Boodschap aan Glasgow: kijk uit voor ‘Nature Based Solutions’

Dat is een steeds populairder manier voor bedrijven om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ze gaan gewoon door met het exploiteren van de fossiele resten van miljoenen jaren aan ondergrondse natuur, en om dat te ‘greenwashen’ investeren ze in de bovengrondse natuur: de aanplant van bomen, weer vernatten van veengronden, etc.  Dit gebeurt vaak onoordeelkundig, en ten nadele van de plaatselijke bevolking .  Daaarom waarschuwden FOEI (Friends of the Earth International, waaraan Milieudefensie is gelieerd)en anderen hier onlangs tegen in een webinar en in publicaties.

In  ‘Nature Based solutions, a Wolf in sheep’s closing’    noemt FOEI een aantal voorbeelden: 

Shell: de rol van olie, gas en kolen zal voor Shell tot het eind van de eeuw (2100 !) grotendeels ongewijzigd blijven. De belangrijkste wijziging w.b. de klimaatdoelen van het bedrijf is ‘de uitgebeide opschaling van nature-based solutions’, vooral de aanplant van bomen over een gebied zo groot als Brazilië. 

Eni, de Italiaanse fossiele brandstoffen-reus is van plan de olie- en gas productie tot minstens 2025 te verhogen  met  3,5% per jaar; daarna zal zij haar koosltof-voetafdruk tot 2050 met 80% veminderen door 30 miljoen ton koolstof-uitstoot te compenseren met eerstelijns en tweedelijns bosbeheer, ter grootte van al het bos dat er nu is in Italië. Eni wilde bijv. 9 miljoen hectares bos aanplanten in Afrika. Na kritiek zijn deze plannen ingetrokken maar men men zoekt nog naar andere ‘bosbeheer’ projecten.

Heathrow Airport kondigde in 2019 aan koolstof-neutraal te willen  worden door 1,8 miljoen te investeren in Britse ‘nature-based solutions’  (bossen) , en daarmee de Brise ‘compensatie-markt’ (offset-market) opstarten. 

Nestlé wil koolstof-neutraal worden door producten te introduceren die ‘beter zijn voor jou en voor de  planeet,’ door in de aanvoerlijnen 100% hernieuwbare energie te gebruiken, en door minder koolstof – uitstoot bij de productie van bijvoorbeeld melk, vlees, koffie, palmolie etc. (De verkoop van deze producten  – ook van melk en vlees – moet tot 2030 met 68% toenemen). Men is van plan drie miljoen bomen te planten in Maleisië en drie miljoen in Zuid Amerika. 

In de workshop werd het voorbeeld genoemd van de aankoop van bos in Zambia (‘ongelooflijk goedkoop’), waarna de mensen die er bij of in woonden praktisch niets meer  mochten. Zij kregen als compensatie 14 dollar per jaar vanwege de beperkingen. Er worden links en rechts zulke grote plannen voor bosbeheer opgetuigd dat er op de wereld niet genoeg grond voor beschikbaar is.

Ook de landbouw kan gebruikt worden voor Nature Based Solutions, bijv. als je  kunstmest efficiënter gebruikt. Dit kan ook in industriële landbouw. (Die kunstmest moet je dan bijv. wel van Yara betrekken.) Of als je agro-ecologie toepast, of ‘no-dig generative agriculture’.  Zo is er het  ‘Boomitra’ programma dat in Sillicon Valley werd opgezet. Een boer in India schrijft zich in via zijn mobiele telefoon, en moet zo ook een contract tekenen. Hij moet beloven dat de  koolstof 10 jaar lang (of langer of korter, afhankelijk van het contract) in de aarde blijft zitten. Een deel van de Carbon Credits (20% ) gaat naar Boomitra. Het gaat allemaal via een digitaal plaform, heel onwetenschappelijk, en er is geen echte monitoring. (Bovendien geeft het de bedrijven informatie over de boeren. Het maakt koopwaar van agro-ecologie.)

Pensioenfondsen kunnen ook boerenland opkopen en bepalen dat het op een koolstof-neutrale manier gebruikt moet worden.

Ook grote natuur-organisaties  doen mee met de uitverkoop van de natuur (en met het nalaten van echt werken aan het klimaatprobleem), zoals Conservation International, World Wildlife Fund , The Nature Conservancy , Wetland International, IUCN en anderen. 

Bezwaren van FOEI:

  • Het zal leiden tot grote monocultuur-plantages en’land grabs’, met als gevolg overtreding van de mensenrechten, vooral van inheemse volkeren, plaatselijke gemeenschappen en boeren. En het zal leiden tot verlies van biodiversiteit.
  • verdere financialisering van de natuur,
  • enorme groei van koolstof-markten en compensatie-plannen (‘offset plans’) die de uitstoot  niet verminderen maar de plaatselijke gemeensschappen wel schaden.
  • ‘greenwshing’, en zo de aandacht afleiden van de toename van de koolstof-uitstoot door regeringen zowel als bedrijven, zodat uitstoot niet aan de bron wordt aangepakt, zoals de wetenschap aanbeveelt.
  • geen echt commitment en geen geld om de structurele oplossingen voor de klimaat-, biodiversiteits- en voedselcrises op te lossen.

Kortom: Nature Based solutions zijn niet te verenigen met systemen van  plaatselijke landbouw, en met voedselsoevereiniteit.

De FOEI wil echte oplossingen voor een systeem-verandering, bijvoorbeeld door agro-ecologie, en bosbeheer door plaatselijke gemeenschappen te stimuleren, door te stoppen met het delven van fossiele brandstoffen, en door steun voor de opwekking van plaatselijke hernieuwbare energie.

Hier kunnen organisaties een verklaring tekenen tegen ‘Nature Based Solutions’ 

===================================================

Ook Greta Thunberg en andere jongeren doen een oproep aan de UN in Glasgow. Een van hun 4 punten : 

  • Maak een einde aan ‘creatieve’ koolstofboekhouding en publiceer de totale uitstoot voor alle consumptie-indexen, productieketens, internationale luchtvaart en scheepvaart, en het verbranden van biomassa.

7 november is er een ‘event’ door FOEI:“Exposing False Solutions: how dangerous distractions are undermining real zero in a hurry”, 16.15-17.45, Church Hall of the Renfield Centre . De NFU (National Farmers’ Union of Canada) en de Britse Landworkers’ Alliance, beiden gelieerd aan Via Campesina, zullen er in elk geval ook bijzijn. 

Er zal in Glasgow ook  een meeting zijn van The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) , waar aan regelgeving zal worden gewerkt.