Bionext sluit zich aan bij de ‘TTIP en landbouw coalitie’; brief aan MEP’s; herziene visie gepubliceerd.

Deze maand heeft ook Bionext zich aangesloten bij de’ TTIP en landbouw’-coalitie. Deze coalitie, bestaande uit zeven boerenorganisaties, Milieudefensie en FNV Agrarisch Groen, werd opgericht op initiatief van Platform Aarde Boer Consument.

Bionext is opgericht door biologische boeren en tuinders (BioHuis), handel en verwerking (VBP) en winkels (Biowinkelvereniging). Bionext behartigt de collectieve belangen van de biologische sector in eigen land, en in Brussel via de IFOAM EU Groep. De directeur Bionext, Bavo van den Idsert: “Bionext heeft er geen vertrouwen in dat TTIP meerwaarde oplevert voor het biologisch bedrijfsleven. Daarom heeft ook Bionext zich aangesloten bij de brede coalitie tegen TTIP.”

De coalitie bestaat nu uit de volgende organisaties: Nederlandse Vakbond Varkenshouders, LTO Varkenshouderij, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Dutch Dairymen Board, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Vereniging Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, Bionext, Milieudefensie, FNV sector Agrarisch Groen en Platform Aarde Boer Consument.

DEN HAAG - Een coalitie van boeren organisaties, FNV Groen en Milieudefensie biedt een manifest tegen TTIP aan aan Kamerleden op het Plein in Den Haag. FOTO MARTEN VAN DIJL / MILIEUDEFENSIE
DEN HAAG – Een coalitie van boeren organisaties, FNV Groen en Milieudefensie biedt een manifest tegen TTIP aan aan Kamerleden op het Plein in Den Haag. FOTO MARTEN VAN DIJL / MILIEUDEFENSIE

Namens deze coalitie werd deze week een brief aan alle Nederlandse Europarlementariërs gestuurd. Ze roept daarin op niet in te stemmen met CETA en TTIP. De situatie rond het CETA – het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada – is extra urgent omdat dit verdrag mogelijk dit jaar al voorlopig in werking zou kunnen treden. Als de Europese Raad zou instemmen kan het – voor de landbouw en veehouderij essentiële – vrijhandelsdeel (waarschijnlijk) alleen door het Europese Parlement worden tegengehouden.

De coalitie publiceerde deze maand een herziene versie van het rapport TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedselvoorziening’ ‘   Hieruit blijkt duidelijk dat – vergelijkbaar met TTIP – ook CETA tot oneerlijke concurrentie gaat leiden voor Europese boeren omdat de wettelijke normen voor milieu, voedselveiligheid en dierenwelzijn over het algemeen lager liggen in Canada dan in de EU.

Dit rapport is ook verstuurd naar minister Ploumen van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. De coalitie zal in gesprek gaan met de minister op 7 september. Met ambtenaren van dit ministerie werd ook afgesproken een korter document op te sturen met de belangrijkste bezwarentegen TTIP en CETA van de coalitie.

Ook zal het ministerie een reactie op het manifest en rapport van de coalitie schrijven. Dit werd afgedwongen door de Tweede Kamer tijdens het Algemeen Overleg op 26 april. Op die dag presenteerde de coalitie haar manifest ‘De Boerderij TTIP-vrij’ aan diverse Tweede Kamerleden op het Plein in Den Haag.