Landbouw-plannen van de ‘stoplicht coalitie’ in Duitsland

Binnen betrekkelijk korte tijd is er in Duitsland een regering gevormd van drie partijen,  de ‘stoplicht coalitie’ van Groenen, roden (SPD) en ‘gelen’  (de liberale F). Cem Özdemir is nu minister van Landbouw.  Hij was voor de Groenen lid van de Duitse Bondsdag tussen 1994 en 2002 , en van het Europees Parlement tussen 2004 … Lees verder

Ook de UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development) onder vuur het afgelopen najaar. 

Het betreft UNCTAD15; de 15e bijeenkomst van de United Nations Conference for Trade and Development van 3 tot 7  oktober j.l.,  deels in Bridgetown, Barbados en deels in Genève. In deze bijeenkomsten zou de UNCTAD een mandaat meekrijgen voor de volgende 4 jaar. De EU probeerde dat proces te monopoliseren.  Regeringen en de maatschappelijke organisaties … Lees verder

Publicatie door de ‘Handel Anders! coalitie’ over ‘Het EU-Mercosur handelsverdrag: een kritische analyse en een perspectief’

Aan deze publicatie leverde Platform Aarde Boer Consument een bijdrag, met name aan het hoofdstuk landbouw en de voorgestelde alternatieven. Uit het persbericht van 25 oktober, de dag waarop de publicatie  gepresenteerd werd in Nieuwspoort:  Het EU-Mercosur handelsverdrag leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in … Lees verder

De akkerbouw (NAV) luidde de noodklok

De NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) luidde 4 nov. de noodklok:  AKKERBOUW BEDREIGD! De directe 4 aanleidingen waren: het nieuwe GLB richt zich vooral op melkveehouders; nieuwe nitraatrichtlijnen en Farm to Fork leiden tot inkomensverlies; SER advies zal leiden tot minder akkerbouwers, willen we dat?  1 Het nieuwe GLB dat op 1 jan. moet 2023 ingaan. … Lees verder

Samenwerking van WUR met bedrijven onder de loep

Er is groeiende onvrede  over de eenzijdige gerichtheid van ‘Wageningen’ op de conventionele (grootschalige) landbouw en op dienstbaarheid aan het bedrijfsleven. In/bij Wageningen staan bijvoorbeeld vestigingen van o.a.Unilever en Bayer-Monsanto, en veel professoren verrichten (vaak verzwegen) activiteiten voor het bedrijfsleven. In September 2021 is een rapport aangeboden aan het bestuur van de WUR (Wageningen University … Lees verder

Boodschap aan Glasgow: kijk uit voor ‘Nature Based Solutions’

Dat is een steeds populairder manier voor bedrijven om hun verantwoordelijkheid te ontlopen. Ze gaan gewoon door met het exploiteren van de fossiele resten van miljoenen jaren aan ondergrondse natuur, en om dat te ‘greenwashen’ investeren ze in de bovengrondse natuur: de aanplant van bomen, weer vernatten van veengronden, etc.  Dit gebeurt vaak onoordeelkundig, en … Lees verder

Follow the Money: hoeveel de RABO heeft verdiend aan schaalvergroting. En nu?

De belangrijkste ontwikkeling in de Nederlandse landbouw van de afgelopen decennia, is die van schaalvergroting en intensivering. Het gevolg hiervan is een groeiende schuldenberg bij de boeren en een groeiende berg leningen aan de agrarische sector bij de Rabobank. Follow the Money (Ties Joosen) praatte met boer Dirk-Jan Schoonman, ex-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond. … Lees verder

Het Europese pad naar het CETA verdrag (met Canada) is hobbelig….

Stuk geproduceerd door formateur Hamer: ‘we willen het CETA verdrag doorzetten’.  Maar naast Nederland zijn er nog 11 landen waar het verdrag nog niet ondertekend is, waaronder Frankrijk, Duitsland en Nederland. Om heel verschillende redenen. Foodwatch zette ze op een rijtje   (zie het oorspronkelijke bericht voor meer uitleg per land) : België: er ontbreken nog … Lees verder