosfaatrechten. Men mocht maar een bepaalde hoeveelheid mest produceren vanwege het klimaat. Die mest kon je op je eigen land of  elders kwijt, of tegen betaling verwerken tot bijv. droge mest, en verkopen. Daar werd regelmatig mee gesjoemeld.

Al snel na de afschaffing van het quotum kwam de European Milk Board (waarvan de DDB – Dutch Dairymen Board– initiatiefnemer is) met een plan: laat de boeren dan zélf maar de melkvoorraad reguleren: afspreken om minder te produceren als er veel aanvoer is, en meer als er veel vraag is. Zo hou je de melkprijs redelijk in de hand. Dat is het  Melk Verantwoordelijkheids Programma’. De Europese Commissie zou het wel moeten ‘monitoren’, scheidsrechter spelen zeg maar. Dat doet de Commissie niet (dat zou ingaan tegen de ‘vrije’ markt) , dus het plan ligt te verstoffen.

Nu tijdens de corona-crisis in 2020 wordt er minder melk afgezet en lopen de voorraden weer op. Er wordt alweer gesproken over opkopen en opslaan (met als gevolg boterbergen en een  melkplas, als in de jaren 70?) De EMB stelt voor om het stof van het Melk Verantwoordelijkheids Programma af te blazen, en ons onderhand eens te gaan herbezinnen over dat neoliberale beleid waar we al vanaf 1994 aan onderworpen zijn…

Zie ook de websites van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en van de Duch Dairymen Board (www.ddb.nu).  En lees hier 4 pagina’s over het landbouwbeleid: historie en koerswijziging

 

en, meer veerkracht, minder soja  okt 2012
   
 Artikelen in de NRC over standpunten NAV/EMB, en van LTO, en van Vice Versa, hier  augustus 2009
 LEI rapport Rendementen agrobussiness in opdracht van de Rabobank lees meer over de jaren 2003-4-5  mei 2007
Rapport van het CLM (pas uitgekomen na het overleg in de  Tweede kamer): ‘afschaffing melkquota slecht voor het milieu’. lees meer november 2008
DE NMV pleitte tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer voor behoud van het melkquotum.  lees meer september 2008
Binnen de NMV werd het initiatief genomen voor samenwerking voor een betere melkprijs.  Dit leidde tot de EMB (European Milk Board) lees meer Wim v. Middendorp, secr. van Platform ABC:: ‘Dutch Dairy Board een goed initiatief’. lees meer. januari 2008
Power point presentatie over het Canadese systeem: overheid en producenten bepalen het belid, niet de agribusiness. Boeren en consumenten zijn beter af. lees hier maart 2007
Verslag van het melk-symposium georganiseerd door de NMV (sprekers uit Nederland – Duitsland -Canada, de laatste met dia’s) lees hier 17 maart 2007
‘Afschaffing van de melkquotering: een historische vergissing!’ Een rapport van de  Ned. Melkveehouders Vakbond lees hier Feb 2007