Beleidsvisie op Gemeensch. Landbouw Beleid van Platform ABC en andere organisaties

Op 8 oktober 2010 werd in Utrecht door 44 personen van 25 maatschappelijke organisaties gesproken over de toekomst van de landbouw en het nieuwe GLB.  Er bleek grote overeenstemming over ‘regionalisering’ en ‘voedselsoevereiniteit’ als leidende principes. In deze  Beleidsvisie 2010 wordt besproken hoe deze principes kunnen aansluiten op de voorstellen van de Europese Commissie.