Boerenorganisaties blij met verwerpen EU-Mercosur deal

2 juni 2020. Persbericht:  Met veel enthousiasme hebben de boeren- en maatschappelijke organisaties binnen de TTIP, CETA en landbouw-coalitie * het bericht ontvangen, dat de Tweede Kamer minister Kaag oproept om de EU te laten weten dat Nederland het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag niet zal steunen. Hiertoe is vanmiddag een motie aangenomen met steun van regeringspartij ChristenUnie. De boerenorganisaties verwachten grote concurrentie van vlees- en akkerbouwproducten die onder veel lagere normen tot stand zijn gekomen, dan waaraan zij moeten voldoen.

De aangenomen motie biedt ook grote kansen voor de verwerping van CETA in de Eerste Kamer, omdat dat verdrag ook zorgt voor oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, en er in Canada veel lagere standaarden gelden op gebied van milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en voedselveiligheid.

Verwerping van deze vrijhandelsdeals biedt volgens coördinator van de coalitie Guus Geurts, ook kansen op een fundamentele herziening van de huidige WTO-vrijhandelsregels en het EU Gemeenschappelijk Landbouwbeleid dat hier volledig op is afgestemd. Door meer regulering van vraag en aanbod en marktbescherming kunnen veehouders en akkerbouwers eindelijke eerlijke prijzen krijgen, kan de EU echt overgaan op kringlooplandbouw en kan het GLB veel effectiever worden ingezet om maatschappelijke doelen te behalen.

*Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Dutch Dairymen Board, Agractie Nederland, Vereniging voor Biologisch- Dynamische Landbouw en Voeding en Platform Aarde Boer Consument.

Hier een artikel in Boerenbusiness,

met daarin o.a.:

Opvallend genoeg gaf de ChristenUnie, de partij van landbouwminister Carola Schouten, de doorslag.

Een motie van Esther Ouwehand, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, kreeg in het parlement steun van vrijwel de gehele oppositie en uiteindelijk regeringspartij ChristenUnie. Daarmee is er een nipte meerderheid in de Kamer die verzoekt dat de regering de Europese Commissie moet laten weten dat Nederland de steun voor het Mercosur-verdrag intrekt. Dit brengt premier Mark Rutte in een lastige positie.

Formeel kan Rutte de motie van de Tweede Kamer naast zich neerleggen, maar dit is hoogst ongebruikelijk. In Brussel melden dat Nederland niet akkoord gaat met een verdrag waar jarenlang over is onderhandeld, is voor hem een politieke blamage. De premier heeft zichzelf altijd voorstander getoond voor vrijhandelsverdragen als Mercosur, die volgens de regering helpen de Nederlandse exportpositie te verbeteren. Mercosur is een douane-unie van Venezuela, Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay.

Tegenstanders worden bondgenoten
Opvallend genoeg zijn traditionele tegenstanders in het dossier vrijhandelsverdragen elkaars bondgenoten geworden. Want boeren- en maatschappelijke organisaties laten weten enthousiast te zijn dat de Tweede Kamer het verdrag naar de prullenbak verwijst. Dankzij de motie van de Partij voor de Dieren.

De TTIP, CETA en landbouw-coalitie, vreest dat ratificatie van het Mercosur-verdrag leidt tot grote concurrentie van vlees- en akkerbouwproducten die onder veel lagere regels tot stand zijn gekomen, dan waaraan Europese boeren moeten voldoen. In bijvoorbeeld de Europese vlees- en suikersector lag het verdrag zeer gevoelig.

Ook CETA verwerpen
Zij zien in de afwijzing van Mercosur ook de opmaat om het CETA-verdrag tussen de Europese Unie en Canada te verwerpen. Hier is de Tweede Kamer weliswaar akkoord mee gegaan, maar dit moet nog worden goedgekeurd door de Eerste Kamer. Volgens de landbouwcoalitie brengt ook CETA oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, omdat naar haar zeggen er in Canada veel lagere standaarden gelden op gebied van milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden en voedselveiligheid.

LTO Nederland is dinsdag (2 juni) nog niet met een officiële reactie naar buiten gekomen.