De grote Melkroof

De meeste marktenin het Zuiden worden van melk voorzien door kleinschalige verkopers die melk ophalen bij boeren en herders. Maar ze staan onder druk van de grote zuivelbedrijven zoals Nestlé en PepsiCo and Cargill and andere spelers, die de hele zuivelsector in deze landen over willen nemen, van boerderij tot markt. Een nieuw verslag door GRAIN laat zien hoe belangrijk melk is voor het levensonderhoud en de gezondheid van armen in veel landen in het zuiden.

 

Bij ‘Melk van de mensen’ gaat het om honderden miljoenen mensen over de hele wereld die veilig, voedzaam en niet te dure melk leveren aan heel veel arme gezinnen.

 •  80% van de zuivelmarkt wordt van zuivel voorzien door deze ‘melk van mensen’systemen, die vaak ‘de informele sector wordt genoemd
 •  15% van de bevolking wereldwijd is bij de melkproductie betrokken
 •  kleinschalige zuivelsystemen scheppen 200 banen op het platteland per miljoen liter melk per jaar, vergeleken met 5 bnanen op het platteliand die geproduceerd worden in de industriële zuivelproductie in het Noorden.
 •  in Pakistan, Kenya en colombia wordt verse ‘melk van de mensen’verkocht voor de helft van de prijs van verpakte melk in supermarkten.

Kleinschalige boeren, herders and verkopers leveren een bewonderenswaardige prestatie met de melk die zij weten te leveren aan de groeiende markten in het zuiden. Het probleem is dat de grote bedrijvendezelfde markten op het ook hebben en dat zij zware middelen inzetten om die markten te stelen van de armen. Daarbij bieden de regeringen hen de helpende hand:

 • Bilaterale handelsverdragen laten toe dat transationale zuivelbedrijven van tijd tot tijd gesubsidieerde melk dumpen en zo onder de prijs van lokale producenten duiken. Allerlei regels en eisen zijn gunstig voor de bedrijven maar sluiten de ‘melk van de mensen’ uit van de markten. Financiële investeerders en grote zuivelbedrijven verenigen hun krachten en zetten mega zuivelboorderijen op in het hele zuiden.

Cargill’s hedge fund heeft 300 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor zuivelbedrijven in China en iIndia. De grootste zuivelcoöperatie van de wereld, Fonterra, bouwt ‘boerderijen ‘in China, India en Brazilië op een schaal die zo groot is dat ze daar in het thuisland Nieuw Zeeland nooit mee weg zouden komen. Een bank in Vietnam bouwt een boerderij voor 137.000 koeien. Dit zijn sociale en ecologische rampen die miljoenen mensen in de armoede zullen storten. Er worden verschillende mogelijkeheden voor actie gesuggereerd:

 • Hoge tarieven om het periodiek dumpen van geïmporteerde melk en goedkope zuivelproducten tegen te gaan.
 • De zuivelproductie zou zich weer moeten oriënteren op de thuismarkt, met behulp van bijvoorbeeld aanbodbeheersing
 • Voedselveiligheidssystemen die passen bij de behoeftes van de mensen, niet bij de eisen van de bedrijven
 • Boycotts van grote zuivelbedrijven en supermarkten
 • campagnes om geld weg te halen bij fondsen die investeren in de industriële productie in het Zuiden
 • solidariteit met en tussen zuivelproducenten en kleinschalige verkopers en verwerkers en consumenten en arbeiders in de zuivelindustrie

‘Melk van de mensen’ heeft een aantal machtige tegenstanders. Maar de ervaringen in Colombia en elders laten zien dat die overwonnen kunnen worden. In Colombia begon het verzet in 2006 toen het verbod op verkoop van ongepasteuriseerde melk  afgekondigd werd. Dit werd onder druk van de bevolking uitgesteld, en na twee jaar na demonstraties werd het nog eens uitgesteld. In 2010 stond nieuwe wetgeving en bovendien een vrijhandelsverdrag met Europa op het programma. Het protest wasnu  massaal, en in Mei 2011 werd Decreet 1880 aangenomen: ‘Melk van de mensen’ werd tot ‘legaal en essentieel’ product verklaard. De strijd is echter nog niet voorbij: er staan nog vrijhandelsverdragen met de VS en Europa op het programma. Maar de zuivelsector is nu een katalysator van het verzet tegen dit soort verdragen.

Dit zijn de voedselsystemen die de wereld nodig heeft voor de bestrijding van armoede, honger en klimaatverandering, en we zouden ze allemaal moeten steunen, omdat  zoveel mensen ervvoor hun levensonderhoud en het welzijn van hun families van afhankelijk zijn.

Het volledige rapport is hier te vinden:http://www.grain.org/article/entries/4259-the-great-milk-robbery-how-corporations-are-stealing-livelihoods-and-a-vital-source-of-nutrition-from-the-poor

The great milk robbery: How corporations are stealing livelihoods and a vital source of nutrition from the poor