Platform ABC / de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel leveren constructieve bijdrages aan bijeenkomsten over handel

Zij gaven input tijdens een Ronde Tafel Gesprek met de Tweede Kamer Commissie voor buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 23 februari. De dag tevoren, 22 februari, was er een zoom-gesprek met mensen uit Zuid Amerika (vakbondsleden, vertegenwoordiger van inheemse volkeren etc. ) over het Mercosur verdrag.  In beide gevallen hebben we een bijdrage geleverd als … Lees verder

Prachtige beelden van de Indiase protesten (4 min.) – maar nu?

 Wat een mooie koppen, wat een motivatie, wat een sterke vrouwen………ondanks hitte, later kou, en corona: het grootste protest ooit. Het filmpje geeft een prachtige impressie. De regering heeft uiteindelijk 3 controversiële wetten teruggetrokken. Maar nu? In de NRC van 16 januari  j.l  stond een artikel (hier ingekort) : ‘landbouwcrisis in India – karige oogsten dreven … Lees verder

bonden over provinciale aanpak van uitkoop bedrijven: éérst landelijk overleg!

In het regeerakkoord lijkt het kabinet af te koersen op de opkoop van duizenden veehouderijbedrijven en meer dan 100.000 hectare landbouwgrond.. Het kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin provincies het voortouw krijgen. De bonden schrijven aan de nieuwe ministers Staghouwer en v.d. Wal dat ze éérst LANDELIJK overleg willen over  waarborgen w.b. de randvoorwaarden … Lees verder

Landbouw-plannen van de ‘stoplicht coalitie’ in Duitsland

Binnen betrekkelijk korte tijd is er in Duitsland een regering gevormd van drie partijen,  de ‘stoplicht coalitie’ van Groenen, roden (SPD) en ‘gelen’  (de liberale F). Cem Özdemir is nu minister van Landbouw.  Hij was voor de Groenen lid van de Duitse Bondsdag tussen 1994 en 2002 , en van het Europees Parlement tussen 2004 … Lees verder

Samenvatting van een belangwekkend boek: ‘Minder is Meer’, van Jason Hickel

Centraal in ‘Minder is meer’ staat de vaststelling dat het kapitalisme niet in staat is de klimaatverandering en ecologische ineenstorting op te lossen. Het legt een enorme druk op mensen om te blijven consumeren, om schulden aan te gaan. Hoe bevrijdend is dan het besef dat het anders kan! Dit boek schetst een duidelijke weg … Lees verder

Ook de UNCTAD (United Nations Conference for Trade and Development) onder vuur het afgelopen najaar. 

Het betreft UNCTAD15; de 15e bijeenkomst van de United Nations Conference for Trade and Development van 3 tot 7  oktober j.l.,  deels in Bridgetown, Barbados en deels in Genève. In deze bijeenkomsten zou de UNCTAD een mandaat meekrijgen voor de volgende 4 jaar. De EU probeerde dat proces te monopoliseren.  Regeringen en de maatschappelijke organisaties … Lees verder

Publicatie door de ‘Handel Anders! coalitie’ over ‘Het EU-Mercosur handelsverdrag: een kritische analyse en een perspectief’

Aan deze publicatie leverde Platform Aarde Boer Consument een bijdrag, met name aan het hoofdstuk landbouw en de voorgestelde alternatieven. Uit het persbericht van 25 oktober, de dag waarop de publicatie  gepresenteerd werd in Nieuwspoort:  Het EU-Mercosur handelsverdrag leidt tot natuurvernietiging, schending van landrechten van boeren en Inheemse volkeren en verlies van industriële banen in … Lees verder

De akkerbouw (NAV) luidde de noodklok

De NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) luidde 4 nov. de noodklok:  AKKERBOUW BEDREIGD! De directe 4 aanleidingen waren: het nieuwe GLB richt zich vooral op melkveehouders; nieuwe nitraatrichtlijnen en Farm to Fork leiden tot inkomensverlies; SER advies zal leiden tot minder akkerbouwers, willen we dat?  1 Het nieuwe GLB dat op 1 jan. moet 2023 ingaan. … Lees verder