CETA: Mogelijk toch verboden hormoonvlees op de Europese markt.

(Gebaseerd op berichten van Foodwatch en de dutch Dairymen Board): Uit een audit  (= bedrijfs-onderzoek) door voedseldeskundigen van de Europese Commissie blijkt dat het risico op de import van verboden hormoonvlees uit Canada aanzienlijk is. De bewering van de Nederlandse overheid en de Europese Commissie dat het vrijhandelsverdrag CETA en de daaruit voortvloeiende verhoogde import van vlees uit Canada niet zal leiden tot hormoonvlees is niet gebaseerd op feiten en sinds het voorlopig in werking treden van CETA niet eerder gecontroleerd. Voedselwaakhond Foodwatch roept de politieke partijen op om niet akkoord te gaan met CETA nu blijkt dat een van de belangrijkste zorgen, de hogere Europese standaarden en eisen aan dierwelzijn, volksgezondheid en milieu, niet gegarandeerd zijn.

 

Voor het eerst sinds de inwerkingtreding van CETA hebben Europese ambtenaren Canadese rundveehouderijen die vee bestemd voor de Europese markt opfokken geïnspecteerd . Ze hebben onderzocht of ze aan onze EU-normen voldoen en met name aan het verbod op groeihormonen dat in Canada wijdverbreid is maar dat sinds 1988 op Europese bodem verboden is. De onderzoekers constateren dat het huidige traceerbaarheids- en controlesysteem voor rundvlees dat uit Canada naar de EU wordt geëxporteerd niet garandeert dat het vlees vrij is van hormonen.

 

De 27 pagina’s tellende audit is de eerste keer sinds de inwerkingtreding van CETA in 2017 dat de Europeanen Canadese rundveehouderijen die vlees produceren voor de Europese markt hebben geïnspecteerd. Het constateert potentiële belangenconflicten tussen dierenartsen en grote tekortkomingen in de controle op de traceerbaarheid van de Canadese veestapel. De audit dateert al van mei, maar werd recent pas door tegenstanders van het CETA verdrag opgemerkt op de website van de Europese Commissie.

 

Foodwatch: “ Deze audit zet wat ons betreft de ratificatie van CETA op losse schroeven. Immers, de ernstige zorgen om hormoonvlees waren doorslaggevend voor bepaalde partijen in de Tweede Kamer. Zij kregen harde toezeggingen van minister Kaag en eurocommissaris Hogan zich geen zorgen te maken. Hoe kan de regering zoiets beloven als pas nu de eerste controle is geweest en de conclusies daarvan vernietigend zijn? Dit was pas de eerste keer dat er überhaupt gekeken werd naar de traceerbaarheid van vlees uit Canada! Dan neem je de zorgen echt niet serieus en het geeft ons get gevoel dat CETA er koste wat kost moet komen”.

 

Wat Foodwatch betreft komt er een einde aan de schimmige voorwaarden en afspraken met Canada die voortvloeien uit het handelsverdrag. De tegenstanders van CETA, die zich hebben verenigd in een unieke coalitie van boeren, vakbonden, natuur- en milieuorganisaties (Handel Anders), wijzen al jaren op de gevaren van dit schadelijke en ondemocratische vrijhandelsverdrag. De strijd begint langzaam haar vruchten af te werpen nu ook andere Europese landen hun twijfels uit beginnen te spreken. Foodwatch hoopt dat de boven tafel gekomen audit politici kan overtuigen dat ze niet serieus worde genomen en dat het verdrag er koste wat kost moet komen van de Europese Commissie.

 

Het is voor Nederland echter nog niet te laat: de Eerste Kamer moet nog instemmen met het verdrag, Foodwatch roept bezorgede consumenten op een protestmail te sturen naar de senatoren en dit verdrag te stoppen. Ook wil de voedselwaakhond dat er werk gemaakt wordt van strenge controles op hormoonvlees. Dit betekent een goede traceerbaarheid en onafhankelijke dierenartsen.

De complete audit vind je op de website  van de EU Commissie.

Tot zover Foodwatch. 

Uit het persbericht van de Dutch Dairymen Board: 

Publicatie in mei te midden van de media hysterie rond de corona-pandemie, is een aantal politici en beleidsmakers vast goed uitgekomen: zo bleef het onderzoek lange tijd zo goed als niet opgemerkt.

Het waren immers diverse politici en beleidsmakers (ook Nederlandse) die onze bezwaren tegen het handelsverdrag met Canada bagatelliseerden: wij zouden overdrijven met onze bezwaren. Natúúrlijk zou er geen vlees op de EU markt terecht zou komen dat behandeld is met groeihormonen, wat sinds 1988 in Europa verboden is: er waren goede afspraken gemaakt en onze zorgen waren niets meer dan door protectionistisme ingegeven argumenten.

Onze zorgen bleken echter meer dan terecht!

 “Tekortkomingen”: hormonen op je bord

Het resultaat van de controles is op zijn zachtst gezegd verontrustend. Terwijl door CETA drie keer zoveel Canadees rundvlees naar Europa geëxporteerd kan worden, wijzen de deskundigen op verschillende “tekortkomingen” in de controle op de traceerbaarheid van de veestapel:

  • Onvolledige Canadese databases volgen niet effectief, het vee dat is geoormerkt als “hormoonvrij”. De traceerbaarheid van runderen is voornamelijk gebaseerd op papieren vervoersdocumenten en certificaten die onvolledig zijn of onjuiste informatie bevatten.
  • De audit wijst ook op het bestaan van een potentieel belangenconflict voor geregistreerde particuliere dierenartsen die moeten nagaan of de voorschriften inzake hormoonvrije veehouderijbedrijven worden nageleefd (deze dierenartsen worden betaald door de veehouders die zij controleren en aan wie zij ook ondersteunende diensten verlenen).
  • Een aantal van de tekortkomingen aangaande traceerbaarheid in de rundvleessector die de voedselveiligheidsdeskundigen constateerden, hadden ze bij de laatste controle in 2014 (!! ook al geconstateerd.
  • Ook slachterijen voldeden niet aan de vereiste voorwaarden.

Van de varkensbedrijven die werden gecontroleerd op het verboden middel Ractopamine, werden er bij 5% van de controles, onregelmatigheden geconstateerd. Ook kon niet aangetoond worden dat het rundvlees vrij is van anabolen.

De DDB roept politici, ambtenaren, beleidsmakers en het Kabinet op om per direct de import van Canadees rundvlees op te schorten tót Canada daadwerkelijk én serieus werk maakt van de afgesproken voorwaarden waaraan het Canadese rundvlees moet voldoen. Daarnaast zou de Europese Commissie op korte termijn een volgende audit aan moeten kondigen. Het is te gek voor woorden dat Canada, een grootgebruiker van groeihormonen, al ruim vijf jaar geleden voor het laatst controle heeft gehad op het naleven van de met Europa afgesproken voorwaarden.

De Europese Commissie schendt ook daarmee direct het gelijke speelveld voor de Europese veehouders! 

Het DDB-bestuur, 19  september 2020