Contact

Secretariaat : Greet Goverde, 024-3443678, info@aardeboerconsument.nl

IBAN nr.: NL25ABNA0811993124  (BIC nr.: ABNANL2A) ,  t.n.v. Stichting Platform Aarde Boer Consument te Nijmegen

 

Aan vergaderingen nemen regelmatig deel (naast de secretaris) :

Voorzitter:  Hans Geurts, ex-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, hans.nicoliengeurts@gmail.com

Penningmeester: Guus Geurts, guusgeurts@yahoo.com

Leden namens organisaties:

Namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond: Gertruud Portegies, Henk van Egmond

Namens de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding: Maria Inckmann van Gaalen (of Piet van IJzendoorn)

Namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond: Kempe van der Heide

Namens de Boerengroep Wageningen: Daphne Schoop, Ruben Mombarg

Namens Women’s International League for peace and Freedom: Rosan Huizenga

Namens de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu: Wigle Vriesinga

Individueel:

Greet Goverde (secretaris, nieuwsbrief): info@aardeboerconsument.nl

 

Achterban

Wij hebben een kleine honderd vrienden/donateurs, die wij een keer per jaar een jaarverslag en een financieel verslag sturen (zie ‘donateurs’) en om hun mening vragen.

Daarnaast krijgen een kleine 800 personen eens per ongeveer zes weken een nieuwsbrief.