Dank aan Werkgroep Landbouw en Inkomen!!

Oude naam: ‘Werkgroep Landbouw en Armoede’  . Want dat is het eigenlijk. Ze hebben heel veel werk verzet de afgelopen 10 jaar.  Boeren die moedeloos op de bank zaten en nergens meer toe kwamen omdat ze het niet meer zagen zitten. Gezinnen die moeilijk konden rondkomen, ook als het bedrijf verkocht was en de schulden afbetaald. Die moeite hadden om nieuw werk te vinden en de draad weer op te pakken. 

De Werkgroep Landbouw en Armoede streed voor hen bij de overheden en bood persoonlijke raad, advies, en soms financiële steun. Moeilijk maar prachtig werk.

Maar de leeftijd gaat meespelen……en dan komt er een tijd om het rustiger aan te doen.

Sommige onderdelen worden door anderen voortgezet, en de strijd voor structurele oplossingen door een beter landbouwbleid wordt door Platform ABC voortgezet, waar de Werkgroep in meedraaide. We zullen vooral Riky’s inzet missen, maar ze blijft zich in haar eigen regio inzetten voor de boeren en het boerenbedrijf!

 

Bedankt , vooral Riky en Guus!

 

Greet Goverde, secr. Platform ABC, ook namens de anderen.  

 

Persbericht.

Werkgroep Landbouw en Inkomen. ( 1998-2009)

 

Lottum/Nagele: 10-1-2011

 

Werkgroep Landbouw en Inkomen stopt definitief!

 

De Werkgroep Landbouw en Inkomen (WLI) stopt definitief met haar werkzaamheden.

In december 2009 heeft de Stichting WLI zich laten uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

In 2010 is er door verschillende organisaties nog een beroep gedaan op de deskundigheid van de werkgroep, zo was WLI  o.a. betrokken bij de TV-uitzending Rondom Tien  in september 2010 met het thema: ‘Het verdriet van de boeren’.

Het hoofddoel van de werkgroep is het opkomen voor een rechtvaardig sociaal-economische positie van agrariërs in Nederland.

Een aantal doelstellingen zijn bereikt:

–         het zichtbaar maken van oorzaken en sociaal-economische gevolgen voor boerengezinnen die ontstaan door ontwikkelingen in het landbouwbeleid en het geven van oplossingen

–         het voorkomen van armoede en het bekend maken van sociale voorzieningen

–         het ontwikkelen van een visie op een evenwichtig landbouwbeleid gericht op onderlinge verhoudingen in de agrarische keten met vnl. een toekomstperspectief voor de inkomens van boeren en tuinders.

–         het beïnvloeden van landbouw- politieke-, maatschappelijke en kerkelijke organisaties om de inkomensproblematiek op de agenda te plaatsen en mede op te lossen.

 

De werkgroep en het bestuur wil alle personen en organisaties bedanken voor de goede samenwerking van de afgelopen tien jaar.

De website www.landbouweninkomen.nl blijft nog even bestaan.

Het vacantieproject de Stichting Perspectief wordt door de Stichting Zorg Om Boer en Tuinder voortgezet, banknummer: 1125.09.924, zie website www.zorgomboerentuinder.nl

Het boek: Veertien levensverhalen van boeren en tuinders ( Hetty Doeze Jager-Heesbeen) is te bestellen bij het secretariaat.

 

G.Habets-voorzitter

R.Schut-Hakvoort – secretaris

Horsterdijk 83

5973 PM Lottum

tel:077 4631806

email: jhjschut@hetnet.nl