Fosfaatrechten? Grondgebonden? Regulering? De melkveehouderij in chaos

Na de afschaffing van het melkquotum (‘bevrijdingsdag’ noemden sommigen het) is de melkproductie in Europa gegroeid, het sterkst in Nederland en Ierland.  De boeren aangesloten bij Platform ABC hebben nooit gejuicht over de afschaffing van het quotum, integendeel.

En terecht. Het gevolg is dat de melkproductie zo sterk is gestegen dat er nu teveel fosfaat op het land komt volgens staatssecretaris van Dam. Nederland mocht al een dosis extra afzetten (‘derogatie’), maar zelfs daar gaat men nu overheen en daarom had de minister bepaald dat alle melkveehouders 8% minder moeten gaan melken dan wat zij op 2 juli j.l. produceerden. Dit leidde tot veel commotie:

  • de boeren die niet uitgebreid hebben zouden óók worden gekort
  • ook de biologische boeren die sowieso niet veel fosfaat produceren
  • een boer die na de afschaffing van het quotum meteen een grotere stal voor 250 koeien is gaan bouwen heeft die 250 koeien nog niet in zijn grotere stal staan, zou worden gekort, en kon dan die stal niet afbetalen. Zo waren er nog meer individuele schrijnende gevallen.

 

Maar van Dam werd teruggefloten door de EU Commissaris.

Staatssecretaris van Dam heeft daarom besloten de invoering van fosfaatrechten uit te stellen tot 1 januari 2018. Dat lijkt de Nederlandse Melkveehouders geen goed idee. Het gaat de  de namelijk EU vooral om een goede kwaliteit van het water; een doel waar een fosfaatproductieplafond niet toe bijdraagt. En daarop gaat de EU Nederland afrekenen! De regulering zoals in Canada (het ‘melk-verantwoordelijkheids programma’ van de European Milk Board) of zelfs een Algemene maatregel van Bestuur betreffende grondgebondenheid (die nog geen jaar van kracht geweest is) waren betere maatregelen geweest. 

De melkveehouderij bevindt zich nu in een situatie van complete chaos.  Het fosfaatproductieplafond is een verouderd idee dat ingesteld is voordat de gebruiksnormen zo streng werden als ze nu zijn. En dat is wat telt: Hoeveel fosfaat en nitraat komt er in de bodem terecht! Het is nu definitief tijd om van dit gedrocht af te stappen. Het is tijd voor plan B, een bedrijfsspecifieke evaluatie waarbij de kwaliteit van water en bodem leidend is. En tot die tijd zal er ingegrepen moeten worden. De veestapel zal anders eerder groeien dan krimpen met alle gevolgen van dien.

Deels uit een persbericht van de Nederlandse Melkveehouders vakbond.