augustus 2015

 

In Engeland wel. En ook hier is de prijs schrikbarend gedaald, mede door de afnemende vraag in Rusland en China. Wat te doen? Demonstreren maar weer? Jazeker, 7-9 september in Brussel. Maar er is meer: de European Milk Board heeft een goed plan waarmee vóór een crisis doorzet maatregelen worden getroffen om zo’n crisis in te …lees verder

Wij verzetten ons nu tegen TTIP maar er zijn al wel 3000 kleinere investeringsverdragen gesloten, vaak tussen 2 landen (bilateraal), vaak tussen een ontwikkeld en een minder ontwikkeld land. Dan zijn er veel minder waarborgen voor de bevolking dan de EU nu tracht te bereiken in het TTIP verdrag. Zo staat de UK op het …lees verder

In dit boek vertelt Riky Schut-Hakvoort (mede-oprichtster van Platform ABC) hoe ze opgroeide in de Achterhoek, in de landbouw/huishoudvoorlichting werkte, en met haar man een gemengd bedrijf (vooral varkensbedrijf) runde in Noord-Limburg, waar ze ook een gezin met vier kinderen grootbrachten. Het is  een kroniek van de ontwikkelingen in de landbouw van de jaren 70 …lees verder

De zomercursus ‘farm experience internship’ die al een paar jaar gegeven wordt vult het gat tussen Wageningen en het boerenleven. Er was weer  in de eerste week les (incl. discussie en  excursies, ook naar gangbare bedrijven), daarna werkten cursisten 2 weken op verschillende biologische bedrijven door het hele land, daarna was er weer een week uitwisseling /nabeschouwing/ …lees verder

Park Lingezegen is een nieuw natuurgebied dat reikt van de overkant van de Waal bij Nijmegen tot aan de zuidoever van de Rijn bij Arnhem. Er blijven landerijen met boerderijen intact maar er is ook ruimte voor nieuwe natuur. Er gaan stemmen op om permacultuur een rol te geven. In november wordt erover gebrainstormd, met Mark …lees verder
 
gaat het kappen van oerbos door; klaagt een Canadees bedrijf de Roemeense regering aan, wordt de vermarkting door individuele kleine boeren steeds lastiger, maar zijn er wel perspectieven voor de biologische landbouw. Om met het laatste te beginnen: Kan de biologische landbouw de Roemeense landbouw redden? Volgens Eurostat staat Roemenië op de 8e plaats in de rij w.b. de Europese …lees verder

Onlangs heeft de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) glyfosaat ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’ genoemd. Dit wordt gestaafd door wat plattelandsgemeenschappen en onderzoekers al jaren zeggen. Glyfosaat kwam in 1974 op de markt en werd al snel  het meest populaire onkruidbestrijdingsmiddel.  Dit najaar gaat de EU definitief beslissen over toelating van glyfosaat. Het goedkeuringsproces is tot nu toe gebaseerd op gegevens van …lees verder
 
AGENDA

(laatste) Mansholt-voorstellingen
, Nijmegen, vanaf 27 08 2015

excursie naar voedselbos door Boerengroep op 30 08 2015 12:00

demonstratie in Brussel op 07 09 2015 11:30

Bio 1000, discussiedag op 10 10 2015

grote manifestatie tegen TTIP , Amsterdam, op 10 10 2015

symposium: kruiden in de landbouw , Wageningen, op 10 10 2015

Van Akker naar Bos , Park Lingezegen en Velp, 24-28 nov.2015