Brief aan minister en Tweede Kamer over internationale oproep tegen splitsing van het EU-Mercosur-verdrag

Op 24 november hebben de Handel Anders!-coalitie en de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel (inclusief Platform ABC) een brief gestuurd aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de gelijknamige commissie in de Tweede Kamer. Hierin vragen ze aandacht voor een internationale oproep om het verdrag EU-Mercosur niet te splitsen, omdat hiermee de Tweede Kamer buiten spel wordt gezet en tevens een eventuele Nederlandse tegenstem in de Europese Raad niet meer doorslaggevend is. De oproep wordt ondersteund door 209 vakbonden, maatschappelijke – en boerenorganisaties vanuit de EU en de Mercosur-landen.