Wie bepaalt de agenda van een VN-top over voedsel?

We berichtten er al eerder over: de VN top over voedsel. Op de pre-top eind juli was er al een tegen-top  door NGO’s die het niet eens waren met de opzet. Deze week, 23 september vond de voedseltop over voedselsystemen plaats . De meeste NGO’s lieten het afweten, en maakten dat duidelijk met een ‘twitter-storm’.  … Lees verder

Misvattingen die voor boeren moeilijk te verteren zijn

Voor boeren is het moeilijk de misvattingen van ‘de burgers’ over het boerenbedrijf te  verstouwen. In ‘Genoeg is beter’ (het ledenblad van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond) van september worden er een aantal weerlegd. We maakten een selectie:  Ruimtegebruik We zien vaak dat de landbouw in de maatschappij vooral wordt gezien als (te) grote gebruiker en … Lees verder

Een manier om ecologische diensten te verwaarden

In de uitzending van ‘Vroege Vogels’van 12 september vertelde de Friese boer Pieter v.d. Valk over het verdienmodel waar door hem aan gewerkt wordt, samen met de NCR, de Nationale Coöperatieve Raad. Hier eerst een samenvatting van een artikel in Nieuwe Oogst  van maart, daarna een bericht van Vroege Vogels van zondag 12 september.  Hoe … Lees verder

Protesteer maandag 26 juli mee tegen de greep van bedrijven op het voedselbeleid van de VN

Vanaf a.s. zondag zijn regeringsvertegenwoordigers uit alle werelddelen in Rome bijeen voor de start van een driedaags evenement (‘pre-summit’)  in de aanloop maar de Voedsel Top van de Verenigde Naties.  Het doel van deze ‘pre-summit’ in juli is de game-changing oplossingen te verzamelen die in het afgelopen jaar in ‘nationale dialogen’ bedacht zijn om oplossingen … Lees verder

Voorbeeld van ‘corporate capture’: de greep van westerse bedrijven, bijv. naar landbouwgrond in Nicaragua

‘Corporate Capture’ (greep van de bedrijven) is een term die veel gebruikt wordt i.v.m. de komende (UN) ‘Food Systems Summit’ , zie vorige bericht. Hier een voorbeeld: vorige maand werden in Rosita, dat is een deel van de Nicaraguaanse ‘driehoek’, 15 gezinnen gearresteerd  en weggevoerd van het land dat zij bewerkten, door de nationale Politie … Lees verder

Rondetafelgesprek over Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in Tweede Kamer

Op 6 juli werd er  een rondetafelgesprek over het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid gehouden in de Tweede Kamer binnen de Commissie LNV. Laura Bromet van GroenLinks was voorzitter. Er was een waarnemer namens de Europese Commissie bij aanwezig.  Guus Geurts mocht namens Voedsel Anders NL hier een bijdrage aan leveren. Hij pleitte daarbij voor een drastische … Lees verder

Nieuwe oproep om de WTO drastisch te hervormen

Van 30 november tot 3 december vindt de 12e ministers-vergadering van de WTO plaats in Genève, met als speciaal onderwerp de ‘vaccinatie-apartheid’. Maatschappelijke organisaties moeten die vergadering aangrijpen om een serke, visionaire boodschap te sturen over de noodzaak van een fundamentele transformatie van het huidige systeem.  We hebben een multilateraal systeem nodig om de handel … Lees verder

‘Big Brother’ komt naar de boerderij.

Volgens de You Tube video van 10 minuten met deze titel (ondertitel: the digital takeover of the farm) gaat het hard met de greep van grote bedrijven, m.n. techbedrijven op voedsel. Er hebben de afgelopen tijd weer fusies plaatsgevonden tussen voedsel- en zaadbedrijven onderling, maar nu ook tussen financiële reuzen (inversteringmaatschappijen, vermogensbeheerders) en die agrarische … Lees verder

Europese boeren protesteren tegen het huidige Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB).

In mei vinden in Brussel onderhandelingen plaats voor het GLB tot 2027 binnen een trialoog tussen de Europese Commissie, de Europese Raad van Landbouwministers en het Europees Parlement. Zie ook op Twitter: Good Food Good Farming: @GFGFActionDays   En hier de link naar het platform Good Food Good Farming, waarin we samenwerken met andere Europese maatschappelijke organisaties rond … Lees verder