Betere betaling voor groenblauwe diensten mogelijk

De foto is afkomstig van Vereniging Noardlike Fryske Wâlden (https://www.noardlikefryskewalden.nl/)

Nederland zou veel meer gebruik moeten maken van de ruimte die de EU biedt om groenblauwe diensten door boeren beter te belonen. Dat betoogt Sarah Westenburg in het artikel Hoog tijd voor een ‘plusje’ op publieke vergoedingen voor groenblauwe diensten . Zij is sinds kort ook betrokken bij Platform Aarde Boer Consument.

Tot nu toe worden vooral de gederfde inkomsten en de gemaakte kosten vergoed, maar op deze manier kunnen groenblauwe diensten niet concurreren met de inkomsten uit agrarische productie.
Dus is er volgens Westenburg een ‘plusje’ op de vergoeding nodig, en de EU biedt hiertoe mogelijkheden zoals in het kader van de eco-regeling. Dit laatste, mits het om niet-productieve activiteiten gaat zoals groene braak en beheer van landschapselementen. Het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) hebben er echter voor gekozen om géén gebruik te maken van deze mogelijkheid. Ook liggen er kansen om bosmilieuklimaatmaatdiensten ‘stimulerend’ te vergoeden.

Westenburg: ‘Als je dan de verschillende ambities ten aanzien van groenblauwe diensten op basis van diverse beleidsdocumenten, zoals het Aanvalsplan Landschap, het Aanvalsplan Grutto en het NPLG, op een rijtje zet, dan zou je een jaarlijks bedrag van naar schatting 1,34 miljard per jaar nodig hebben om die ambities te realiseren, inclusief zo’n plusje. Voor het realiseren van die ambities is het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) het meest logische instrument: dat instrument bestaat immers al, het maakt gebiedsgerichte sturing mogelijk en het biedt boeren de zekerheid van een contract van minimaal 6 jaar en in de toekomst hopelijk nog veel langer.’

Een betere beloning voor groenblauwe diensten zou ook een mogelijkheid bieden om boeren te helpen met extensivering in het kader van de natuuropgave. Met minder dieren en ruimere bouwplannen zouden zij dan toch een goed inkomen kunnen behouden. Maar helaas heeft het kabinet hiervoor nog geen extra geld beschikbaar gesteld.