Brandbrief over de opschorting van Europese regelgeving tegen oneerlijke handelspraktijken

De Europese Commissie zou voorstellen doen voor wetgeving over oneerlijke handelspraktijken, maar lijkt dit nu af te willen blazen. Dit terwijl verder vertragingen onaanvaardbaar zijn omdat consumenten, boeren, kleine bedrijven, werknemers en het milieu hiervan de dupe zijn.

Al jaren wordt er geprotesteerd tegen oneerlijke handelspraktijken zoals

  • kortingen afdwingen m.b.v. dreigementen over al dan niet opnemen in reclame-uitingen
  • dreigen met wegnemen uit de schappen
  • extra betalingen eisen zonder dat er service tegenover staat
  • reclame opschorten in een of meer vestigingen
  • weigeren overeenkomsten op papier te zettten
  • eenzijdige wijziging van de voorwaardes
  • betaling eisen voor zaken die niet in het contract waren opgenomen
  • niet respecteren van vertrouwelijheid w.b. informatie over nieuwe producten
  • etc.

Na een Europa-brede consultatie leek de Commissie eindelijk in actie te komen, maar die maakt nu terugtrekkende bewegingen. SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen) en nog 6 organisaties, waaronder Platform Aarde Boer Consument hebben een brief geschreven naar Frans Timmermans in zijn hoedanigheid als eerste Vice Voorzitter van commissie voor  Betere Regelgeving (etc.etc.), en Mona Keijzer als staatssecretaris voor Economische Zaken en Milieu. 

De groep schrijft o.a. : Wij zijn ervan overtuigd dat er op EU-niveau wetgeving nodig is om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken, omdat we hebben gezien dat deze praktijken bijdragen aan onzekere arbeidsrelaties, lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden binnen toeleveringsketens die de Europese markt bedienen. Oneerlijke handelspraktijken kunnen ook ontwikkelingsdoelstellingen van de EU ondermijnen zoals investeringen in de landbouw in lagelonenlanden, ……. en de inzet van de EU voor de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) bedreigen. ……… Ervaringen in heel Europa tonen aan dat het huidige Europese vrijwillige kader tegen oneerlijke handelspraktijken ontoereikend is. ‘

Zie de site van SOMO, voor de hele brief, ondertekend door SOMO, Fairfood, BD-vereniging, Milieudefensie, NAV, Supermacht, World Animal Protection, Platform Aarde Boer Consument