‘like’ s.v.p. de melkfabriek voor coöperatie de Zonnehoeve

Coöperatie De Zonnehoeve, een biodynamisch bedrijf, wil graag een eigen melkfabriek starten. Er loopt tot 1 juli een crowdfunding-actie via doorgaan.nl .(Misschien al op t.v. gezien?) Ze gaan het bedrag waarschijnlijk wel halen, maar je kunt nog helpen, minimaal door de actie via facebook te ‘liken’ (5 euro, zie de link hierboven) of te  ‘delen‘ (10 euro). 

Ook kun je natuurlijk met bedragen steunen – en voor 999,- euro word je ook nog lid van de coöperatie de Zonnehoeve.

De Zonnehoeve ( zie www.zonnehoeve.net) is een bedrijf met 80 melkkoeien, akkerbouw, tuinderij en bakkerij en paarden maar biedt ook nog verschillende mogelijkheden tot zorg en inwoning, en educatie en informatie. Piet van IJzendoorn is nu op leeftijd (maar nog niet uitgewerkt) en draagt het bedrijf over aan een groep van 4 ondernemers. Het bedrijf groeit richting een coöperatie waarin buitenstaanders kunnen participeren. Dat kan door middel van certificaten (1% rente) en/of ‘zonnetjes’ die recht geven op producten of diensten. Zonnetjes kan men ook verdienen door mee te werken. Dit systeem zal om technische redenen pas voorjaar 2015 operationeel zijn. Zie voor meer info de website en een artikel in artikel Ekoland april 2014

Alvast uit dit artikel: Piet: ‘Wij hebben de grond niet in eigendom, maar pachten van domeinen via Stichting Grondbeheer *. Dat past beter bij ons idee dat grond ‘vrij’ moet zijn……‘  Alle eigendom van Zonnehoeve is losgemaakt van privépersonen en in een BV ondergebracht. “Die BV is stille vennoot in een maatschap. De maatschap is voor het dagelijks werk van de ondernemers. In de maatschap zit het werkkapitaal op basis van de roerende goederen van ruim 3 ton. Met de combinatie van BV en maatschap kunnen ook mensen zonder kapitaal instromen. Je moet namelijk mensen met de juiste kennis en intenties hebben, niet perse mensen met geld.”

Van IJzendoorn wordt als loslatende boer niet uitgekocht. Ook de ondernemers die de maatschap verlaten worden niet met geld uitgekocht en kunnen alleen weggaan met certificaten. Is deze aanpak ook werkbaar voor andere boerderijen? Van IJzendoorn denkt van wel. “Wij zijn nu een eerste voorbeeld met deze vorm. Nu er iemand ervaring mee heeft, kunnen andere bedrijven het sneller overnemen. Sowieso zijn jongeren veel sneller in het oppikken van deze idealen en van de praktische uitwerking.”

Zie verder de website en het bovengenoemde artikel.

p.s. minister Dijsselbloem:  Uit de ‘Resource’ (Wagenings blad) van December 2013: Dijsselbloem was 4 december in Wageningen. Tijdens het bezaoek aan zijn oude universiteit verklapte de minister dat hij pas in zijn vierde jaar echt aan het werk ging, nadat hij een waarschuwing had gekregen. ‘De studie werd pas echt interessant toen ik naar Cork in Ierland vertrok voor mijn doctoraalonderzoek naar landbouwcoöperaties. Wat ik daar geleerd heb over coöperaties is me het afgelopen jaar als minister nog goed van pas gekomen.’ Zo besloot de coöperatieve Rabobank onlangs om haar certificaten te verhandelen. Precies wat de Ierse boeren twintig jaar geleden ook deden. Aldus het blad Resource. (Is dit vergelijkbaar met wat ‘De Zonnehoeve’ doet? Interessant om e.e.a. te vergelijken.

* De ST. Grondbeheer is besproken in de workshop op de ‘Voedsel Anders’ conferentie van 21 februari die ging over ’toegang tot land’. , zie het conferentieverslag p. 16 . Zie in het verslag van die workshop ook info over het vlaamse Biogrondfonds ‘De Landwaard’. De ontwikkelingen gaan snel!