De protesten in Ecuador in oktober j.l. vanuit landbouw-oogpunt

De Boerengroep en Otherwise organiseerden 12 november .j.l. een lezing door Stephen Sherwood, een Amerikaan die al 20 jaar in Ecuador woont en daar een biologische boerderij heeft. Bovendien is hij gastdocent en onderzoeker aan Wageningen Universiteit. 

Hij gaf eerst een overzicht van de staking. Het internationale nieuws nam de mening van President Moreno over en verdiepte zich niet echt in wat er werkelijk gebeurde. Er waren berichten op de social media die fake news waren, bijvoorbeeld  over een zogenaamde inheemse leider die de mensen waarschuwde voor geweld en hen aanraadde voorraden in te slaan en binnen te blijven, terwijl hij bij geen van de inheemse groepen bekend was. Waarschijnlijk was hij  het leger. 

Tijdens de staking was Ecuador een politiestaat: er zijn veel mensen gearresteerd, vooral jongeren, en e zijn minstens 12 mensen overleden. 

De aanleiding was de  verhoging van de benzineprijzen, om een onlangs afgesloten IMF-lening te kunnen terugbetalen. Maar de protesteerders waren grotendeels mensen die niet eens een auto hebben: vakbondsleden, inheemse bewoners, en studenten. 

Stephen wees erop dat de voedselindustrie ook een belangrijke rol speelden in de veranderingen die leidden tot de protesten. Er waren veel wetten aangenomen tegen de gangbare voedsel-afzet, zoals zaadwetten die het moeilijker maken om zaden te ruilen, een gezondheidswet die borstvoeding afraadt, en een Voedselsveiligheidswet die het bijna onmogelijk maakt om op gezinsbedrijven producten te verwerken. 

Stephen hoorde van de inheemse protesteerders dat zij vooral de straat op gingen omdat het steeds moeilijker wordt de producten van hun kleinschalige bedrijven te verkopen  Langzaam maar zeker moesten hun boerenmarkten plaatsmaken voor nieuwe supermarkten van grote ketens die vaak nauwe banden hebben met politici en gestimuleerd worden door de  Ecuadoriaanse regering .Het verwerkte voedsel dat de Ecuadoriaanse markt overstroomt en veel suikers en vetten bevat leidt tot obesitas en welvaartsziektes. Kleinschalige bedrijven produceren ongeveer 70% van het voedsel en 30% van de bevolking is erin werkzaam, maar nu de invloed van de internationale voedselindustrie zo toeneemt merken ze dat het steeds moeilijker wordt om hun producten te verkopen. De huidige regering heeft het de boeren-landbouw veel moeilijker gemaakt.

Stephen zei ook dat de lokale media wel zeiden dat iedereen tegen de protesten was, maar dat in feite veel mensen in Quito de pr0testeerders steunen, en dat is een goed teken.

Met dank aan de Boerengroep Wageningen. 

Zie ook artikel in Trouw