DE VN moet schoon schip maken w.b. leverancier Bolloré

24 mei startte een publiciteitsactie om de VN  ‘op te schonen’ d.m.v.  brief-actie en sociale media: 

Dames en Heren,  

De Bolloré Groep is een grote leverancier aan de VN, die Bolloré elk jaar meer dan US$ 50 miljoen betalen voor logistiek en andere diensten. Tussen 2015 en 2019 hebben VN afdelingen meer dan 200 contracten getekend met de Groep ter waarde van een kwart miljard dollar.  De belangrijkste klanten waren de afdeling aanbestedingen, UNICEF en WFP (World Food Programme). Er zijn geen data beschikbaar voor een aantal andere organisatie zoals de WHO (World Health Organisation) . 

Naast logistiek is Bolloré ook betrokken bij rubber en palmolie plantages door haar 39,4% aandeel in de SOCFIN Groep, die bijna 400,000 ha. aan plantages heeft in Azië en Afrika. SOCFIN wordt al jaren beschuldigd van ‘land grabbing’ en schending van de mensenrechten. Plaatselijke gemeenschappen zijn na het verlies van hun land blootgesteld aan geweld, intimidatie en ernstig leed. 

Bovendien is de Bolloré groep beschuldigd van corruptie en illegale praktijken om haven-concessies te krijgen in Afrika. Op 23 februari 2021 is het bedrijf schuldig bevonden aan corruptie,en Vincent Bolloré en andere directieleden waren bereid een boete van €12 miljoen te accepteren opdat men de aanklachtliet zou laten vallen betreffende de haven van Lomé. Maar de officier van justitie verwierp dat voorsel omdat omdat de corruptie-aanklacht te ernstig waren. Hun rechtszaak loopt nog. 

Alle documentatie isbeschikbaar op http://bit.ly/DoingBusinessBollore. Vanwege deze beschuldigingen lijken de relaties van VN afdelingen en programma’s metde Bolloré Groep ons een schrijnende overtreding van ‘Gedragsregels voor Leveranciers’ en de ‘Principes betreffende business an Mensenrechten’, en de overeenkomst die met de Groep getekend is met verwijzing naar het ‘global compact’ van de VN.

De ondertekenende organisaties doen daarom een beroep op de VN en haar afdelingen en programma’s om onmiddellijk alle zakelijke banden met de Bolloré Groep en de aan haar gelieerde bedrijven te staken.

Voor geaddressserden , iets uitgebreidere ngelse versie, en ondertekenaars zie https://www.oaklandinstitute.org/united-nations-end-business-relationship-bollore-group

Voor tips voor social media zie https://docs.google.com/document/d/1ET49PsDbrdnqi-jD_8sH0TIXyezM3XHuZhliHHkCnwc/edit