Contact

Secretariaat : Greet Goverde, 024-3443678, info@aardeboerconsument.nl

IBAN nr.: NL25ABNA0811993124  (BIC nr.: ABNANL2A) ,  t.n.v. Stichting Platform Aarde Boer Consument te Nijmegen

Aan vergaderingen nemen regelmatig deel (naast de secretaris) :

Voorzitter:  Hans Geurts, ex-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, hans.nicolien@hetnet.nl  

Penningmeester: Guus Geurts, guusgeurts@yahoo.com

Leden namens organisaties:

Namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond: Hans Geurts en Jan Aantjes

Namens de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding: Piet van IJzendoorn, oprichter van ‘De Zonnehoeve’

Namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond: Kempe van der Heide, ex-akkerbouwer in de Flevopolder

Namens de Boerengroep Wageningen: Louise Vercruysse (2e secretaris)

Namens Women’s International League for peace and Freedom: Rosan Huizenga

Namens de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu: Wigle Vriesinga

 

 

Individueel:

Greet Goverde (secretaris, nieuwsbrief): info@aardeboerconsument.nl

 

Achterban

Wij hebben een kleine honderd vrienden/donateurs, die wij een keer per jaar een jaarverslag en een financieel verslag sturen (zie ‘donateurs’) en om hun mening vragen.

Daarnaast krijgen een kleine 800 personen eens per ongeveer zes weken een nieuwsbrief.

Share This